Asist. univ. dr. Raluca-Elena Donosă

Asist. dr. Raluca-Elena DONOSA
Asist. univ. dr.
Raluca-Elena Donosă
 

Date de contact


Numele: DONOSĂ
Prenumele: RALUCA-ELENA
Facultatea: Zootehnie
Departamentul: Ştiinţe fundamentale în zootehnie
Data naşterii: 24 ianuarie 1977
Adresa (seviciu): Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, cod 700490
Telefon: +40 - 232407521
Fax: +40 - 232260650
E-mail: ralucad@uaiasi.ro

Lucrări ştiinţifice


Număr total: 40
1.Lenuţa Fotea, Raluca Elena Donosă, Doina Leonte, Elena Costăchescu, Mioara Bocănici, Dana Tăpăloagă, 2014 - The traditional system in obtaining smoked trout in Bucovina area, Romania. Journal of Biotechnology, vol. 185, pag. S75, ISSN 0168-1656, Elsevier, European Biotechnology Congress, Lecce, Italy.
2.Lenuţa Fotea, Elena Costăchescu, G.V. Hoha, Doina Leonte, Raluca Elena Donosă, C. Leonte, 2013 - The role and the importance of consuming of aquatic products in human nutrition. Agrarni Nauki, vol. 5, no. 14, pag. 157- 160, ISSN 1313-6577, Plodviv, Bulgaria.
3.Elena Costăchescu, G.V. Hoha, Lenuţa Fotea, Raluca Elena Donosă, Doina Leonte, 2013 - The carp (Cyprinus carpio) rearing in polyculture with grass carp (Ctenopharyngodon idella)- a condition for farming efficiency. Agrarni Nauki, vol. 5, no. 14, pag. 243- 246, ISSN 1313-6577, Plodviv, Bulgaria.
4.Raluca Elena Donosă, 2011 - The nutritive value of alfalfa hay in some dairy cows farms from Moţca village (Iaşi county). Zootechnical Series of Scientific Research, vol. 54, pag. 366- 369, ISSN 1454-7368, U.S.A.M.V., Iaşi.
5.Raluca Elena Donosă, 2010 - Improving possibilities of dairy cows diets in some small dairy farms from Paşcani rural zone. Agronomy Series of Scientific Research, vol. 53, U.S.A.M.V., Iaşi.
6.Raluca Elena Donosă, 2010 - The nutritive value of the maize grain from some dairy cows farms from Lespezi village. Agronomy Series of Scientific Research, vol. 53, U.S.A.M.V., Iaşi.
7.Gavril Ştefan, D. Donosă, A. Popescu, Raluca Elena Donosă, 2009 - Entrepreneurial attitudes, activity and aspirations. 6th International Conference on the Management of technological Changes, vol. Management of technological Changes, no. 1, pag. 281- 284, Alexandroupolis, Greece.
8.Raluca Elena Radu, 2008 - Possibilities of improving daity cows diets in small dairy farms in the rural part of Moldavia. 43rd Croatian and 3rd International Symposium on Agriculture, pag. 780- 783, Opatija, Croatia.
9.Raluca Elena Radu, Teona Avarvarei, S. Cara, 2006 - Influenţa fertilizării organice şi minerale asupra valorii nutritive la cultura de porumb masă verde hibridul Podu Iloaiei 110. Sesiune de lucrări ştiinţifice, Facultatea de Agricultură, vol. 49, seria Agronomie, U.S.A.M.V., Iaşi.
10.Raluca Elena Radu, Teona Avarvarei, 2006 - Posibilităţi de îmbunătăţire a bazei furajere pentru vacile cu lapte în micile gospodării agricole din localităţile Lespezi, Mirosloveşti şi Cozmeşti. Sesiune de lucrări ştiinţifice, Facultatea de Zootehnie, vol. 49, seria Agronomie, U.S.A.M.V., Iaşi.
11.Raluca Elena Radu, Teona Avarvarei, 2005 - Posibilităţi de îmbunătăţire a alimentaţiei vacilor cu lapte din micile gospodării agricole. Sesiune de lucrări ştiinţifice, Facultatea de Agricultură, vol. 48, seria Agronomie, U.S.A.M.V., Iaşi.
12.Raluca Radu, 2005 - Influenţa alimentaţiei asupra costului de producţie al laptelui obţinut în micile gospodării agricole. Sesiune de lucrări ştiinţifice Facultatea de Zootehnie, vol. 48, seria Zootehnie, U.S.A.M.V., Iaşi.
13.Raluca Radu, Teona Avarvarei, 2005 - Influenţa alimentaţiei asupra producţiei şi calităţii laptelui obţinut în micile gospodării agricole. Sesiune de lucrări ştiinţifice Facultatea de Zootehnie, vol. 48, seria Zootehnie, U.S.A.M.V., Iaşi.
14.P.C. Boişteanu, Margareta Confederat, Iolanda Mărgărint, Raluca Radu, 2003 - Aspecte privind evoluţia filogenetică şi ontogenetică a plachetelor sangvine. Sesiunea de lucrări ştiinţifice Facultatea de Zootehnie, vol. 46, seria Zootehnie, U.S.A.M.V., Iaşi.
15.P.C. Boişteanu, Margareta Confederat, Iolanda Mărgărint, Raluca Radu, 2003 - Particularităţi fiziologice şi metabolice plachetare la animale. Sesiunea de lucrări ştiinţifice Facultatea de Zootehnie, vol. 46, seria Zootehnie, U.S.A.M.V., Iaşi.
16.P.C. Boişteanu, Margareta Confederat, Iolanda Mărgărint, Raluca Radu, 2003 - Dinamica biosintezei autocoizilor plachetari şi implicaţiile acesteia în imunitatea animalelor. Sesiunea de lucrări ştiinţifice Facultatea de Zootehnie, vol. 46, seria Zootehnie, U.S.A.M.V., Iaşi.
17.P.C. Boişteanu, Margareta Confederat, Iolanda Mărgărint, Raluca Radu, 2003 - Mecanisme umorale implicate în reglarea şi coordonarea trombocitopoiezei. Sesiunea de lucrări ştiinţifice Facultatea de Zootehnie, vol. 46, seria Zootehnie, U.S.A.M.V., Iaşi.
18.Viorica Popa, P. Halga, V. Vintilă, M. Mancea, Raluca Radu, C. Sandu, 2000 - Variaţia ingestibilităţii unor nutreţuri verzi, incluse în raţia vacilor de lapte, în funcţie de stadiul de vegetaţie. Sesiunea de lucrări ştiinţifice Facultatea de Zootehnie, vol. 43- 44, seria Zootehnie, U.S.A.M.V., Iaşi.

