Şef lucr. dr. Răzvan Mihail Radu-Rusu

Sef lucr. dr. Razvan Mihail Radu-Rusu
Şef lucr. dr.
Răzvan Mihail Radu-Rusu
 

Date de contact


Numele: RADU-RUSU
Prenumele: RĂZVAN MIHAIL
Facultatea: Zootehnie
Departamentul: Managementul producţiilor animale
Data naşterii: 24 ianuarie 1978
Adresa (seviciu): Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu 8, Et. 3, 700490
Telefon: +40232407375
Fax: +40232267504
E-mail: radurazvan@uaiasi.ro

Lucrări ştiinţifice


Număr total: peste 50
1. Radu-Rusu R.M., Usturoi M.G., Leahu A., Amariei S., Radu-Rusu C.G., Vacaru-Opriş I., 2014 - Chemical features, cholesterol and energy content of table hen eggs from conventional and alternative farming systems. South African Journal of Animal Science 44(1):33-42.
2. Gîlcă V., Gîlcă I., Radu-Rusu R.M., 2015 - Study on the usage of aquatic vegetation and combined feed in certain Cyprinids species feeding. Research Journal of Biotechnology 10(2):5-13.
3. Radu-Rusu R.M., Prisacaru A.E., Sady Hussen T., Hoha G.V., 2013 - Certain textural properties of chicken meat, investigated through histology and photonic microscopy techniques. Food and Environment Safety Journal, 13 (1):5-11.
4. Radu-Rusu R. M., Radu-Rusu C.G., Usturoi M.G., Albu A., Vacaru-Opriş I., 2012 - Improved cages vs. free range housing: eggs quality and hens welfare traits. World Poultry Science Journal, 68 (S):237-241.
5. Radu-Rusu R.M., Usturoi M.G., Radu-Rusu C.G., Albu A., Vacaru-Opriş I., 2012 - Nutritional peculiarities of the hen eggs produced within improved cages or free range alternative systems, Lucrări Ştiinţifice, Seria Zootehnie, 57 (17):201-205.
6. Radu-Rusu R.M., Usturoi M.G., Vacaru-Opriş I., 2011 - Influence Of conventional and alternative husbandry systems on the poultry meat dietetic value. Lucrări Ştiinţifice, Seria Zootehnie, 56 (16):202-206.
7. Radu-Rusu R.M., Usturoi M.G., Radu-Rusu C.G., Albu A., Vacaru-Opriş I., 2011 - Chemical and dietetic traits of the hen eggs within the free-range and enriched cages farming systems. World Poultry Science Journal, Vol. 67 (S):97 şi in Proceedings of XIV European Symposium on the Quality of Eggs and Eggs Products and the XX European Symposium on the Quality of Poultry Meat, Leipzig, Germany.
8. Radu-Rusu R.M., Usturoi M.G., Boişteanu P.C., Pop I.M., Doliş M.G., Usturoi A., 2010 - Influence Of Certain Housing Systems On The Skeletal Myocytes Thickness in Laying Hens. World's Poultry Science Journal, Vol. 66 (S):890 si in Proceedings of the XXEuropean Poultry Conference, World's Poultry science Association, Tours, France.
9. Radu-Rusu R.M., Usturoi M.G., Boişteanu P.C., Pop I.M., Doliş M.G., Usturoi A., 2009 - Histometric changes in laying hens muscular tissue, as a consequence of the alternative husbandry systems usage. 8th European Symposium on Poultry Welfare, Cervia, Italia, World's Poultry Science Journal supplement: 30.
