C. Bulgariu


REFLECTIONS ABOUT THE ROLE OF CIVIL SOCIETY IN THE RURAL DEVELOPMENT

C. Bulgariu

Abstract
Especially after the integration of Romania in the European Union the possibilities of recuperation of the fallbacks of our rural areas in the process of a durable development have been diversified. The primary actors involved in creating and funding the programmes are the people which put into action the programme and the local authorities. Along side them we consider that the civil society must be a catalyst for the programmes and help the local community absorb the funds given to it and help it multiply the results. The involvement of the civil society in the formation of certain conducts , in promoting the universal values , in harnessing the local resources , in talking and helping each individual ,etc. are just some suggestions to go on. The projects which aimed to help the rural areas by encouraging initiative and raise the awareness of local resources have reduced results because of the Romanian peasant’s feeling that everything he already has is enough and his is satisfied with himself. The role of civil society should be to help the people understand that the must not settle for a little and that they should work so that they can help themselves and they’re community. The conclusions of this study, based on the projects build on European funding in the North-Eastern region concerning the development of peoples awareness of they’re own resources in the rural areas, are that certain financial solutions must be found and that certain procedures are needed so that the civil society can take part in the long term development of these areas. The civil society could represent a link between the local communities and the economical experts.

Key words: civil society, public authorities, juridical persons, rural development, conduct

REFLECTII ASUPRA ROLULUI SOCIETATII CIVILE ÎN DEZVOLTAREA DURABILA

C. Bulgariu

Rezumat
În special dupa integrarea României în Uniunea Europeana posibilitatile privind recuperarea ramânerilor în urma a satelor noastre pe calea dezvoltarii durabile s-au diversificat. Principalii actori implicati în realizarea si finantarea programelor sunt implementatorii acestora si autoritatile locale. Alaturi de acestia, consideram ca, societatea civila poate si trebuie sa reprezinte un catalizator care sa potenteze, pe de o parte comunitatea locala sa absoarba fondurile alocate, iar pe de alta parte sa constientizeze si sa multiplice rezultatele obtinute. Implicarea societatii civile în formarea unor conduite, în promovarea valorilor perene, în valorificarea resurselor locale, în consilierea persoanelor fizice si juridice etc. sunt doar câteva directii în care se poate actiona. Proiectele implementate în mediul rural pentru cresterea capacitatilor antreprenoriale si pentru sprijinirea liberei initiative au rezultate relativ reduse deoarece sentimentul de automultumire care anima taranul român este omniprezent. Rolul societatii civile este de a învata populatia sa „pescuiasca”, sa-i faca pe oameni sa se implice în dezvoltarea localitatilor si sa nu se mai lamenteze sub expresia „asa a dat Dumnezeu”. Concluziile prezentului studiu, bazat pe analiza proiectelor cu finantare europeana desfasurate în Regiunea de Nord – Est privind sprijinirea micilor întreprinzatori si dezvoltarea capacitatilor antreprenoriale în mediul rural, se refera la identificarea solutiilor financiare si conturarea unor proceduri de lucru prin care societatea civila sa se implice activ în dezvoltarea durabila. Societatea civila poate reprezenta o curea de transmisie între comunitatile locale si expertii economici.

Cuvinte cheie: societate civila, autoritati publice, persoane juridice, dezvoltare rurala, contuita