Aida Albu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


EVALUATION OF COPPER CONCENTRATION IN SOME DAIRY COW FEEDING RAW MATERIALS

Aida Albu, Cecilia Pop, Felicia Târca, I.M. Pop

Abstract
Copper is a metal that occurs naturally the environment and an essential nutrient for plant growth and development; ingested in food by high concentrations, copper is potentially toxic to both humans and animals.
The aim of this study was to evaluate copper concentration in some raw materials used in feeding dairy cows during 2006-2007 period.
Fifty-five samples of grass, vetch, alfalfa, Sudan grass, alfalfa hay, grass hay, corn silage, maize, wheat bran, sunflower meal and brewery dregs were analyzed to evaluate copper concentration in feeds. Copper concentration was assesed using atomic absorbtion spectrofotometry method in flame.
Results (expressed in mg/kg related to dry matter) shown that all analyzed samples contained copper residues in detectable amounts.
For samples harvested in 2006 year, the average concentration of copper ranged from 1.27 mg/kg D.M. in sunflower meal at 3.70 mg/kg D.M. in wheat bran, while samples of feed from 2007 year, values were between 0.30 mg/kg D.M. in brewery dregs and 3.89 mg/kg D.M. in alfalfa.
Values obtained in this research as regards the contents of copper were lower compared with results of other researches conducted and data from literature.

Key words: minerals, copper, raw materials, dairy cows

EVALUAREA CONCENTRATIEI DE CUPRU DIN UNELE MATERII PRIME FOLOSITE ÎN ALIMENTATIA VACILOR DE LAPTE

Aida Albu, Cecilia Pop, Felicia Târca, I.M. Pop

Rezumat
Cuprul este un metal care exista în mod natural în mediu si un nutrient esential pentru cresterea si dezvoltarea plantelor; ingerat prin hrana în concentratii mari, cuprul are un potential toxic atât la om cât si la animale.
Scopul acestui studiu a fost de a evalua concentratia de cupru din unele materii prime folosite în alimentatia vacilor de lapte în perioada 2006-2007.
Au fost analizate pentru a evalua concentratia de cupru cincizeci si cinci de probe de pajiste naturala, borceag masa verde, lucerna masa verde, iarba de Sudan, fân de lucerna, fân natural, siloz de porumb, porumb, tarâte de grâu, srot de floarea-soarelui si borhot de bere. Concentratia de cupru a fost determinata folosind metoda spectrofotometriei de absorbtie atomica în flacara.
Rezultatele (exprimate în mg/kg substanta uscata) au aratat ca la toate probele, cuprul s-a gasit în cantitati detectabile. Pentru probele recoltate în anul 2006, valorile medii ale concentratiei de cupru au variat de la 1.27 mg/kg S.U. în srotul de floarea-soarelui la 3.70 mg/kg S.U. în tarâta de grâu, în timp ce pentru probele de nutreturi din anul 2007 valorile au fost cuprinse între 0.30 mg/kg S.U., în borhotul de bere si 3.89 mg/kg S.U., în lucerna masa verde.
Valorile obtinute în aceasta cercetare în ceea ce priveste continutul de cupru, au fost mai mici comparativ cu rezultatele altor cercetari efectuate precum si din datele literatura de specialitate.

Cuvinte cheie: minerale, cupru, materii prime, vaci de lapte