E.C. Jurco


COMPARATIVE RESEARCHES CONCERNING THE MILK PRODUCTION TRAITS ON BLACK AND WHITE CATTLE HERD OF FIRST CALVING, BREEDED IN PRIVATE FARMS FROM TRANSYLVANIA

E.C. Jurco, G. Onaciu

Abstract
In this study we will present some comparative elements regarding cow’s milk production in first lactation breeding and exploited in some private farms from the counties of Alba and Mures. The researches for main milk production trait were orientated to analyse the content and quantity of fat and protein, corresponding to normal and total lactation. According to purpose,a plan for conducting research work, especially depending on the present evidence in different farms, on the herd investigated, we wanted to put highlights the production performance of dairy cows breeded in different farms sizes. The effective included in the research is about 596 head of cows breeded in two counties from Transylvania: Alba and Mures respectively farms S.C. Stazoo with 145 heads, SC Unichim with 68 heads, S.C. Ambisco with 233 heads, and S.C. Agrocris with 150 heads.

Key words: cattle, milk, production

CERCETARI COMPARATIVE PRIVIND INDICII PRODUCTIEI DE LAPTE LA TAURINELE DE RASA BALTATA CU NEGRU AFLATE LA PRIMA FATARE CRESCUTE ÎN CÂTEVA FERME PRIVATE DIN TRANSILVANIA

E.C. Jurco, G. Onaciu

Rezumat
În acest studiu vom prezenta câteva elemente comparative privind potentialul productiv al vacilor primipare de rasa Baltata cu negru româneasca crescute si exploatate in patru ferme private din judetele Alba si Mures. Aceste elemente fac referire la productia de lapte realizata, la continutul si cantitatea de grasime si proteina, corespunzatoare lactatiei normale si totale. Conform scopului urmarit, a planului de desfasurare a lucrarii de cercetare, în mod deosebit în functie de posibilitatile de investigatie actuale si a evidentelor existente în diferitele crescatorii, pe efectivul cercetat, am dorit sa punem în evidenta performatele productive realizate de vacile de lapte în ferme de diferite dimensiuni. Efectivul inclus în cercetare este reprezentat de aproximativ 596 capete vaci exploatate în doua judete din zona Transilvaniei: Alba, si Mures respectiv fermele SC Stazoo cu 145 capete, SC Unichim cu 68 capete, SC Ambisco cu 233 capete, si SC Agrocris cu 150 capete.

Cuvinte cheie: taurine, lapte, productii