Conf. univ. dr. Carmen-Olguţa Brezuleanu

Conf. dr. Olguta Brezuleanu
Conf. univ. dr.
Olguţa Brezuleanu
 

Date de contact


Numele: BREZULEANU
Prenumele: CARMEN-OLGUŢA
Facultatea: Zootehnie
Departamentul: Ştiinţe fundamentale în zootehnie
Data naşterii: 26 noiembrie 1968
Adresa (seviciu): Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 8, cod 700490
Telefon: +40 - 232 - 407465 (birou), +40 - 740 - 750877 (mobil)
Fax: +40 - 232 - 260650
E-mail: olgutabrez@yahoo.com

Lucrări ştiinţifice


Număr total: 112
1.Carmen Olguţa Brezuleanu, St. Brezuleanu, C-tin Iaţco, 2013 - EDUCATIONAL MANAGEMENT AND LEDERSHIP STRATEGIES IN THE AGRICULTURAL PRACTICAL TEACHING PARTNERSHIPS. ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL, April 2013, no. 4, pag. 645-649, print ISSN: 1582-9596, eISSN: 1843-3707, Impact factor 1,117, Journal Citation Reports published by Thomson Reuters.
2.Camen Olguta, Brezuleanu, Stejarel Brezuleanu, Constantin Iaţco, 2013 - DEVELOPMENT OF LABOUR MARKET AND ENTREPRENEURIAL SPIRIT IN RURAL AREAS, ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL, April 2013, no. 4, pag. 693-698, print ISSN: 1582-9596, eISSN: 1843-3707, Impact factor 1,117, Journal Citation Reports published by Thomson Reuters.
3.St. Brezuleanu, Camen Olguta Brezuleanu, C-tin Iaţco, 2013 - FUNDAMENTATION OF HUMAN RESOURCES IN AGRICULTURAL EXPLOATATIONS ON THE BASIS OF LABOUR PRODUCTIVITY INDICATORS, ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL, April 2013, no. 4, pag. 763-767, print ISSN: 1582-9596, eISSN: 1843-3707, Impact factor 1,117, Journal Citation Reports published by Thomson Reuters.
4.C.O. Brezuleanu, S. Brezuleanu, M. Stanciu, G. Ungureanu, 2011 - APPLICATION OF SOME EDUCATIONAL POLICIES REGARDING THE DESCENTRALIZATION IN THE AGRICULTURAL EDUCATION UNITS FROM IASI COUNTY, MANAGEMENT OF TECHOLOGICAL CHANGES. Proceedings of the &th International Conference on Management of Tehnological Changes, 2011, Alexandrouplolis Greece, Book 2 pp 333-336, ISBN 978-960-99486-3-0.
5.S. Brezuleanu, Carmen Olguţa Brezuleanu, C-tin Iaţco, G. Ungureanu, 2011 - MANAGEMENT DIAGNOSIS-METHOD OF INCREASING THE VIABILITY POTENTIAL OF AGRICULTURAL FARMS FROM THE CENTRAL MOLDAVIAN PLATEAU , MANAGEMENT OF TECHOLOGICAL CHANGES. Proceedings of the &th International Conference on Management of Tehnological Changes, 2011, Alexandrouplolis Greece, Book 2 pp 625-628, ISBN 978-960-99486-3-0.
6.G. Ungureanu, A. Chiran, E. Gindu, S. Brezuleanu, Carmen Olguţa Brezuleanu, 2011 - EFFECTS OF CAP ON THE PERFORMANCES OF AGRICULTURAL EXPLOITATION FROM ROMANIA AFTER INTEGRATION, MANAGEMENT OF TECHOLOGICAL CHANGES. Proceedings of the &th International Conference on Management of Tehnological Changes, 2011, Alexandrouplolis Greece, Book 1 pp 425-428, ISBN 978-960-99486-2-3.
7.G. Ungureanu, S. Brezuleanu, Carmen Olguţa, A. Chiran, Elena Gindu, 2011 - STUDY OF RISKS STRATEGY IN AGRICULTURAL COMPANIES (CASE STUDY: S.C. KOSARO-M S.A. PASCANI), MANAGEMENT OF TECHOLOGICAL CHANGES Proceedings of the &th International Conference on Management of Tehnological Changes, 2011, Alexandrouplolis Greece, Book 2 pp 761-764, ISBN 978-960-99486-3-0.
8.Stanciu M., Brezuleanu Carmen Olguţa, 2011 - PEDAGOGICAL DIMENSION OF INTEGRATING THE THREE-DIMENSIONAL NUMERIACL DATA (3D) MENS WITHIN THE INITIAL AND CONTINOUS TRAINING OF TEACHERS, Proceedinds of EDULEARN11, the 3rd annual International Conference on Education and New Learning Technologies will be held in Barcelona (Spain), on the 4 th, 5th and 6th of July, 2011, pp 6624-6630, ISBN 978-84-615-0441-1.
