Prof.univ.dr. Marius Giorgi Usturoi

Prof.univ.dr. Marius Giorgi Usturoi
Prof.univ.dr.
Marius Giorgi Usturoi
Director departament
 

Date de contact


Numele: USTUROI
Prenumele: MARIUS GIORGI
Facultatea: Zootehnie
Departamentul: Managementul producţiilor animale
Data naşterii: 9 decembrie 1959
Adresa (seviciu): Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 8, cod 700489
Telefon: +40 232 407581; 0745544062
Fax: +40 232 267504
E-mail: umg@uaiasi.ro

Lucrări ştiinţifice


Număr total: 252

1.Usturoi M.G., 2015 - Contributions to the knowledge of quantitative modifications from cheeses during maturation period. Lucrări ştiinţifice, Seria Zootehnie, Vol. 64 (20), pg. 190-193. Editura "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi. ISSN: 2284-6964. ISSN L: 1454-7368.
2.Usturoi M.G., 2015 - Study of certain factors influencing meat production in Ross-308 chicken hybrid. Lucrări ştiinţifice, Seria Zootehnie, Vol. 64 (20), pg. 223-226. Editura "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi. ISSN: 2284-6964. ISSN L: 1454-7368.
3.Usturoi M.G., Radu-Rusu R.M. and Gavril Roxana, 2014 - Effect of storage conditions on the dynamics of table eggs physical traits. Lucrări ştiinţifice, Seria Zootehnie, Vol. 61 (19), pg. 20-24. Editura "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi. ISSN: 2284-6964. ISSN L: 1454-7368.
4.Usturoi M.G., Boişteanu P.C., Radu-Rusu R.M., Pop I.M., Doliş M.G. and Usturoi Al., 2011 - Alternative technologies used in laying hens husbandry. Journal of Life Science, vol. 5, no. 9, September (serial number 41), pg.728-732. David Publishing Company. SUA. ISSN 1934-7391 (print) ISSN 1934-7405 (online).
5.Usturoi M.G, Radu-Rusu R.M. şi Lazăr Roxana, 2011 - Studies on the welfare condition provided to laying hens within alternative husbandry systems. Lucrări ştiinţifice, Seria Zootehnie, Vol. 55 (16), pg. 247-251. Editura "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi. ISSN Print: 1454-7368; ISSN Electronic: 2067-2330.
6.Usturoi M.G şi Radu-Rusu R.M., 2011 - Contributions on the quality knowledge of the eggs laid by hens reared within versions of permanent litter technological system. Lucrări ştiinţifice, Seria Zootehnie, Vol. 55 (16), pg. 263-266. Editura "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi. ISSN Print: 1454-7368; ISSN Electronic: 2067-2330.
7.Usturoi M.G., Boişteanu P.C., Radu-Rusu R.M., Pop I.M., Doliş M.G. and Usturoi A., 2010 - Optimisation of the reproductive capacity in Ross-308 breeders, using belated photostimulation. 14th Annual Conference of the European Society of Domestic Animal Reproduction (ESDAR). Reproduction in Domestic Animals, vol 45, supl. 3, September 2010, 1-114, pg. 110 Ed. Wiley-Blackwell.http://apps.webofknowledge.com/ full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=U1IIOkh6byUXCuzl7Ri&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&page=1&doc=5.
8.Usturoi M.G., Boişteanu P.C., Radu-Rusu R.M., Pop I.M., Doliş M.G. and Usturoi A., 2010 - Productive Response of Certain Laying Hens Hybrids, Reared Within Various Farming Systems. 61th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Book of Abstracts, pg. 251. Wageningen Academic Publishers, The Netherlands. ISBN 978-90-8686-152-1; e-ISBN: 978-90-8686-708-0; ISSN 1382-6077.
9.Usturoi M.G., Radu-Rusu R.M. and Usturoi A., 2010 - Quality of the eggs laid by Hisex Brown hybrid, reared under different husbandry systems conditions. 14th International Conference on Production Diseases in Farm Animal. Book of Proceedings, pg. 189, University Press. 20-24 June, Ghent, Belgium. ISBN: 978-5864-226-4.
10.Usturoi M.G., Boişteanu P.C., Radu-Rusu R.M., Pop I.M., Doliş M.G. and Usturoi Al., 2010 - Influence of husbandry technologies with horizontal disposing on the performances achieved by the Lohmann Brown hybrid. International Conference on Animal and Veterinary Sciences. World Academy of Science, Engineering and Technology. Cemal Ardil Editor-in-Chief. Pg. 887-890. ISSN: 2070-3724.
 • Lista lucrări ştiinţifice

