Adina Popescu (Sârbu)


PRELIMINARY ASPECTS CONCERNING STRUCTURE ZOOPLANKTON IN THE BALTA MARE – CARJA 1 FISH FARM

Adina Popescu (Sîrbu), M. Fetecau, I. Metaxa, A. Docan

Abstract
The present paper presents information on the structure and the dynamics of the water ecosystem’s zooplankton of the Carja 1 fish farm - Vaslui county where they grow carps and Asian ciprinides as common fish. To establish the structure and the dynamics of the zooplankton, two samples where taken, (in the spring and in the autumn) from 6 stations with the help of a Garmin GPS 7- type navigation system. When analysing the number of individuals and the species present in the zooplankton’s structure, one can notice the low development level of the animal zooplankton. From the quantity point of view, one can notice the numerical abundance of the rotifers in all the analysed samples. The small number of species and algae specimens determined in the zooplankton’s structure emphasizes the reduced level of trophicity and biodiversity of the analysed ecosystem.

Key words: zooplankton, species, density, abundance and ecosystem

ASPECTE PRELIMINARE PRIVIND STRUCTURA ZOOPLANCTONULUI IN BALTA MARE – FEMA PISCICOLA CARJA 1

Adina Popescu (Sîrbu), M. Fetecau, I. Metaxa, A. Docan

Rezumat
In lucrare sunt prezentate informatii despre structura si dinamica zooplanctonului în ecosistemul acvatic Balta Mare din cadrul fermei piscicole Carja 1– jud.Vaslui, utilizat pentru cresterea crapului si ciprinidelor asiatice.
Pentru stabilirea structurii si dinamicii zooplanctonului au fost prelevate doua seturi de probe (în perioada de primavara si toamna) din 6 statii, cu ajutorul unui sistem de navigare de tip Garmin GPS 7.
Analizând numarul de indivizi si speciile prezente în structura zooplanctonului se constata nivelul scazut de dezvoltare al zooplanctonului. Din punct de vedere cantitativ se observa abundenta numerica a rotiferilor în toate probele analizate. Numarul mic de specii si exemplare determinate în structura zooplanctonului evidentiaza nivelul scazut de troficitate si bodiversitate al ecosistemului analizat.

Cuvinte cheie: zooplancton, specii, densitate, abundenta, ecosistem