Prof. univ. dr. Vasile Teuşan

Prof.univ.dr. Vasile Teusan
Prof. univ. dr.
Vasile Teuşan
 

Date de contact


Numele: TEUŞAN
Prenumele: VASILE
Facultatea: Zootehnie
Departamentul: Ştiinţe fundamentale în zootehnie
Data naşterii: 10 noiembrie 1951
Adresa (seviciu): Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, cod 700490
Telefon: +40 232 407578
Fax: +40 232 267504
E-mail: vasile.teusan@yahoo.com

  Lucrări ştiinţifice


  Număr total: 154
  1. Anca Teuşan, I. Vacaru-Opriş., V. Teuşan, 2008 - Aspects regarding some morphological values of the domestic quail eggs (Coturnix coturnix japonica) - Aspecte privind valorile unor indici morfologici ai ouălor de prepeliţă domestică (Coturnix coturnix japonica),Simpozionul ştiinţific Internaţional-60 years of Scientific Research in Animal Breeding, Lucrări ştiinţifice seria Zootehnie Timişoara, vol 41 (1,2), ISSN 1221-5287..
  2. R.M. Radu-Rusu, V. Teuşan, I. Vacaru-Opriş, M.G. Usturoi, Cristina Radu-Rusu, 2008 - Histometric assesments of the myocites within some scheletal muscles from Cobb-500 commercial broilers. Book of prooceedings of the 1st Mediteranean Summit of World Poultry Science Association, Chalkidiki, Greece, p.1033-1039.
  3. Anca Teuşan, A.A. Prelipcean, V. Teuşan, 2009 - Cercetări privind unii indici fizici de calitate ai ouălor de prepeliţă japoneză depuse în platou de ouat. Simpozionul Ştiinţific Internaţional-60 years of Scientific Research in Animal Breeding, Lucrări ştiinţifice Zootehnice şi Biotehnologii, Timişoara, vol 42 (2), ISSN 1221-5287.
  4. T. Apostol, V. Teuşan, I. Vacaru-Opriş, Anca Prelipcean, A.A. Prelipcean, 2010 - Cercetări privind unele performanţe de creştere ale hibridului comercial de găină pentru carne COBB-500, în condiţiile S.C. "AVI-TOP" S.A. Iaşi . Revista de Zootehnie, anul IV, nr. 4/Decembrie 2010, Editura TipoMoldova, Iaşi, ISSN 1842-1334, pg. 47-54.
  5. A.A. Prelipcean, V. Teuşan, 2010 - Tehnici de morfometrie asistate de calculator - articol tehnic. Revista de Zootehnie anul VII, nr.4, decembrie, pg.36-40, ISSN 1842-1334, pg. 36-40.
  6. V. Teuşan, I. Vacaru-Opriş, T.Fl. Apostol, Anca Prelipcean (Teuşan), 2011 - Cercetări privind producţia cantitativă de carne la hibridul comercial de găină COBB-500. Revista de Zootehnie, anul VIII, nr. 1/Ianuarie-Martie 2011, Editura TipoMoldova, Iaşi, ISSN 1842-1334, pg. 26-35.
  7. V. Teuşan, I. Vacaru-Opriş, T.Fl. Apostol, Anca Prelipcean (Teuşan), R. Radu-Rusu, 2011 - Cercetări privind calitatea cărnii provenită de la hibridul comercial de găină COBB-500 -2011. Revista de Zootehnie, anul VIII, nr. 2/Aprilie-Iunie, Editura TipoMoldova, Iaşi, ISSN 1842-1334, pg. 55-65.
  8. V. Teuşan, I. Vacaru-Opriş, T.F. Apostol, Anca Prelipcean, 2011 - Cercetări privind posibilităţile de valorificare superioară, sub formă de produse marinate, a cărnii de pasăre. Revista de Zootehnie, anul VIII, nr. 3/Iulie-Septembri 2011, Editura TipoMoldova, Iaşi, ISSN 1842-1334, pg. 64-71.
  9. V. Teuşan, Anca Prelipcean, A.A. Prelipcean, 2011 - Research on the thickness and density of gamble twins muscles myocytes in commercial meat hybrid Cobb-500. Revista Cercetări Agronomice în Moldova, vol XLIV, nr. 3 (147)/2011, ISSN 0379 5837, pg.89-102.
  10. V. Teuşan, Anca Prelipcean (Teuşan), A.A. Prelipcean, 2011 - Investigations on the histological structure of the Gastronemius muscles, in Cobb-500, commercial meat-type hybrid hen. Lucrări ştiinţifice, Seria Medicină-Veterinară, USAMV Iaşi,Vol. 54(4), pg. 248-260, ISSN 1454-7406.
  11. Anca Prelipcean (Teuşan), A.A. Prelipcean, V. Teuşan, 2011 - Research regarding the structure, chemical composition and caloricity of quail egss Coturnix coturnix japonica, deposited at the beginning phase of laying. Lucrări ştiinţifice, Seria Medicină-Veterinară,USAMV Iaşi, Vol. 54(4), pg.174-185, ISSN 1454-7406.
  12. V. Teuşan, Anca Teuşan, A.A. Prelipcean, 2012 - Research on the thickness and profile of superficial pectoral muscle myocytes of meat-type hybrid COBB-500, slaughtered at different ages. University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Lucrări ştiinţifice Seria Zootehnie, Editura "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi, pg.651-657, ISSN 1454-7368.
