D. Cocan


RESEARCH CONCERNING SOME FACTORS INFLUENCING THE GROWTH PHYSIOLOGY IN A RAINBOW TROUT POPULATION (Oncorhynchus mykiss), REARED WITHIN CONTROLLED ENVIRONMENT

D. Cocan, Vioara Miresan, R. Constantinescu, I. Bud, Viorica Cosier, Camelia Raducu, Aurelia Pece

Abstract
In this research the authors aim to emphasize the way in which the environmental factors act on the growing rhythm in a rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) population, reared within controlled environmental conditions. After the experimental period, the results were compared to those recorded within salmonidae classical rearing system – Trout Fiad Fishery, county of Bistrita - Nasaud. In experimental development, 100 individuals were randomly selected from the experimental system and 100 from Fiad trout fishery, and measured monthly. According to the presented data, for the described experimental system, superior results of the growing rhythm of the body weight and total length were recorded compared to the results recorded within classical system of salmonidae rearing – Fiad trout fishery. This can be explained by the influence of the temperature factor, because pH and dissolved oxygen frame within normal values in both rearing systems.

Key words: rainbow trout, growth physiology, environmental factors, rearing systems

CERCETARI ASUPRA UNOR FACTORI CARE INFLUENTEAZA FIZIOLOGIA CRESTERII LA O POPULATIE DE PASTRAV CURCUBEU (Oncorhynchus mykiss), EXPLOATATA ÎN CONDITII DE MEDIU CONTROLATE

D. Cocan, Vioara Miresan, R. Constantinescu, I. Bud, Viorica Cosier, Camelia Raducu, Aurelia Pece

Rezumat
În acest studiu, autorii îsi propun sa evidentieze modul în care factorii de mediu actioneaza asupra ritmului de crestere la o populatie de pastrav curcubeu (Oncorhynchus mykiss), exploatata în conditii de mediu controlate, comparând ulterior rezultatele obtinute, cu cele înregistrate într-un sistem clasic de crestere a salmonidelor – Pastravaria Fiad, jud. Bistrita Nasaud. În desfasurarea experimentului, s-a procedat la retinerea în mod randomizat a câte 100 exemplare din sistemul experimental si 100 exemplare din pastravaria Fiad, fiind efectuate cântariri si masuratori lunare ale acestora. Conform datelor prezentate, se constata, în cazul sistemului experimental, rezultate superioare ale ritmului de crestere atât în ceea ce priveste masa corporala cât si lungimea totala, comparativ cu rezultatele înregistrate în sistemul clasic de crestere a salmonidelor – pastravaria Fiad. Acest fapt se explica prin influenta factorului temperatura, întrucât factorii pH si oxigen dizolvat se încadreaza în limitele cerintelor fiziologice normale ale speciei, în ambele sisteme de crestere.

Cuvinte cheie: pastrav curcubeu, fiziologia cresterii, factori de mediu, sisteme de crestere