Conf. univ. dr. Daniel Simeanu

Conf. univ. dr. Daniel Simeanu
Conf. univ. dr.
Daniel Simeanu
Director departament
 

Date de contact


Numele: SIMEANU
Prenumele: DANIEL
Facultatea: Zootehnie
Departamentul: Ştiinţe fundamentale în zootehnie
Data naşterii: 27 aprilie 1975
Adresa (seviciu): Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 8, cod 700489
Telefon: +40 232 407591
Fax: 004/0232/267504
E-mail: danielsimeanu@yahoo.com; dsimeanu@uaiasi.ro

Lucrări ştiinţifice


Număr total: 144 din care 31 în reviste cotate ISI
1.Simeanu D., Creangă Ş., Pop I.M., Gîlcă Valerica, Stan Gh., Şonea C., 2017 - Influence of the diet structure on the development of certain organs of the domestic rabbit male genital system. Romanian Biotechnological Letters Journal, vol. 22, nr. 2, pag. 12352-12359, FI 0,381, ISSN 1224 – 5984.
2.Simeanu D., Creangă Ş., Pop I.M., Gîlcă Valerica, Simeanu Cristina, 2016 - The genetic determinism and the feeding influence on the Oryctolagus Cuniculus Domesticus male genital system. Research Journal of Biotechnology, vol. 11(11) Novembre, pag. 88-92, FI 0,242, E-ISSN 2278-4535.
3.Simeanu D., Stan Gh., Bucşan Anastasia, 2015 - Effect of productive and economic efficiency of broiler nutrition supplement with "growth bio stimulator FA". 7th International Euro-aliment Symposium, Galaţi, România, 24-26 septembrie 2015. Galati University Press, pag. 107-109, ISSN 1843-5114.
4.Simeanu D., Creangă Ş., Simeanu Cristina, 2015 - Research on the meat quality produced by Polyodon Spathula sturgeons species related to human nutritional requirements. Research Journal of Biotechnology, Vol. 10 (6) June, pag. 36-43. F.I. 0,279.
5.Simeanu D., Pop I.M., Grădinaru A.C., Simeanu Cristina, 2015 - Ecological vs. Conventional broiler chickens system rearing in Romania, Research Journal of Biotechnology, vol. 10(12) December, pag. 6-13, FI 0,279.
6.Simeanu Cristina, Simeanu D., 2014 - Study regarding the morph-productive performances of Polyodon spathula sturgeon breed. Lucrări ştiinţifice, Seria Zootehnie, Editura "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, ISSN-L 1454-7368, pag. 130-135.
7.Simeanu D., Simeanu Cristina, Dima T., 2013 - Research regarding the productive performances of youth sheep from the populations reared at S.C. Agroind Berezeni S.A., Vaslui county. Lucrări ştiinţifice, seria Zootehnie, vol. 59(18), USAMV Iaşi, Editura "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, pag. 513-516, ISSN 1454-7368.
8.Simeanu D., Stan Gh., Simeanu Cristina, 2012 - Research regarding the influence of cellulose on the morphological and structural development of rabbit ovary. Analele Universităţii din Oradea, Fascicula: Ecotoxicologie, Zootehnie şi Tehnologii de Industrie Alimentară. Editura Universităţii din Oradea, vol. XI/A, anul 11, pag. 147-158, ISSN 1583-4301.
