Şef lucr. dr. Cristina Simeanu

Sef lucr. dr. Cristina Simeanu
Şef lucr. dr.
Cristina Simeanu
 

Date de contact


Numele: SIMEANU
Prenumele: CRISTINA
Facultatea: Zootehnie
Departamentul: Managementul producţiilor animale
Data naşterii: 28 aprilie 1975
Adresa (seviciu): Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 8, cod 700489
Telefon: +40 232 407591
Fax: +40 332/816200
E-mail: cristina.simeanu@yahoo.com

Lucrări ştiinţifice


Număr total: 48
1.Simeanu Cristina, Păsărin Benone, Roşca Claudiu, Simeanu Daniel, 2018 - Analysis of tourist movement in Iasi county. Scientific papers - Series Management Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, Volume: 18, Issue: 2, Pages: 409-414, Print ISSN 2284-7995, E-ISSN 2285-3952.
2.Cristina Simeanu, B. Păsărin, C. Şonea, D. Simeanu, B.V. Avarvarei, 2018 - The assessment of turist flow in Bacău county’s touristy and agri-touristy boarding houses. Lucrări ştiinţifice-Seria Zootehnie, vol. 69 (23) pag. 285-294, Editura "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, ISSN 2067-2330.
3.Simeanu Cristina, Simeanu Daniel, Popa Anca, Usturoi Alexandru, Bodescu Dan, Doliş Marius Gheorghe, 2017 - Research Regarding Content in Amino-acids and Biological Value of Proteins from Polyodon spathula Sturgeon Meat. Revista de chimie, vol. 68, No. 5, pag. 1063-1069, FI 1,232, ISSN 0034-7752.
4.Cristina Simeanu, B. Păsărin, D. Simeanu, B.V. Avarvarei, 2017 - Analysis of touristy movement in Neamţ county. Lucrări ştiinţifice-Seria Zootehnie, vol. 68 (22) pag. 115-121, Editura "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, ISSN 2067-2330.
5.Simeanu Cristina, Simeanu D., Şonea C., Păsărin B., 2017 - Analysis of touristy Vrancea county. Lucrări ştiinţifice, Seria Zootehnie, vol. 67 (22), pag. 136-141, Editura "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, ISSN 2067-2330.
6.Simeanu Cristina, Simeanu D., Avarvarei B.V., Păsărin B., 2016 - The assessment of turist flow in Vrancea county’s touristy and agro-touristy boarding houses. Lucrări ştiinţifice, Seria Zootehnie, vol. 66 (21), pag. 112 -119, Editura "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, ISSN 2067-2330.
7.Simeanu Cristina, Avarvarei B.V., Simeanu D., 2016 - Quantification of turist flow in Neamţ county’s touristy and agro-touristy boarding houses. Analele Universităţii din Oradea, Fascicula: Ecotoxicologie, Zootehnie şi Tehnologii de Industrie Alimentară, Vol. XV/B Anul 15, pag. 193-204, ISSN 2065-3484.
8.Simeanu Cristina, Simeanu D., Grădinaru A.C., 2015 - The assessment of Polyodon spathula growing technology in their different ages of life. Lucrări ştiinţifice, Seria Zootehnie, vol. 62, Editura "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, ISSN-L 1454-7368, pag. 136-241.
9.Simeanu Cristina, Păsărin B., Simeanu D., Grădinaru A.C., 2015 - Polyodon spathula - a review on its biodiversity, meat quality, and environmental impact in Romania. AACL Bioflux 8(6):952-959.
10.Simeanu Cristina, Simeanu D., Păsărin B., 2015 - The assessment of turist flow in iaşi county's touristic and agrotouristic boarding houses. Lucrări ştiinţifice, Seria Zootehnie, vol. 62, Editura "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, ISSN-L 1454-7368, pag. 268-273.
11.Simeanu D., Creangă Ş. and Simeanu Cristina, 2015 - Research on the meat quality produced by Polyodon Spathula sturgeons species related to human nutritional requirements. Research Journal of Biotechnology, Vol. 10 (6) June, pag. 36-43. F.I. 0,262.
12.Simeanu D., Pop I.M., Grădinaru A.C., Simeanu Cristina, 2015 - Ecological vs. Conventional broiler chickens system rearing in Romania, Research Journal of Biotechnology, vol. 10(12) December, pag. 6-13, FI 0,279.
13.Simeanu Cristina, Simeanu D., 2014 - Study regarding the morph-productive performances of Polyodon spathula sturgeon breed. Lucrări ştiinţifice - Seria Zootehnie, vol. 60(18), Editura "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, ISSN-L 1454-7368, pag. 130-135.
14.Simeanu. D., Simeanu Cristina, Macsim D., Pop I.M., 2014 - Research regarding of broiler chicken in different technologic comfort conditions. Elsevier, Journal of Biotechnology, vol. 185, September, pag. S43, ISSN 0168-1656.
15.Simeanu Cristina, Simeanu D., Păsărin B., 2013 - Tehnological features of meat gathered from Polyodon spathula sturgeon breed. Lucrări ştiinţifice, Seria Zootehnie, vol. 60(18), USAMV Iaşi, Editura "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, ISSN 1454-7368, pag. 209-215.

Cărţi şi manuale universitare


Număr total: 2
1.Simeanu Cristina, Păsărin Benone, 2017 - Polyodon spathula-creştere şi valorificare. Editura "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi, ISBN 978-973-147-264-5.
2.Simeanu Cristina, 2017 - Geografia turismului şi resurse turistice - Îndrumător de lucrări practice. Editura "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi, ISBN 978-973-147-266-9.

Granturi şi contracte de cercetare


Membru în colectivul de cercetare la 5 granturi
1. 14209/2013: "Performance trial with broilers / KEMIN Europa NV Belgia" Membru în echipă.
2. 21180/2014: "Performance trial with broilers / KEMIN Europa NV Belgia". Membru în echipă.
3. Contract de cercetare – dezvoltare nr. 104/30.09.2015: "Model tehnico – economic performant de exploataţie apicolă producătore de roiuri şi familii de albine". Nr. membri 21. Membru în echipă.
4. Contract de cercetare nr. 12819/31.07.2017: "Cercetări privind optimizarea alimentaţiei unor specii de animale de companie şi peşti". Nr. membri 12. Membru în echipă.
5. Contract de cercetare nr. 20174/28.11.2017: "Studii cu privire la creşterea găinilor ouătoare şi optimizarea producţiilor acestora". Nr. membri 11. Membru în echipă.

Competenţe


- Geografia turismului şi resurse turistice;
- Protecţia mediului;
- Managementul fermelor agroturistice;
- Controlul şi expertiza calităţii peştelui şi a produselor acvatice;
- Acvacultură.

Domenii de cercetare


- Evaluarea calităţii peştelui şi a produselor acvatice;
- Evaluarea resurselor turistice locale.

Organizaţii ştiinţifice şi profesionale


- Membru în Societatea Română de Zootehnie, Filiala Iaşi