Şef lucr. dr. Roxana Lazăr

Sef lucr. dr. Roxana Lazar
Şef lucr. dr.
Roxana Lazăr
 

Date de contact


Numele: LAZĂR
Prenumele: ROXANA
Facultatea: Zootehnie
Departamentul: Ştiinţe fundamentale în zootehnie
Data naşterii: 24 septembrie 1978
Adresa (seviciu): Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 8, cod 700489
Telefon: 0745146578; +40232407585
Fax: +40232267504
E-mail: lazarrxn24@yahoo.com

Lucrări ştiinţifice


Număr total: 47
1.R. Lazăr, C. Solcan, C. Creţu, M. Lazăr, C.Muntean, P.C. Boişteanu, 2015 - Characterization of the relations between morphology and physiological status of the pineal gland in connection with the somatic development level in turkeys reared in Romania. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., Vol. 67, n.3, p. 763-770, 2015.
2.M. Lazăr, L. Miron , I. Gostin, C. Rîmbu , R. Lazăr, E. Guguianu, 2014 - Investigations in associated protozoa-bacterial infections of cyprinids from a fish farm situated on the Jijia river in N-E of Romania. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., Vol. 66, n.3, p. 688-696, 2014, http://dx.doi.org/10.1590/1678-41625961.
3.M. Lazăr, V. Vulpe, Irina Gostin, Eleonora Guguianu, S. Paşca, Roxana Lazăr, 2012 - Epidemiologic, etiologic and lesional aspects of aeromonosis of cyprinids from the hydrographic basin of the Prut river, Romania, African Journal of Microbiology Research (AJMR), Vol. 6 (8), pg. 1723-1729, 2012, ISSN 1996-0808, DOI: 10.5897/AJMR11.955.
4.Roxana Lazăr, Boişteanu P. C., 2014 - Hematological characterization of horned viper (Ammodytes ammodytes), Bulletin Of University Of Agricultural Sciences And Veterinary Medicine Cluj-Napoca Animal Science and Biotechnologies 71(2), pg. 293-294, Print ISSN 1843-5262.
5.Roxana Lazăr, R. Deju, S. Catanoiu, P.C. Boişteanu, 2013 - Characterisation of haematological profile in bison (European bison) and cattle (Bos taurus) from the NE of Romania. USAMV Iaşi, Lucrări ştiinţifice, seria Zootehnie, vol. 59 (18), pg. 48 - 51, ISSN - L 1454-7368.
6.Roxana Lazăr, P.C. Boişteanu, C. Muntean, Casiana-Agatha Apetroaei (Petrescu), M.M. Ciobanu, 2012 - Characterisation of the haematological profile of the hybrid B.U.T 6 turkey raised in Romania. USAMV Iaşi, Lucrări ştiinţifice, seria Zootehnie, vol. 58 (17), pg. 254 - 257, ISSN - L 1454-7368.
7.Roxana Lazăr, Alina Narcisa Postolache, Boişteanu P.C., 2011 - Influence of Growth Conditions on B.U.T. Big 6 Turkey Hibrid at Slaughter. USAMV Iaşi, Lucrări ştiinţifice, Medicină Veterinară, vol. 54, pg. 224-230, ISSN: 1454-7406.
8.Roxana Lazăr, P.C. Boişteanu, Ancuţa Elena Coşuleanu, Gabriela T ărnăuceanu, 2010 - Research regarding the changes of biochemical parameters at youth cunicul from Giant Belgian breed. USAMV Iaşi, Lucrări ştiinţifice, seria Zootehnie, vol.54(15), pg. 358 - 360, ISSN 1454-7368.
9.Lazăr Roxana, Boişteanu P.C., Coşuleanu Ancuţa Elena, Postolache Alina Narcisa, 2009 - The haematological profile at pregnant doe in correlation with their descendants. Scientific Papers, Bucureşti, vol. LV, pg. 168 - 173, ISSN 1843-6048.
10.Roxana Lazăr, Boişteanu P.C., Ancuţa Elena Coşuleanu, Alina Narcisa Postolache, 2009 - Determination of the main haematological indicators in the hare compared to the rabbit. USAMV Iaşi, Lucrări ştiinţifice, seria Zootehnie, vol.52(14), pg. 19 - 22, ISSN 1454-7368.

Cărţi şi manuale universitare


Număr total: 2
1.Lazăr Roxana, Paul Corneliu Boişteanu, 2012 - Lucrări practice de fiziologie. Funcţii de nutriţie. Editura "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi.
2.Boişteanu P.C., Mărgărint Iolanda, Lazăr Roxana - 2015, Bazele morfofiziologice ale producţiei de carne. Edit. "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi.

Granturi şi contracte de cercetare


Număr total: 3
1.2007 - 2009 - Director proiect - Contract tip TD. CNCSIS nr. 201.
2.2008 - 2011 - Membru - Contract PN II nr. 52138.
3.2008 - 2011 - Membru - Contract CNCSIS - IDEI 1645.

Competenţe


- Fiziologia animalelor;
- Bazele morfofiziologice ale producţiilor animale;
- Tehnologia industrializării produselor de origine animală;
- Biosecuritate alimentară.

Domenii de cercetare


- Profile hematologice şi biochimice;
- Influenţa sistemelor de creştere asupra statusului fiziologic al animalelor de fermă;
- Tehnologii de industrializare a produselor din lapte şi carne.

Organizaţii ştiinţifice şi profesionale


- Membru în Colegiul Medicilor Veterinari Neamţ
- Asociaţia Medicilor Veterinari Neamţ
- Membru al World's Poultry Association
- Membru în Societatea Română de Zootehnie