  13. V. Teuşan, Anca Teuşan, A.A. Prelipcean, 2012 - Research regarding the surface on transversal section and density of superficial pectoral muscle of meat-type hybrid COBB-500, at different age stages. University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine - Lucrări ştiinţifice Seria Medicină-Veterinară, Editura "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi, vol. 55 (1-2), pg. 133-143, ISSN 1454-7406
  14. V. Teuşan, Anca Teuşan, 2013 - Investigations on the histological structure of the pectoralis superficialis muscle in COBB-500 meat-type hybrid hen, slaughtered at different ages. University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Lucrări ştiinţifice Medicină-Veterinară, Editura "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi, vol. 56 (1-2), pg. 30-44, ISSN 1454-7406.
  15. V. Teuşan, Anca Teuşan, 2013 - Research on the thicknessand profile of profound pectoral muscle myocytes of meat-type hybrid COBB-500 hen, slaughtered at different age. University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Lucrări ştiinţifice Medicină-Veterinară, Editura "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi, vol. 56 (1-2), pg. 45-54, ISSN 1454-7406.
  16. Anca Prelipcean (Teuşan), Vasile Teuşan, Andrei Alecsandru Prelipcean, 2013 - Research regarding the mineral shell quality of quail (Coturnix coturnix japonica) eggs from pharaon variety, deposited at the peak phase of the laying period. Conferince of Agricultural University of Plovdiv, Bulgaria, Agricultural Sciences Journal vol. V (14), ISSN 1313-6577, pg. 85 - 92.
  17. Anca Teuşan, Vasile Teuşan, 2014 - Research on the histological structure of the deep pectoral muscle, of meat-type commercial hybrid Cobb-500, slaughtered at different ages, "First International Congress-Life Sciences-A Challenge for the Future" held in Iasi(Romania), at "Ion Ionescu de la Brad" University of Agricultural Sciences and Veterinar Medicine, 23-24 October 2014. Lucrări ştiinţifice, Seria Medicină-Veterinară, USAMV Iaşi, Vol. 57(16),(I-II), pg.65-74, ISSN 1454-7406.
  18. V. Teuşan, Anca Teuşan, Cristina Simeanu, 2015 - Research regarding the density of the myocytes and the ratio of the main tissue categories from the lateral muscle of the Polyodon spathula, Secondary International Congress"Soil and food resources for a healthy life" held in Iasi (Romania), at "Ion Ionescu de la Brad" University of Agricultural Sciences and Veterinar Medicine, 23-24 October 2015. Lucrări ştiinţifice, Seria Medicină-Veterinară, USAMV Iaşi, Vol. 58(17), (I-), pg.99-109, ISSN 1454-7406.
  19. V. Teuşan, Anca Teuşan, şt. Craus, 2015 - Research regarding the myocytes thickness and profile of the lateral muscle in Polyodon spathula species Secondary International Congress"Soil and food resources for a healthy life" held in Iasi (Romania), at "Ion Ionescu de la Brad" University of Agricultural Sciences and Veterinar Medicine, 23-24 October 2015. Lucrări ştiinţifice, Seria Medicină-Veterinară, USAMV Iaşi,Vol. 58(17), (I-), pg.110-119, ISSN 1454-7406.
  20. V. Teuşan, Anca Teuşan, M.R. Radu-Rusu, 2016 - Research regarding the thickness and profile of myocytes from superficial pectoral muscle of Anas plathyrynchos species, International Congress"Life sciences-a Challenge to the future" at "Ion Ionescu de la Brad" University of Agricultural Sciences and Veterinar Medicine, 20-21 October 2016. Lucrări ştiinţifice, Seria Medicină-Veterinară,USAMV Iaşi,Vol. 58(17),(I-),pg. 10, ISSN 1454-7406.
  21. Anca Teuşan, V. Teuşan, Teodora Teuşan, 2016 - Research on the myocytes density and proportion of main tissue categories, from superficial pectoral muscles, of Anas plathyrynchos species International Congress"Life sciences-a Challenge to the future" at "Ion Ionescu de la Brad" University of Agricultural Sciences and Veterinar Medicine, 20-21 October 2016 . Lucrări ştiinţifice, Seria Medicină-Veterinară, USAMV Iaşi, Vol. 58(17), (I-), pg. 11, ISSN 1454-7406.
  22. V. Teuşan, I. Vacaru-Opriş, L.V. Apostol, Anca Teuşan, 2016 - Cercetări privind unele performanţe obţinute în creşterea puilor eclozionaţi din ouă tratate prin diferite metode de sanitaţie. Revista de Zootehnie, anulXIII, nr.3-4 /Iulie-Decembrie, Editura TipoMoldova, Iaşi, ISSN 1842-1334.

