Daniela Alexandrescu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE EFFECT OF ENERGO - PROTEIC LEVEL AND ENERGY - AMINOACIDS RELATIONS ABOUT EVOLUTION OF BODY WEIGHT AT ARBOR ACRES HYBRID

Daniela Alexandrescu, Monica Marin, D. Dragotoiu, Elena Pogurschi

Abstract
The aim of this paper is to established the influence of energo-proteic level and energy-aminoacids relations about body weight evolution at Arbor Acres hybrid for advice about parameters the farmers so to realised the best performances. For growth performances set of the broilers from experiments, has been recorded the food quantities and the week average weights on base of are calculated the weight gains and feed coversion efficiency.

Key words: energo-proteic level, energy, aminoacids

INFLUENTA NIVELULUI ENERGO-PROTEIC SI A RAPOARTELOR ENERGIE - AMINOACIZI ASUPRA EVOLUTIEI GREUTATII CORPORALE LA HIBRIDUL ARBOR ACRES

Daniela Alexandrescu, Monica Marin, D. Dragotoiu, Elena Pogurschi

Rezumat
Scopul acestei lucrari este de a stabili influenta nivelului energo-proteic si a rapoartelor energie-aminoacizi asupra evolutiei greutatii corporale la hibridul Arbor Acres pentru a da recomandari despre parametrii crescatorilor de pasari pentru a realiza astfel cele mai bune performante. Pentru stabilirea performantelor de crestere a puilor din experimente, au fost înregistrate cantitatile de furaje si greutatile medii saptamânale pe baza carora sunt calculate sporurile de crestere în greutate si consumurile specifice.

Cuvinte cheie: nivel energo-proteic, energie, aminoacizi