Asist. univ. dr. Cătălin Emilian Nistor

Asist. dr. Catalin Emilian Nistor
Asist. univ. dr.
Cătălin Emilian Nistor
 

Date de contact


Numele: NISTOR
Prenumele: CĂTĂLIN EMILIAN
Facultatea: Zootehnie
Departamentul: Managementul producţiilor animale
Data naşterii: 17 aprilie 1981
Adresa (seviciu): Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 8, cod 700489
Telefon: +40 232 407498
E-mail: is_cata@yahoo.com

Lucrări ştiinţifice


Număr total: 63
1.Nistor, C.E., Pagu, I.B., Fotea, Lenuţa, Radu, C., Păsărin, B., 2012 - Studiul unor caractere morfologice ale speciei Oncorhynchus mykiss crescute în diverse exploataţii din Moldova. Lucrări ştiinţifice - Seria Zootehnie, Vol. 57(17): 245-249, ISSN 1454-7368.
2.Nistor, C.E., Pagu, I.B., Simeanu, Cristina, Păsărin, B., 2012 - Analiza unor caractere morfologice ale speciei de păstrăv Salvelinus fontinalis crescute în exploataţii din judeţele Neamţ şi Suceava. Lucrări ştiinţifice - Seria Zootehnie, vol. 58(17): 225-229, ISSN 1454-7368.
3.Nistor, C.E., Pagu, I.B., Păsărin, B., Hoha, G.V., Leonte, Doina, 2013 - Cercetări privind morfologia şi structura muşchilor de la speciile Oncorhynchus mykiss şi Salvelinus fontinalis crescute in NE României. Status and perspectives for development of the genetic resources in animal breeding. Agricultural University Plovdiv, Bulgaria.
4.Nistor, C.E., Pagu, I.B., Măgdici, E., Hoha, G.V., Paşca S., Păsărin, B., 2013 - Cercetări privind variaţia diametrului fibrei muscular la speciile Oncorhynchus mykiss, Salmo trutta fario şi Salvelinus fontinalis crescute in NE României, Lucrări ştiinţifice - Seria Zootehnie, vol. 60(18):173-176, ISSN 1454-7368.
5.Nistor, C.E., Pagu, I.B., Măgdici, E., Hoha, G.V., 2013 - Compararea a patru sortimente de ulei de floarea-soarelui din gama low cost de pe piaţa din Romania, Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Ecotoxicologie, Zootehnie şi Tehnologii de Industrie Alimentară, vol. XII/A: 345-352, ISSN 1583-4301.
6.Nistor, C.E., Pagu, I.B., Măgdici, E., Hoha, G.V., Albu, Aida, Păsărin, B., 2013 - Cercetări privind influenta afumarii asupra compozitiei chimice a carnii de pastrav, Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Ecotoxicologie, Zootehnie şi Tehnologii de Industrie Alimentară, vol. XII/A: 353-359, ISSN 1583-4301.
7.Nistor, C.E., Pagu, I.B., Măgdici, E., Păsărin, B., 2014 - Studiul unor caractere morfologice la trei specii de păstrăv crescute în diverse exploataţii din Moldova, Scientific Papers - Animal Science and Biotechnologies, vol. 47(1):222-228, ISSN 1841 - 9364.
8.Nistor, C.E., Pagu, I.B., Albu Aida, Păsărin, B., 2014 - Studiul compozitiei fizico-chimice a carnii provenită de la trei specii de păstrăv în diverse exploataţii din Moldova, Scientific Papers - Animal Science and Biotechnologies, vol. 47(2):190-195, ISSN 1841 - 9364.
9.Nistor, C.E., Hoha, G.V., Usturoi, M.G., 2014 - Studiu comparativ a trei sortimente de halva comercializate pe piaţa din România, Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Ecotoxicologie, Zootehnie şi Tehnologii de Industrie Alimentară, vol. XIII/B: 329-336, ISSN 1583-4301.
10.Nistor, C.E., Pagu, I.B., Măgdici, E., Mădălina Iuliana Iordache, Păsărin, B., 2014 - Însuşirile tehnologice ale cărnii provenită de la trei specii de păstrăv, Lucrări ştiinţifice - Seria Zootehnie, vol. 61(19):45-49, ISSN 1454-7368.

Cărţi şi manuale universitare


Număr total: 1
1. Ancuţa Prisacaru, Cătălin Emilian Nistor, Vasile Ujică, 2016 - Bune practice pentru îmbunătăţirea producţiei de carne la taurine. Editura Performantica, 2016, ISBN 978-606-685-382-8.

Granturi şi contracte de cercetare


Membru în colectivul de cercetare la 1 proiect
1. Action 2/1/32; MIS ETC CODE 1549: "Promovarea producţiei sustenabile şi implementarea bunelor practici în ferme de bovine din zona transfrontalieră România - Republica Moldova şi Ucraina". Coordonator proiect: Conf.univ.dr.ing. Vasile Maciuc. Membru, perioada 2012 - 2014.

Competenţe


- Controlul şi expertiza calităţii produselor extractive;
- Principii şi metode de conservare a produselor alimentare;
- Controlul şi expertiza calităţii produselor de morărit şi panificaţie;
- Controlul şi expertiza calităţii peştelui şi a produselor acvatice;
- Materii prime animale.

Domenii de cercetare


- Evaluarea calităţii produselor extractive;
- Evaluarea calităţii produselor de morărit şi panificaţie;
- Evaluarea calităţii peştelui şi a produselor acvatice;
- Tehnologii de creştere şi exploatare.

Organizaţii ştiinţifice şi profesionale


- Societatea Română de Zootehnie - membru din 2010;
- Asociaţia Crescătorilor de Taurine - membru din 2014.