10. Radu-Rusu R.M., Usturoi M.G., Usturoi A., Boişteanu P.C., Pop I.M., Doliş M.G., 2009 - Dimmensional features of the skeletal myocytes at the laying hens reared within different accomodation systems. 60th Annual Meeting of European Association for Animal Production, Barcelona, Spain, Book of abstracts no. 15, ISBN 978-90-8686-121-7, pg.: 333.
11. Radu-Rusu R.M., Vacaru-Opriş I., Usturoi M.G., Radu-Rusu C.G., 2009 - Chemical and nutritional features of the meat issued from two chicken broilers genotypes. FAO/IAEA International Symposium on Sutainable Improvement of Animal Production and Health, Vienna, Austria, Book of Synopses, IAEA CN-174-163, pg.: 236-237.
12. Radu-Rusu R.M., Teuşan V., Usturoi M.G., Radu-Rusu Cristina, Vacaru-Opriş I., 2008 - Histometric assessments of the myocites within some skeletal muscles issued from Cobb-500 commercial broiler. 1st Mediterranean Summit of World Poultry Science Association, Books of Proceedings, ISBN 978-960-12-1686-7.
13. Radu-Rusu R.M., Teuşan V., M.G. Usturoi, Vacaru-Opriş I., 2008 - Study On the dimensional and morphological elements of some breast and limbs muscles at COBB-500 hybrid. Lucrări Ştiinţifice, Seria Zootehnie, 51.
14. Radu-Rusu R.M., Usturoi M.G., Boişteanu P.C., Pop I.M., Doliş M., 2008 - Morpho-structural evaluation of the skeletal musculature at the laying hybrids reared within alternative systems, 3rd International Symposium on Agricultural and Rural Development, Safe Food, Organized by Journal of Central European Agriculture, Sept. 2008, Bydgoszcz, Poland, Book of Abstracts, ISBN 978-83-61314-24-0.
15. Radu-Rusu R. M., Vacaru-Opriş I., Usturoi M.G., Radu-Rusu Cristina Gabriela, 2008 - Study on the poultry meat chemical composition and caloricity, International PhD Conference, South Bohemia University-Czech Republic, Faculty of Agriculture, ISBN 978-80-7394-071-3.
16. Vacaru-Opriş I, Radu-Rusu R.M., Apostol L., Popovici L.E., 2008 - Influence of acidifiers on chicken broilers health status and performance , BIOMIN World Nutrition Forum, Mayrhofen, Austria, ISBN 978-1-904-761-80-8.
17. Radu-Rusu R.M., Boişteanu P.C., 2007 - Acţiunea unor factori asupra metabolismului muscular in-vivo şi influenţa acestora asupra calităţii finale a cărnii de pasăre , Revista de Zootehnie, nr. 1/2007, Societatea Română de Zootehnie, ISSN 1842-1334.
18. Teză de doctorat, 2009 - Contribuţii la cunoaşterea morfologiei, structurii şi a însuşirilor fizico-chimice ale unor muşchi somatici,proveniţi de la puii broiler de găină, coordonator ştiinţific - Prof.univ.dr. Ioan Vacaru Opriş.
19. Lucrare de disertaţie, 2007 - Studii privind statusul fiziologic al ţesutului muscular înainte de sacrificare şi modificările de natură histologică şi fizico-chimică ale cărnii de pasăre post-sacrificare, coordonator ştiinţific - Prof. univ. dr. Paul Corneliu Boişteanu.

