Doina Leonte


STUDY ABOUT SUPPEMENTARY FEEDING OF CARP WITH GRANULATED MIXED FEEDS

Doina Leonte, C. Leonte

Abstract
For achieving of high fish production on hectare is necessary, unless natural feed, to use supplementary feed sources.
Usually, in classical farms there are administered supplements consist in cereal meal and its subproducts and groats.
A modern reasonable feed implicates using of granulated feeds that correlate nutrient viewpoint with species-age-category requirements of grown fish and it lends oneself, for administering, to aquatic medium.
Our investigation were effectuated on two lots of one summer old Cyprinus carpio sapling, during 45 days period (26 of July-10 of September).
The analysed data served for prominence of weight growing, feed input and survival of fish from both lots (voucher lot –LM and experimental lot-LE), wich was feeded with granulated feed with 28%(LM) and 38%(LE) protean value.
In the end of experiment, on experimental lot were obtained, comparative to voucher lot, a 22.8% biger corporal weight, a/shorter input index and a 17 percent points beter viability, results wich mark out the advantages of using in carp feeding of granulated feeds with high protean value.

Key words: aquaculture, input, granulated, growing, proteins

STUDIU CU PRIVIRE LA HRANIREA SUPLIMENTARA A CRAPULUI CU NUTRETURI COMBINATE

Doina Leonte, C. Leonte

Rezumat
Pentru obtinerea unor productii ridicate de peste la hectar este necesar ca, pe lânga hrana naturala sa se utilizeze si surse suplimentara de hrana.
În mod curent, în crescatoriile clasice se administreaza suplimente ce constau în fainuri de cereale si subproduse ale acestora si sroturi.
O alimentatie moderna, rationala implica utilizarea de nutreturi granulate care sa corespunda din punct de vedere nutritiv cerintelor speciei-vârstei-categoriei de peste crescut si care sa se preteze, pentru administrare, mediului acvatic.
Cercetarile noastre au fost efectuate pe doua loturi de puiet de o vara de Cyprinus carpio, pe o perioada de 45 de zile (26 iulie-10 septembrie).
Datele analizate au servit pentru evidentierea cresterii în greutate, consumul de hrana si supravietuirea pestilor din cele doua loturi (martor-LM si experimental-LE), la care s-a administrat nutret granulat cu valoare proteica de 28 % (LM), respectiv 38% (LE).
La sfârsitul experimentului la lotul experimental sa-u obtinut, comparativ cu lotul martor o greutate corporala mai mare cu 22,8 %, un indice de consum cu / % mai redus si o viabilitate mai buna cu 17 puncte procentuale, rezutate care evidentiaza avantajele utilizarii în alimentatia crapului, a nutreturilor granulate cu nivel proteic ridicat.

Cuvinte cheie: acvacutura, consum, granulat, crestere, proteine