C. Pascal


STUDY ABOUT SOME FACTORS WHICH HAVE INFLUENCE ABOUT REPRODUCTION FUNCTION IN SHEEP

C. Pascal, Mihaela Ivancia, I. Gîlca, G. Nacu, L. Stancescu, Gh. Hrinca, N. Iftimie

Abstract
The aim of these researches was practical and economical ways identification for increasing reproduction function. There were two major aspects: the puberty inducing for using female lamb to reproduction in first autumn and using natural factors influence for heats inducing and synchronizing to adults’ sheep. The biological material was Merinos from Palas-ecotyp Perieni, Karakul from Botosani and Turcana sheep. For puberty artificial inducing, young sheep was sheared about 40 days before mate and reproduction ram have been introduce in flock. The results show us for body weight in mate moment significant differences (p>0.01) just between Merinos from Palas and Karakul from Botosani sheep groups. The obtained differences for mate age and for calving age were insignificant for all groups for p>0.01. The study of natural factors what have a influence of heats inducing and synchronizing to adults’ sheep was made in 2 consecutive years, between July 10th and July 20th, when light and dark report is very close or is higher than 1/1. In this period, belated, semibelated and semiprecocious races can have sexual heats with a minimal possibility. The 54.28% sheep have heats from initial reproduction group from more precocious race, Merinos from Palas. 37.14% sheep were mated to Karakul from Botosani and 45.71% were mated to Tzurcana (semibelated races). The researches show us, also, the over season fecundity what was determined to semibelated local populations, the closely values to more precocious race (Merinos from Palas) (84.61% and 71.42%, for each studied year, to Turcana and 81,25% and 86,66% to Karakul from Botosani). The value and the level of obtained results demonstrate the possibility of young using since first year and justify the profitableness of heats inducing in over season.

Key words: sheep, reproduction, photoperiod, puberty

STUDIUL UNOR FACTORI CARE POT INFLUENTA FUNCTIA DE REPRODUCTIE LA OVINE

C. Pascal, Mihaela Ivancia, I. Gîlca, G. Nacu, L. Stancescu, Gh. Hrinca, N. Iftimie

Rezumat
Cercetarile efectuate au avut în vedere studierea unor factori care pot influenta functia de reproductie la ovine si s au desfasurat în doi ani consecutivi. Materialul biologic utilizat a apartinut unor populatii locale de ovine aflate în partea de nord-est a tarii si anume Merinos de Palas-ecotipul de Perieni, Tigaie si Turcana. Un prim aspect urmarit în cercetare s-a referit la studierea posibilitatilor de inducere precoce a pubertatii în vederea utilizarii la reproductie a tineretului femel începând cu primul an de viata. Prin asigurarea tuturor conditiilor de întretinere si a cerintelor nutritionale la parametri optimi s-a constatat ca, la vârsta de 9 luni, în cadrul rasei Merinos de Palas existau female care aveau o greutate corporala medie de peste 45 kg, iar la Tigaie si Turcana mai mare 36 kg. În toate cazurile greutatea medie realizata de tineretului femel, înca din primul an de viata, reprezenta peste 75% din greutatea oilor adulte îndeplinindu-se una dintre cerintele majore de utilizare precoce la reproductie. Tineretul femel apartinând rasei Merinos de Palas a avut la data montei vârsta medie cea mai redusa (278,855 ± 1,91 zile), lotul format din femele Tigaie aveau în acelasi moment o vârsta medie mai mare cu cca 20 zile (298,440 ± 1,333 zile), iar tineretul apartinând rasei Turcana au avut o vârsta medie intermediara (283,541 ± 3,714 zile). Al doile aspect avut în vedere a fost cel referitor la influenta fotoperiodismului asupra functiei de reproductie la ovine. Rezultatele obtinute au demonstrat ca imitând conditiile de toamna, prin control direct asupra duratei lumina si asupra temperaturii, au intrat în calduri în intervalul 25 iulie - 30 august aproximativ 35,10% din totalul ovinelor analizate. Pe baza rezultatelor concluzionam ca prin diminuarea treptata, timp de 20 zile, a duratei zilei lumina si a temperaturii se creeaza conditii favorabile sporirii continutului de hormoni hipofizari gonadotrofi si activarea mai rapida a procesului de ovulatie si implicit a estrului.

Cuvinte cheie: ovine, oi locale, fotoperioada, pubertate