Prof.univ.dr. Vasile Maciuc

Prof.dr. Vasile Maciuc
Prof.univ.dr.
Vasile Maciuc
 

Date de contact


Numele: MACIUC
Prenumele: VASILE
Facultatea: Zootehnie
Departamentul: Managementul producţiilor animale
Data naşterii: 20 noiembrie 1969
Adresa (seviciu): Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 8, cod 700489
Telefon: +40 232 407486
Fax: +40 232 267504
E-mail: vmaciuc3@gmail.com; vmaciuc@yahoo.fr

Lucrări ştiinţifice


Număr total: 187

Cărţi şi manuale universitare


Număr total: 18

Granturi şi contracte de cercetare


Număr total: 16

Competenţe


- Managementul producţiilor bovine;
- Metodologia cercetării ştiinţifice;
- Drept comercial;
- Medicină judiciară şi contravenţii;
- Tehnică experimentală;
- Tehnici de negociere şi contractare.

Domenii de cercetare


- Biologie;
- Ameliorare genetică;
- Creşterea bovinelor.

Coordonare organisme administrative sau academice


- Membru titular în Comisia pentru Securitate Biologică (C.S.B.), Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile;
- Membru în Comisia Ştiinţele Vieţii şi Biotehnologii - CNCS;
- Expert evaluator C.N.M.P., C.N.C.S.I.S..

Organizaţii ştiinţifice şi profesionale


- Expert Tehnic Judiciar - Ministerul Justiţiei din România;
- Membru S.R.Z. - Societatea Română de Zootehnie;
- Membru Asociaţia Generală a Crescătorilor de Taurine din România (AGCTR);
- Membru American Dairy Science Association (ADSA);
- Membru in comitetul ştiintific al volumului de Lucrari stiintifice Facultatea de Zootehnie Iasi;
- Membru în colegiul de redacţie al revistei "BRUNA - SCHWYZ" Maramureş - FJACT;
- Membru în colegiul de redacţie al revistei "Jurnal Agrar al Mării Negre", Universitatea Agrară de Stat din Odessa, Ucraina.