Prof. univ. dr. Constantin Pascal

Prof.univ.dr. Constantin Pascal
Prof.univ.dr.
Constantin Pascal
Prodecan
 

Date de contact


Numele: PASCAL
Prenumele: CONSTANTIN
Facultatea: Zootehnie
Departamentul: Managementul producţiilor animale
Data naşterii: 12 mai 1961
Adresa (seviciu): Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 8, cod 700489
Telefon: +40 232 407593
Fax: +40 232 267504
E-mail: pascalc61@yahoo.com; pascalc@uaiasi.ro

Lucrări ştiinţifice


Număr total: peste 150

Cărţi şi manuale universitare


Număr total: 10

Granturi şi contracte de cercetare


Număr total: 13

Competenţe


- Tehnologii de creştere a animalelor;
- Inginerie tehnologică în creşterea ovinelor şi caprinelor;
- Managementul producţiilor animale;
- Biotehnologii alimentare.

Domenii de cercetare


- Zootehnie;
- Industrie alimentară.

Apartenenţă la organizaţii ştiinţifice şi profesionale


- Societatea Română de Zootehnie;
- Asociaţia crecătorilor de ovine şi caprine Moldoovis;
- World Association for Buiatrics;
- European Society for Domestic Animal Reproduction.

Coordonare organisme administrative sau academice


- Prodecan al Facultăţii de Zootehnie

Organizaţii ştiinţifice şi profesionale


- Membru al Societăţii Române de Zootehnie;
- Membru al Asociaţiei crescătorilor de ovine;
- Membru al Asociaţiei crescătorilor de caprine.