Cărţi şi manuale universitare


Număr total: 1
1.Ovidiu Gabriel Iancu, Nicolae Buzgar şi col., 2008 - Atlas geochimic al metalelor grele din judeţul Iaşi şi împrejurimi. Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, 2008.

Granturi şi contracte de cercetare


Număr total: 2
1.CEEX- 748 - Atlasul geochimic al metalelor grele din solurile municipiului Iaşi şi împrejurimi. Responsabil Conf. Eugen Teodorescu Soare - perioada 2006- 2008 (membru în echipa de cercetare).
2.CNCSIS- 738/2007- Managementul durabil al resurselor de sol de pe terenurile amenajate în terase din câmpia colinară a Moldovei. Responsabil Conf. Feodor Filipov - perioada 2007 - 2008 (membru în echipa de cercetare).

Competenţe


- Nutriţia şi alimentaţia animalelor;
- Zootehnie generală;
- Tehnologia creşterii animalelor.

Domenii de cercetare


- Analiza chimică şi stabilirea valorii nutritive a furajelor folosite în alimentaţia animalelor;
- Nutriţia şi alimentaţia animalelor domestice;
- Optimizarea alimentaţiei animalelor domestice;
- Tehnologii moderne de creştere şi exploatare a animalelor domestice.

Organizaţii ştiinţifice şi profesionale


- Societatea Română de Zootehnie;
- Societatea de istorie şi retrologie agrară din România (SIRAR).