9.Simeanu D., Pop I.M., Simeanu Cristina, Şteflea Lăcrămioara Madlen, 2012 - Research regarding chemical quality indexes of consumption eggs with a different yolk coloration degree. Lucrări ştiinţifice, seria Zootehnie, vol. 58(17), USAMV Iaşi, Editura "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi. pag. 172-176, ISSN 1454-7368.
10.Simeanu D., 2011 - Research on the results obtained when severing broiler chickens who's diet has been supplemented with a new growth bio stimulator. Analele Universităţii din Oradea, Fascicula: Ecotoxicologie, Zootehnie şi Tehnologii de Industrie Alimentară. Editura Universităţii din Oradea, vol. X/B, anul 10, pag. 371-378, ISSN 1583-4301.
11.Simeanu D., Pop I.M., Radu-Rusu Cristina, Simeanu Cristina, 2011 - The productive effect of an acidifying over the productive performances at broiler chicken. Lucrări ştiinţifice, seria Zootehnie, vol. 55(16), USAMV Iaşi, Editura "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi. pag. 154-157, ISSN 1454-7368.
12.Simeanu D., I.M. Pop, Cristina Simeanu, Cristina Radu-Rusu, 2010 - Study regarding the quality of soybean grist obtained in an unit from Iaşi county. Lucrări ştiinţifice, seria Zootehnie, vol. 53(15), USAMV Iaşi, Editura "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi. pag. 140-143, ISSN 1454-7368.
13.D. Simeanu, 2009 - Researches concerning the main blood parameters of chicken broilers fed with a new growth promoter - FA. Analele Universităţii din Oradea, Fascicula: Ecotoxicologie, Zootehnie şi Tehnologii de Industrie Alimentară vol. VIII, anul 8. Pag. 615-619. Editura Universităţii din Oradea. ISSN 1583-4301.
14.D. Simeanu, Cristina Simeanu, 2009 - Researches concerning the main blood parameters of chicken broilers fed with a new growth promoter - AT. Analele Universităţii din Oradea, Fascicula: Ecotoxicologie, Zootehnie şi Tehnologii de Industrie Alimentară vol. VIII, anul 8. Pag. 609-614. Editura Universităţii din Oradea. ISSN 1583-4301.
15.Simeanu D., 2008 - Research regarding the use of thermicaly treated soya seeds in nourishing the broiler chicken. Bulletin of University of Agricultural Science and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, vol. 65 (1-2), pag. 88-94. ISSN 1843-5262.
16.Simeanu D., Russell M., Pop I.M., Doliş M., 2008 - Yield effect generated by enzymatic supplementation of laying hens feeding. Lucrări ştiinţifice, seria Zootehnie, vol. 51(13), pag. 609-612, USAMV Iaşi, Editura "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi.
17.D. Simeanu, Angela Gavrilaş, 2007 - Researches concernig the tehnological density influence on Ross 308 hybrid broilers production performances. Lucrări ştiinţifice, seria Medicină Veterinară, vol. 50, pag 501-508, USAMV Iaşi, Editura "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi.
 • Lista lucrări ştiinţifice

