Constanta Nicodim

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCHES ON THE INFLUENCE OF PEDOCLIMATIC CONDITIONS FROM TECUCI AREA ON THE BIOMETRIC AND PHENOLOGICAL PARAMETERS OF CYNARA SCOLYMUS

Constanta Nicodim

Abstract
Taking into account the large number of people suffering from hepatobiliary disorders, we wished to analyze more thoroughly the plants with effect on these disorders. Thus, in this paper presents we present the biometric determination for the main morphological characteristics of plants and the results of biochemical determinations effectuated on artichoke, cultivated in the pedoclimatic conditions of the municipality Tecuci, county Galati, fro three consecutive years: 2006, 2007 and 2008. The biometric determinations were effectuated both in the field and in the lab, in the period of vegetative growth and in the blooming phase. The content in assimilating pigments was determined by spectrophotometry with computer rendering by measuring the absorbance, for wave lengths characteristic to pigments. We noticed that, during vegetation, the content in carotenoids increases. We also noticed that the ratio between chlorophylls increases due to the more rapid degradation of chlorophyll b as compared to chlorophyll a and decreases when the content in chlorophyll b increases.

Key words: pedoclimatic conditions, biometric and biochemical determinations, influence of pedoclimatic factors

CERCETARI PRIVIND INFLUENA CONDITIILOR PEDOCLIMATICE DIN ZONA TECUCI, ASUPRA PARAMETRILOR BIOMETRICI SI FENOLOGICI LA CYNARA SCOLYMUS

Constanta Nicodim

Rezumat
Având în vedere numarul mare de persoane care sufera de afectiuni hepato-biliare, mi-am propus sa aprofundez studiul plantelor cu efect asupra acestor afectiuni. Astfel, în lucrarea de faaa prezint determinarile biometrice la principalele caracteristici morfologice ale plantelor si rezultatele determinarilor biochimice efectuate pe anghinare, cultivata în conditiile pedoclimatice ale municipiului Tecuci, judetul Galati, timp de tei ani consecutivi: 2006 2007 si 2008. Determinarile biometrice s-au efectuat atât în câmp, cât si în laborator, în perioada cresterii vegetative si în faza înfloririi. Continutul în pigmenti asimilatori a fost determinat spectofotometric, cu redare computerizata, prin masurarea absorbantei, la lungimi de unda caracteristici pigmentilor. A fost evidentiat faptul ca pe parcursul vegetatiei, creste continutul în carotenoizi. De asemenea si faptul ca raportul între clorofile creste datorita degradarii mai rapide a clorofilei b fata de clorofila a si scade pe fondul cresterii continutului în clorofila b.

Cuvinte cheie: conditii pedoclimatice, determinari biochimice si biometrice, influenta factorilor pedoclimatici