Camelia Hodosan


RESEARCH CONCERNING THE POSSIBILITY OF SPECTROPHOTOMETRIC METHODS FOR DETERMINING THE URIC ACID LEVELS IN BIRD FECAL DISCHARGE

Camelia Hodosan, Lucica Nistor, Andra Suler, Daniela Ianitchi, S. Barbuica

Abstract
With animals, the nitrogen coming from amino acids is primarily eliminated through one of three ways: free ammonia, urea with animals (ureotelic species), and uric acid with birds (ureotelic species).
The urea that is found in urine comes from the breakdown of arginine. In the nutritional design, arginine is indispensable for birds because, unlike mammals, it is not possible for them to regenerate starting from ornithine and carbamoyl phosphate.
In bird urine, uric acid represents the primary method for eliminating nitrogen, and the most important constituent (80%) next to ammonium salts, urea, creatine, and free amino acids.
Its design is for the purine bases where the molecule's four atoms of nitrogen come from glycine, glutamine, and aspartic acid.
In this paper, a spectrophotometer method of determining uric acid from bird fecal discharge is described, adapted from the HEILMAYER spectrophotometer method for uric acid from blood serum.

Key words: uric acid, spectrophotometer, fecal discharge

CERCETARI PRIVIND POSIBILITATEA UTILIZARII METODEI SPECTROFOTOMETRICE ĪN DETERMINAREA ACIDULUI URIC DIN DEJECTIILE DE PASARE

Camelia Hodosan, Lucica Nistor, Andra Suler, Daniela Ianitchi, S. Barbuica

Rezumat
La animale, azotul prrovenit din aminoacizi este in principal eliminate sun tuna din cele trei forme: ammoniac liber; uree la mimifere (specii ureotelice) acid uric la pasari (specii uricotelice).
Ureea care se intalneste in urmia provine dein degradarea argininei prin arginoza. Pe plan nutritional, arginina este indispensabila la pasari in masura in care, contrarr mamiferelor, nu exista posibilitatea de regenerare pronind de la ornitina si carbomilfosfat.
In urina pasarilor, acidul uric, reprezinta principalul compus de eliminare a azotului si cel mai important constuent (80%) alaturi de sarurile de amoniu, uree, creatina si aminoacizi liberi.
Sinteza sa este cea pentru bazele purinice unde cei patru atomi de azot ai moleculie provin din glicina, glutamina si acid aspartic.
In prezenta lucrare este descrisa o metoda spectrofotometrica sde determinare a acidului uric din dejectiile de pasare, adaptata dupa metoda spectrofotometrica Heilmayer pentru acidul uric din ser sanguin.

Cuvinte cheie: acid uric, spectrofotometrie, dejectii