 • Cărţi şi manuale universitare


  Număr total: 14
  1.Simeanu D., 2018 - Nutriţia şi alimentaţia animalelor, Editura Ion Ionescu de la Brad, Iaşi, ISBN 978-973-147-303-1, nr. total de pagini 290.
  2.Simeanu D., Doliş M.G., 2018 - Producţii animaliere, Editura Ion Ionescu de la Brad, Iaşi, ISBN 978-973-147-304-8, nr. total pagini 270.
  3.Radu-Rusu Cristina-Gabriela, Pop I.M., Simeanu D., 2017 - Nutriţie animală – îndrumător de lucrări practice, Editura Ion Ionescu de la Brad, Iaşi, ISBN: 978-973-147-270-6, nr. pagini 104.
  4.Simeanu D., 2016 - Producţii animaliere, Editura Ion Ionescu de la Brad, Iaşi, ISBN: 978-973-147-212-6, nr. total de pagini 198.
  5.Simeanu D., 2015 - Nutriţie umană, Editura Ion Ionescu de la Brad, Iaşi, ISBN 978-973-147-199-0, nr. total de pagini 180 pag.
  6.Creangă Ş., Ujică V., Simeanu D. (coordonatori), 2015 - Creşterea taurinelor pentru carne, vol. I, II, III. Editura Ion Ionescu de la Brad, Iaşi, ISBN 978-973-147-165-5; vol. I ISBN 978-973-147-166-2, vol. II ISBN 978-973-147-167-9, vol. III ISBN 978-973-147-168-6, nr. total de pagini 654.
  7.Creangă Ş., Ujică V., Simeanu D. (coordonatori), 2015 - Manual de instruire. Editura Ion Ionescu de la Brad, Iaşi, ISBN 978-973-147-155-6. Număr total de pagini 52.
  8.D. Simeanu, V. Teuşan, Cristina Ionescu, Ruxandra Ţibulcă, 2006 - Prepararea furajelor şi producerea nutreţurilor combinate. Editura Alfa, Iaşi. ISBN 973-8953-13-8. Numărul total de pagini 172.
  9.Gh. Stan, D. Simeanu, 2005 - Nutriţie animală. Editura Alfa, Iaşi. ISBN 973-8278-65-1. Număr total de pagini 198.
  10.Gh. Stan, D. Simeanu, 2005 - Alimentaţia păsărilor. Editura Alfa, Iaşi. ISBN 973-8278-64-3. Număr total de pagini 138.
  11.L. Stafie, M. Bălan, D. Simeanu, C. Munteanu, 2005 - Ghid de creştere a puilor de carne. Editura Waldpress, Timişoara. ISBN 973-7878-01-9. Număr total de pagini 68.
  12.D. Simeanu, 2004 - Biostimulatori în alimentaţia păsărilor. Editura Alfa, Iaşi. ISBN 973-8278-53-8. Număr total de pagini 196.
  13.Vacaru-Opriş (coordonator), D. Simeanu ş.a., 2004 - Tratat de avicultură, vol. III. Editura Ceres, Bucureşti. ISBN 973-40-0463-8; 973-40-0667-3. Număr total de pagini 520.
  14.V. Teuşan, D. Simeanu, 2001 - Controlul calităţii furajelor şi a produselor de origine animală. Editura Vasiliana'98, Iaşi. ISBN 973-8148-21-9. Număr total de pagini 382.