  Cărţi şi manuale universitare


  Număr total: 11
  1. P. Halga, S. Stavilă, Gh. Stan, Teona Avarvarei, V. Teuşan, Adriana Cernianu, 1984 - Alimentaţia animalelor domestice şi Bazele nutriţiei şi Controlul sanitar-veterinar al furajelor. Lucrări practice, Lito I. A. Iaşi.
  2. I. Pamfilie, V. Teuşan, 1990 - (Curs) Anatomie, Histologie, Embriologie (Organe, aparate, sisteme). Curs Lito. Institutul Agronomic "Ion Ionescu de la Brad Iaşi (368 pag.).
  3. V. Teuşan, 1991 - Contribuţii la îmbunătăţirea tehnologiilor de utilizare a nutreţurilor grosiere în alimentaţia rumegătoarelor (ovinelor), Teză de doctorat, I. A. Iaşi.
  4. Teuşan V., 2000 - (Curs) Biologie celulară animală. Editura "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi, 176 p, ISBN 973-8014-20-4.
  5. Teuşan V., Simeanu D., 2001 - (Curs) Controlul calităţii furajelor şi a produselor de origine animală. Editura "Vasiliană 98", Iaşi, 382 p, ISBN 973-8148-21-9.
  6. Simeanu, D., Teuşan, V., Ruxandra Ţibulcă, Ionescu Cristina, 2006 - Prepararea furajelor şi Producerea nutreţurilor combinate. Editura Alfa, Iaşi, 171 p, ISBN (13) 978-973-8953-13-0.
  7. Teuşan, V., 2006 - (curs) Anatomie, Histologie, Embriologie , Vol. I. Ediţie Electronică, La USAMV Iasi, Facultatea de Zootehnie,110 p.
  8. Teuşan, V., 2006 - (curs) Anatomie, Histologie, Embriologie, Vol. II. Ediţie Electronică, La USAMV Iaşi, Facultatea de Zootehnie, 110 p.
  9. Teuşan V., Leonte Doina, Radu-Rusu R. M., Teuşan Anca, 2007 - Biologie celulară animală. Editura Alfa, Iaşi, 195 p, ISBN 978-973-8953-41-3.
  10. Teuşan, V., 2015 - (curs) Anatomie, Histologie, Embriologie, Vol. I. Ediţie Electronică, La USAMV Iasi, Facultatea de Zootehnie, 110 p.
  11. Teuşan, V., 2015 - (curs) Anatomie, Histologie, Embriologie, Vol. II. Ediţie Electronică, La USAMV Iaşi, Facultatea de Zootehnie, 110 p.

  Granturi şi contracte de cercetare


  Număr total: 1
  1.Cod proiect: PN CDI IDEI/669/2007-2011 Caracterizarea fenotipică şi genetică a rasei Sură de stepă şi utilizarea rezultatelor pentru conservarea ei. Colectiv cercetare: Creangă Şteofil, Maciuc Vasile, Sofronie Mariana, Ruginosu Elena, Costea Iulia, Moroşanu Ion, Teuşan Vasile. Programe naţionale: 2008 - 2011. Finanţator: CNCSIS, Bucureşti. Membru în echipa de cercetare.

  Competenţe


  - Anatomia comparată a animalelor domestice;
  - Histologie generală şi specială;
  - Biologie celulară animală;
  - Alimentaţie şi Nutriţie animală;
  - Prepararea şi Conservarea nutreţurilor.

  Domenii de cercetare


  - Biologie celulară animală;
  - Anatomie, Histologie, Embriologie;

  Organizaţii ştiinţifice şi profesionale


  - Societatea Română de Zootehnie (SRZ) - de la înfiinţare
  - Societatea de Biologie Celulară (SBC) - din anul 1993
  - Societatea Naţională a Inginerilor Zootehnişti din România (SNIZ) - de la înfiinţare