 • Cărţi şi manuale universitare


  Număr total: 16
  1.Usturoi, M.G., 2012 - Controlul şi expertiza calităţii laptelui şi a produselor lactate. Editura PIM, Iaşi. ISBN: 978-606-13-0808-8.
  2.Usturoi, M.G., Boişteanu, PC, Păsărin B., Lenuţa Fotea, 2009 - Industrializarea peştelui. Editura Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. ISBN: 978-973-147-032-0.
  3.Usturoi, M.G., 2008 - Creşterea păsărilor. Editura "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi. ISBN: 978-973-147-012-2.
  4.Usturoi, M.G., 2007 - Tehnologia laptelui şi a produselor derivate. Editura Alfa, Iaşi. ISBN: 978-973-8953-43-7.
  5.Usturoi, M.G., 2004 - Producerea ouălor de consum. Editura "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi. ISBN: 973-7921-45-3.
  6.Usturoi, M.G., 1999 - Incubaţia la păsările domestice. Editura "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi. ISBN: 973-98979-6-7.

  Granturi şi contracte de cercetare


  Număr total: 18
  1.P.N.II-Program IDEI, nr. 350/2007. Director: USTUROI, M.G., Membri: Boişteanu, PC, Pop, IM, Doliş, M., Radu-Rusu, R.M. Studiul adaptabilităţii productive, comportamentale şi anatomo-fiziologice a unor hibrizi ouători la condiţiile asigurate de diferite sisteme alternative de creştere. (2007-2010).
  2.Program IDEI, con 1645/2008. Director: Boişteanu P.C., Vacaru-Opriş I. Cotea C, Usturoi M.G., Lazăr Roxana, Radu-Rusu R.M. - Cercetări privind implicaţiile fiziologice şi secretorii circadiene ale glandei pineale în statusul reproductiv al găinilor ouătoare (2009-2012).
  3.Promotor ENTAV ITV France. Windair, LLP-LdV-TOI-2008-FR-117-011, Leonardo da Vinci. Responsabil USAMV Iaşi: Pop Cecilia. Membri: Cotea V.V., Boişteanu P., Pop M., Jităreanu Carmenica, USTUROI M.G., Beceanu D., Brezuleanu ş., Leonte C., Ungureanu G., Brezuleanu Olguţa, Nechita B. - Transfer of the training courses on quality of production (hygiene/traceability/safety) in the food small and medium-sized companies in Hungary and Romania. (2008-2010)
  4.Finanţator: European Commision Bruxelles Directorate Generale XII: Science, Research und Development. Contract no E.R.B.I.C. 15CT 980334. Coordonator Universitatea Giessen-Germania, Director de proiect: Dr. Christiane-Willeke Wetstein, Director pentru România: Vacaru-Opriş, I. Membri: Stan, V., USTUROI, M.G., Gavrilas, Angela, Cotos, F., Croitoru, C., Vacaru-Opris, Maria - Health Risks of Heavy Metals in the Food Chain of Industrial Areas in Central and Eastern Europe. (1999-2003)
  .

  Competenţe


  - Creşterea păsărilor;
  - Procesarea producţiilor animale;
  - Controlul calităţii alimentelor.

  Domenii de cercetare


  - Tehnologii de creştere a păsărilor (convenţionale şi alternative);
  - Incubaţia artificială;
  - Bunăstarea păsărilor;
  - Calitatea producţiilor avicole.

  Coordonare organisme administrative sau academice


  - Director Departament "Managementul producţiilor animale"

  Organizaţii ştiinţifice şi profesionale


  - World's Poultry Science Association-Membru (2006);
  - Asociaţia crescătorilor de păsări de rasă şi exotice, Filiala Iaşi-membru în Consiliul Director (1994);
  - Asociaţia profesională a crescătorilor de păsări de carne şi ouă din judeţul Iasi-Vicepreşedinte (2004);
  - Societatea Română de Zootehnie, Filiala Iaşi-Membru fondator (1991) Secretar trezorier (2004);
  - Asociaţia Română pentru Patologia Animalelor Sălbatice-Membru fondator (2006).