9.Stanciu M., Dumitriu Constanta, Clipa Otilia, Ignat Adina Aurora, Mâta Liliana, Brezuleanu Carmen Olguţa, 2011 - EXPERIMENTAL RESEARCH ON METACOGNITIVE COMPETENCE DEVELOPMENT AT FRESMEN STUDENTS FROM THREE ROMANIAN UNIVERSITIES, Conference 2nd International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY), Istambul, Turkey, 2011. Procedia -Social and Behavioral Science, Volume 29, p1914-1923.
10.Carmen Olguţa Brezuleanu, St. Brezuleanu, M. Stanciu, Gabriela Ignat, 2013 - UTILISATION OF THE 3D RESOURCES IN TEACHING-LEARNING, A TRANS-CURRICULA APPROACH OF DIDACTIC DEMARCHE AT UASVM IASI, Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Iasi, Faculty of Animal Sciences, 2013, Vol. 59, pag. 179-182, ISSN 1843-5394.
11.Carmen Olguţa Brezuleanu, S. Brezuleanu, M. Stanciu, Lorica Axinte, 2013 - EDUCATIONAL MANAGEMENT STRATEGIES AND SUCCESSFUL CAPITALIZATION OPPORTUNITIES AT ANIMAL HUSBANDRY LESSONS, Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Iasi, Faculty of Animal Sciences, 2013, Vol. 60, p.118-121, ISSN 1843-5394.
12.Carmen Olguţa Brezuleanu, 2013 - APPROCHES INTERDISCIPLINAIRES DANS LA DIDACTIQUE MODERNE DES SCIENCES AGRONOMIQUES, Presa Universitara Balteana, Balti, 2013,p. 245-250, ISBN 978-9975-50-110-1.
13.Carmen Olguţa Brezuleanu, S. Brezuleanu, M. Stanciu, Elena Petrea, Lorica Axinte, 2013 - STRATEGIES DIDACTIQUES MODERNES EMPLOYEES DANS LA FORMATION PEDAGOGIQUE DES ETUDIANTS EN AGRONOMIE, Presa Universitara Balteana, Balti, 2013,p. 239-244, ISBN 978-9975-50-110-1.
14.Carmen Olguţa Brezuleanu, S. Brezuleanu, Gabriela Ignat, 2011 - STUDY ABOUTH IMPORTANCE OF EFFECTIVE LISTENING IN COMMUNICATION AF EDUCATIONAL MANAGEMENT, Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Iasi, Faculty of Agriculture, 2011, Vol. 54, nr. 2, pag. 344-347, ISSN 1454-7414.
15.Carmen Olguţa Brezuleanu, Gabriela Ignat, Gorban C., Timofte Cristina, Rados Maria, 2011 - TRAINIG ISSUE THEACHERS OF TEHNICAL EDUCATION, Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Iasi, Faculty of Agriculture, 2011, Vol. 54, nr. 2, pag. 340-343, ISSN 1454-7414.
16.Brezuleanu Carmen Olguţa, Brezuleanu S., Ignat Gabriela, 2011 - EDUCATION STUDENTS-INTERCULTURAL AGRONOMICAL PERSPECTIVE OF EUROPEAN INTEGRATION, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Cluj-Napoca, Romania, Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture, 2011, 68, 2, pp 262, Journal article; Conference paper Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture.
17.Brezuleanu Carmen Olguţa, Brezuleanu S., 2011 - MANAGEMENT TRAINING MENTORS FOR TEACHING PRACTICE - POLICY PAPER, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Cluj-Napoca, Romania, Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture, 2011, 68, 2, pp 31-34,5 ref.
18.Brezuleanu Carmen Olguţa, 2010 - EDUCATIONAL PROJECT APPROACHING TEACHING-LEARNING, TRANSCURRICULAR MODERN METHOD, Lucrari Stiintifice USAMV Iasi, Seria Agronomie, vol.53 (1), Editura "Ion Ionescu de la Brad", pag. 320-322, ISSN 1454-7414.
19.Brezuleanu Carmen Olguţa, 2010 - TRAINING OF SCHOOL MANAGERS EDUCATION IN MARKETING AND PUBLIC RELATIONS, Lucrari Stiintifice USAMV Iasi, Seria Horticultura, vol.53, Editura "Ion Ionescu de la Brad", 2010, ISSN 1454-7376.
20.Brezuleanu Carmen Olguţa, Brezuleanu, S., 2010 - STUDIES REGARDING THE ADAPTABLE CAPACITY OF AGRICULTURAL EXPLOITATION FROM THE MOLDAVIAN CENTRAL PLATEAU TO THE MARKET ECONOMY, Lucrari Stiintifice USAMV Iasi, Seria Zootehnie, vol.53 (15), Editura "Ion Ionescu de la Brad", ISSN 1454-7368.

