C-tin Arustei


RESEARCH ON THE WORLD STATE OF TECHNIQUE THROUGH PATENTS WHICH REFERS TO MOULDBOARD THAT EQUIP THE PLOUGHS WITH CORPS AND MY CONTRIBUTION TO THE MODERNIZATION OF THE MOULDBOARDS

C-tin Arustei

Abstract
From assemblies of parts that form the plow with moldboard, the part of the plow which consumes most of the energy is the mouldboard (50-60% of the plowing work).
From research through patent in the field of mouldboard for plows, which I have conducted revealed that in the world today there are 11 inventions most representative. These inventions generally contain known elements and technical elements of the original to their authors and inventors that they get the record (and they claim them in the Chapter "Claims") which must necessarily be part of any deposit submitted to obtain a patent.
From the analysis of the technical attributes presented in the table shows that the global study of the mouldboard has not enjoyed particular attention. From the library of patents of OSIM Romania if in the motor field are some hundreds of inventions in the field of mouldboards are only 11.
Remember as a new thing, worthy of recognition, the German patent DE3318159A1, author Hans Wacker in which the moldboard is made of strips (bands) with the advantage that it reduces the moldboard area by 50% and a disadvantage that the bands (strips) are unstable during work.
Based on these findings I tried to achieve an improvement of the mouldboards with significant economic and practical effects.

Key words: mouldboard, invention, claim, strips (bands), the economy

STUDII REFERITOARE LA PARTICULARITATILE CORMANELOR CARE ECHIPEAZA PLUGURILE CU TRUPITE SI CONTRIBUTII PROPRII LA IMBUNATATIREA ACESTORA

C-tin Arustei

Rezumat
Din ansamblurile de piese care formeaza plugul cu cormana, piesa plugului careia i se datoreaza cel mai mare consum energetic, este cormana (50-60 % din consumul lucrarii de arat).
Din cercetarile prin brevetele de inventii în domeniu cormanelor pentru pluguri, pe care le-am efectuat a reiesit ca în lume la ora actuala exista 11 inventii mai reprezentative. Din studiul efectuat reiese ca aceste inventii contin în general elemente cunoscute dar si elemente tehnice originale ale autorilor si pe care le scot în evidenta si le revendica în capitolul “Revendicari” care trebuie sa faca parte obligatoriu din orice depozitie prezentata pentru a obtine un brevet de inventie sau patent cum este denumit în unele tari ale lumii, cu specificatiile ca cele doua notiuni sunt echivalente.
Din analiza atributelor tehnice obtinute rezulta ca pe plan mondial studial cormanelor nu s-a bucurat de o atentie deosebita. Din biblioteca de brevete a OSIM România daca în domeniul motoarelor sunt câteva sute de inventii în domeniul cormanelor sunt doar 11.
Retinem ca o noutate demna de luat în seama brevetul german DE3318159A1, autor Wacker Hans, în care cormana este realizata din fâsii (benzi) având avantajul ca se reduce suprafata cormanei cu 50% si un dezavantaj ca benzile (fâsiile) sunt instabile în timpul lucrului. Pornind de la aceste constatari am încercat sa realizez o perfectionare a cormanelor cu efecte economice si practice semnificative.

Cuvinte cheie: cormana, inventie, revendicare, fâsii (benzi), economie