  Granturi şi contracte de cercetare


  Membru în colectivul de cercetare la 17 granturi
  1.Proiect ADER: 5.2.2. Conservarea şi prezervarea taurinelor pe cale de dispariţie, respectiv rasa Sura de stepă în vederea asigurării biodiversităţii resurselor genetice a populaţiilor de animale. Perioada 2015-2018 - Responsabil partener.
  2.Contract de cercetare nr. 12819/31.07.2017 Cercetări privind optimizarea alimentaţiei unor specii de animale de companie şi peşti. Director proiect Şef lucr. dr. Doliş M. (aug. 2017-ian 2019). Membru în echipă.
  3.Contract transfrontalier: Joint Operational Programme Romania-Ukraina-Republic of Moldova 2012-2013 - "Cross border support centre for the assisted development of zootechny". Perioada 2013-2015 - Director tehnic ştiinţific.
  4.MAKIS, 2311/26.11.2012 (2012-2014) - Membru în echipă
  5.Nr. proiect 52-104/200 Acronimul: CAPRIROGEN "De la ADN la brânza: Studiul impactului polimorfismului markerului genetic cazeina alfa-S1 la rasa de caprine Carpatina asupra calităţii laptelui, randamentului de obţinere al brânzeturilor şi proprietăţilor senzoriale". Instituţia coordonatoare: USAMV Cluj-Napoca; Autoritatea contractanta: MECI prin CNMP. Perioada 2008 – 2011 - Membru în echipă.
  6.C111F1S128420102 / 26.09.2012 (2012-2014): Formare profesională pentru fermierii care deţin ferme de semisubzistenţă în Judeţul Botoşani. Autoritate contractantă: MADR, AMPNDR şi APIA; partener GBI Consulting Mehlmaner-Larcher&Kastner OG (Viena, Austria). Perioada 2012-2014 - Membru în echipă.
  7.C111F1S128420103 / 01.11.2012 (2012-2014): Formare profesională pentru fermierii care deţin ferme de semisubzistenţă în Judeţul Iasi. Autoritate contractantă: MADR, AMPNDR şi APIA; partener GBI Consulting Mehlmaner-Larcher&Kastner OG (Viena, Austria) . Perioada 2012-2014 - Membru în echipă.
  8.C111F1S128420104 / 26.09.2012 (2012-2014): Formare profesională pentru fermierii care deţin ferme de semisubzistenţă în Judeţul Suceava. Autoritate contractantă: MADR, AMPNDR şi APIA; partener GBI Consulting Mehlmaner-Larcher&Kastner OG (Viena, Austria). Perioada 2012-2014 - Membru în echipă.
  9.14209/2013 - Performance trial with broilers / KEMIN Europa NV Belgia - Membru în echipă
  10.21180/2014 - Performance trial with broilers / KEMIN Europa NV Belgia - Membru în echipă
  11.Grant cod 734: "Studiul populaţiilor de caprine crescute în gospodăriile private din zona Moldovei în vederea elaborării unui program de ameliorare genetică". Perioada 2007-2009 - Membru în echipă
  12.Grant cod CNCSIS 676: "Studiul populaţiilor locale de ovine crescute în partea de nord-est a ţării în vederea ameliorării producţiei de carne". Perioada 2007-2010 - Membru în echipă
  13.Grant tip A, Cod CNCSIS - 723: "Evaluarea incidenţei şi a gradului contaminării cu plumb, cadmiu, cupru, zinc, nitraţi şi nitriţi a nutreţurilor vegetale şi a riscurilor folosirii lor în hrana animalelor". Perioada 2007 - 2008 - Membru în echipă.
  14.Contract nr.122 GR/2007, grant tip A, cod CNCSIS 726, tema 2/2007 si tema 11/2008: "Cercetări cu privire la valorificarea unor plante acvatice şi terestre de către unele specii de ciprinide". Membru în echipă.
  15.Grant tip E, cod CNCSIS 93, contract nr. 33340/2004: "Dezvoltarea şi modernizarea laboratorului de control al calităţii furajelor din componenţa Centrului de Cercetare al Facultăţii de Zootehnie Iaşi". Perioada 2004-2006 - Membru în echipă.
  16.Cod CNCSIS 696, Contract nr. 27671/14.03.2005: "Implicaţiile fiziologice şi sanogenice ale utilizării unor biostimulatori naturali ca alternativă la utilizarea antibioticelor şi a altor biostimulatori sintetici în hrana puilor de carne". Membru în echipă.
  17.Grant de tip A; Tema 6; Cod CNCSIS - 609: "Prevenirea contaminării fungice şi micotoxicologice a substraturilor vegetale oleaginoase (seminţe de floarea soarelui şi boabe de soia) prin conservare chimică a acestora cu reagenţi chimici volatili". Membru în echipă.

  Competenţe


  - Nutriţie şi alimentaţie;
  - Controlul calităţii nutreţurilor;
  - Producerea nutreţurilor combinate;
  - Producţii animaliere.

  Domenii de cercetare


  - Nutriţie şi alimenţie;
  - Controlul calităţii nutreţurilor sau a alimentelor şi stabilirea valorii nutritive a acestora.

  Organizaţii ştiinţifice şi profesionale


  - Societatea Română de Zootehnie - membru din 1999
  - Asociaţia Nutriţioniştilor din Zootehnie - membru fondator 2005
  - World Poultry Science - membru din 2005
  - Asociaţia Profesională a Crescătorilor de Păsări de Carne şi Ouă din Judeţul Iaşi - Secretar 2003 - 2013; Preşedinte din 2013
  - DAGENE - membru din 2016
  - Membru din anul 2002 în colectivul redacţional al revistei BRUNA - periodic al ASOCIAŢIEI CRESCĂTORILOR DE TAURINE "BRUNĂ-SCHWYZ" - Maramureş - FJACT
  - Membru în colectivul redacţional al revistei Rabbit Genetics, Published by Bioflux
  - Membru în colectivul redacţional al revistei Animal Biology & Animal Husbandry, Published by Bioflux