Cărţi şi manuale universitare


Număr total: 6
1. Brezuleanu Carmen-Olguţa - 2003, Metodica predării-invăţării specialităţilor agronomice. Editura Tehnopress Iaşi, ISBN 973-8377-72-2, 208 pag.
2. Brezuleanu Carmen-Olguţa - 2008, Management educaţional în învăţământul agronomic. Editura Alfa Iaşi, 2008, ISBN 973-973-8953-51-2, 244 pag.
3. Marcel Ghiţă, Constantin Iaţco, Brezuleanu Carmen-Olguţa, Marius Vorniceanu - 2009, Guvernanţa corporativă şi auditul intern. Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2009. ISBN 978-973-168-019-4, cap.12-311 pag.
4. Brezuleanu Carmen-Olguţa 2008, Caiet de practică pedagogică. Editura "As's" Iaşi, 2008, ISBN 973-85201-8-5, 82 pag.
5. Brezuleanu Carmen-Olguţa 2015, Comunicare şi negociere. Editura "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi, 2015, ISBN 978-973-147-206-5, 230 pag.
6. Brezuleanu Carmen-Olguţa 2016, Didactica specialităţii disciplinelor agronomice. Editura "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi, ISBN 978-973-147-221-8.

Granturi şi contracte de cercetare


Număr total: 10
1.Proiect de cercetare exploratorie (UEFISCSU) IDEI cod: 1133/2008: STRATEGII PRIVIND DEZVOLTAREA DURABILĂ A MEDIULUI RURAL DIN PODIŞUL CENTRAL MOLDOVENESC PRIN STIMULAREA ŞI DEZVOLTAREA GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI AGRICOLI CA EFECT AL CERCETĂRII INTERDISCIPLINARE 2008-2011. Director Lector. dr. Carmen Olguţa Brezuleanu.
2.Proiect de tip Leonardo: TRANSFER OF THE TRAINING COURSES ON QUALITY OF PRODUCTION (HYGIENE/TRACEABILITY/SAFETY) IN FOOD SMALL AND MEDIUM-SIZED COMPANIES IN HUNGARY AND ROMANIA, Long Life Learning Programme-multilateral tranfer project cu identificarea: CONVENTION no LLP LdV TOI 2008 FR-117-011- WINDAIR. Promotor ENTAV ITV France. Durata: 1.10.2008-30.09.2010, Responsabil USAMV Iaşi - Conf. dr. Pop Cecilia. Membru.
3.2007-CNCSIS Bucureşti nr. 745/2007, tip A, cu tema: Cercetări privind dezvoltarea durabilă a spaţiului rural din Regiunea N-E prin valorificarea resurselor agroturistice în contextul reglement ărilor europene privind turismul ecologic (derulat 2007-2008). Membru.
4.Centrul Naţional de Management Programe Cod 3415/2008: DEZVOLTAREA COMPETENŢEI METACOGNITIVE LA STUDENŢII DIN ANUL I (A-I ÎNVĂŢA PE STUDENŢI SĂ ÎNVEŢE). Membru.
5.Proiect POSDRU /41/3.3/G/21568: CONSOLIDATION OF THE INSTITUTIONAL CAPACITY OF REGIONAL CONSORTIUM FOR THE DEVELOPEMENT OF HIGHER VOCATIONAL AND EDUCATION ACCORDING TO THE CHALANGES OF POST-MODERN SOCIETY - manager proiect Conf. dr. Mihai Stanciu. Membru.
6.Proiect cu MADR şi Banca Mondială, nr contract 345/10.02.2010: MODERNIZAREA SISTEMULUI DE INFORMARE ŞI CUNOAŞTERE ÎN AGRICULTURĂ ( M.A.K.I.S.) - manager proiect Gerard JITĂREANU. Membru.
7.Proiect AM POSDRU /13/5.2/S/11 nr. 3930/2008: PIEŢEI MUNCII PRIN PROMOVAREA OCUPAŢIILOR NEAGRICOLE ÎN MEDIUL RURAL - director DONA ION, USAMV Bucureşti. Membru.
8.Proiect NR. 104/30.09.2015: MODEL TEHNICO-ECONOMIC PERFORMANT DE EXPLOATAŢIE APICOLĂ PRODUCĂTOARE DE ROIURI ŞI FAMILII DE ALBINE. Membru.
9.Proiect FSE POSDRU Cod1064/2.3/S/138071-2014: INVESTIŢIA ÎN RESURSE UMANE-CALITATE ŞI EFICIENŢĂ ÎN AGRICULTURĂ ŞI SERVICII IRU-CEAS. Membru.
10.Proiect 2006.2099.7,- GTZ, MECTS, 2010: EDUCATION AND TRAINING OF SPECIALISTS AND EXECUTING STAFF IN THE AGRARIAN SECTOR IN ROMANIA. Membru.

Competenţe


- Didactica specialităţii disciplinelor agronomice;
- Comunicare şi negociere în afaceri;
- Management educaţional;
- Managementul resurselor umane;
- Management în agricultură;
- Analist de politici publice;
- Practică pedagogică;
- Coordonare proiecte educaţionale şi de voluntariat.

Domenii de cercetare


- Coaching educaţional pentru învăţământul agronomic;
- Strategii didactice moderne;
- Management în agricultură;
- Management educaţional;

Organizaţii ştiinţifice şi profesionale


- Societatea de istorie şi retrologie agrară;
- Forumul Montan din România din 2008;
- Societatea Română de Zootehnie-Iaşi;
- Asociaţia Viitor Verde CAIAVA-Iaşi;
- Asociaţia Calea Vieţii "Tineri pentru bătrâni, bătrâni pentru tineri" Iaşi, - preşedinte.