Cărţi şi manuale universitare


Număr total: 4
1. Maciuc V., Leonte C., Radu-Rusu R.M., 2015 - Manual de bune practici în creşterea bovinelor, Editura Alfa, Iaşi, ISBN: 978-606-540-148-8.
2. MarţI R., Radu-Rusu R.M., Vacaru-Opriş I., 2012 - Mycotoxins-Quo Vadis? Why feed additives?, Erber AG Publishing House, Herzogenburg, Austria, ISBN: 978-3-200-02875-3, 275 pag.
3. Pop Cecilia, Cotea V.V., Radu-Rusu R.M., Colibaba Cintia, Pop I.M., Enache C., 2010 - Windair - managementul siguranţei alimentelor în domeniul vinului şi produselor lactate, Editura TipoMoldova Iaşi, ISBN: 973-168-259-4.
4. Teuşan V., Leonte Doina, Radu-Rusu R.M., Teuşan Anca, 2007 - Biologie celulară animală, Editura Alfa, Iaşi, ISBN: 978-973-895-341-3, 200 pag.

Granturi şi contracte de cercetare


Număr total: 14
1. Proiect Transfrontalier al Uniunii Europene cod MIS-ETC 1549, în cadrul programului de cooperare transfrontalieră România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013: "Promovarea producţiei sustenabile şi implementarea bunelor practici în fermele de bovine din zona transfrontalieră România – Republica Moldova şi Ucraina". Manager general: Prof.dr. Maciuc Vasile. Perioada: 2013-2015, Membru în echipa managerială, Responsabil promovare, publicitate şi relaţii cu mass-media.
2. Contract de cercetare cu finanţare internă USAMV Iaşi: "Studiu comparativ asupra valorii nutritive şi sanogenităţii produselor avicole obţinute în sisteme de producţie ecologice şi convenţionale". Perioada: 2013-2015, Manager.
3. PNCDI II - Resurse Umane PD 508: "Influenţa sistemelor de creştere de tip convenţional şi free-range asupra calităţii nutritivo-dietetice şi sanogenice a produselor avicole (carne, ouă), obţinute de la specia Gallus domesticus". Perioada: 2010-2012, Manager.
4. PNCDI II - Resurse Umane TD 452: "Contribuţii la cunoaşterea morfologiei, structurii şi a însuşirilor fizico-chimice ale unor muşchi somatici, proveniţi de la puii broiler de găină". Perioada: 2007-2008, Manager.
5. Bursă doctorală BD CNCSIS 211: "Contribuţii la cunoaşterea morfologiei, structurii şi a însuşirilor fizico-chimice ale unor muşchi somatici, proveniţi de la puii broiler de găină". Perioada: 2006-2008, Manager.
6. Proiect Leonardo da Vinci - CONVENTION n° LLP LdV TOI 2008 FR- 117-011 Franţa-România-Ungaria: "WINDAIR-Programme d'éducation et de formation tout au long de la vie. MAITRISE des RISQUES ALIMENTAIRES en motivant les PME du secteur alimentaire en Hongrie et Roumanie" 7. PNCDI II - Idei 681: "Studiul adaptabilităţii productive, comportamentale şi anatomo-fiziologice a unor hibrizi ouători la condiţiile asigurate de diferite sisteme alternative de creştere". Director de proiect: Prof.dr. Usturoi Marius Giorgi. Perioada: 2007-2010, Membru.
8. PNCDI II - Proiecte de cercetare exploratorie CNCSIS, cod 1654: "Cercetări privind implicaţiile fiziologice şi secretorii circadiene ale glandei pineale în statusul reproductiv al găinilor ouătoare". Director de proiect: Prof.dr. Boişteanu Paul Corneliu. Perioada: 2008-2010, Membru.
9. Proiect CNCSIS A - 11/603: "Prevenirea dispariţiei unor specii rare de peşti din apele montane şi colinare în contextul deteriorării mediului prin activităţi antropice şi modificări climatice". Director de proiect: Prof.dr. Păsărin Benone
. Perioada: 2006, Membru.
10. Proiect CEEX 6785: "Identificarea unor markeri DAPD asociaţi prezentei genei pentru rezistenţa la temperaturi scăzute ale apei la Poecilia reticulata Peters, 1859". Responsabil proiect în U.S.A.M.V. Iaşi: Prof.dr. Păsărin Benone. Perioada: 2006, Membru.
11. Proiect CNCSIS A 698: "Implicaţiile fiziologice şi sanogenice ale utilizării unor biostimulatori naturali ca alternativă la utilizarea antibioticelor şi altor biostimulatori sintetici în hrana puilor de carne". Director de proiect: Prof.dr. Boişteanu Paul Corneliu. Perioada: 2005-2006, Membru.
12. Proiect CNCSIS A 707: "Program de management a resurselor genetice a taurinelor din fermele familiale situate în zona Moldovei". Director de proiect: Prof.dr. Ujică Vasile. Perioada: 2005, Membru.
13. Proiect CNCSIS A 56: "Ameliorarea genetică a taurinelor din Moldova şi optimizarea tehnologiilor de exploatare în ferme familiale mici şi mijlocii". Director de proiect: Prof.dr. Ujică Vasile. Perioada: 2004, Membru.
14. Proiect CNCSIS AT 87: "Ameliorarea genetică a populaţiilor de taurine de tip Friză din zona de est a ţării". Director de proiect: Conf. dr. Maciuc Vasile. Perioada: 2004, Membru.

Competenţe


- Creşterea păsărilor;
- Anatomie şi histologie animală;
- Controlul calităţii şi analiza instrumentală a alimentelor
- Biostatistică.

Domenii de cercetare


- Avicultură
- Calitatea fizico-chimică şi nutriţională a alimentelor;
- Autentificare şi identificare fraude în produsele alimentare;
- Anatomie şi histologie;
- Tehnici virtuale aplicate în cercetarea şi didactica zootehnică

Organizaţii ştiinţifice şi profesionale


- Societatea Română de Zootehnie - membru din 2005
- World's Poultry Science Association - membru din 2007