Şef lucr. dr. Gherasim Nacu

Sef lucr. dr. Gherasim Nacu
Şef lucr. dr.
Gherasim Nacu
 

Date de contact


Numele: NACU
Prenumele: GHERASIM
Facultatea: Zootehnie
Departamentul: Managementul producţiilor animale
Data naşterii: 21 septembrie 1973
Adresa (seviciu): Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 8, cod 700489
Telefon: +40 232 407463
Fax: +40 232 267504
E-mail: nacu_gherasim@yahoo.com

Lucrări ştiinţifice


Număr total: 72
1. Nacu Gherasim, Irimia Costin, Ciornei Ştefan, 2014 - Research regarding parturition synchronization in sows by using f2alpha prostaglandin and oxytocin, Lucr şt. Zotehnie, vol 62(19), p. 9-12, ISSN 1454-7368.
2. Nacu Gh., Pascal C., Ciornei St., 2012 - Research on the average daily production of spermatozoon from boars. Lucr. şt. Seria Zootehnie, Iasi, vol. 56, p 41-45, ISSN 1454-7368.
3. Nacu Gh., Pascal C., Hoha G., 2011 - Research on fertility and prolificacy of the sows artificially inseminated with different amounts spermatozoids. Lucr. şt. Seria Zootehnie, Iasi, vol. 55, p 278-280, ISSN 1454-7368.
4. Nacu, G., Pascal, C., Hoha, G. Leonte D, 2011 - Research regarding PG 600 effect on the level of reproductive indices to gilts. Reproduction in Domestic Animals, Volume: 46, Supplement: 3 Pages: 133-133, ISSN 0936-6768.
5. Nacu Gh, Boisteanu PC, Pop IM, Pascal C., Roxana Lazar, 2008 - Research Regarding Deuterium. Suppl. 5, p.62, ISSN 0936-6768.
6. Nacu Gh., 2008 - Researches concerning the sperm production according to the frequency of collecting the seminal material at boars. Lucrări ştiinţifice vol. 51, seria Zootehnie Iaşi, p. 362-365, ISSN 1454-7368.
7. Nacu Gh., Ivancia Mihaela, 2007 - Researches regarding the semen material production to PIC boars. Bulletin USAMV CN, vol. 63-64/2007, p 577-578, ISSN1843-5262.
8. Nacu Gh., Tănase D., Ivancia Mihaela, 2007 - Researches regarding cock semen quality. Lucr. şt. vol. 48 seria Zootehnie Iaşi, p 227- 230, ISSN1454-7368.
9. Nacu Gh., Tănase D., 2006 - Researches regarding deuterium deprived water effect on the preserved boars sperm at 17°C temperature. Lucr. şt. vol. 49 seria Zootehnie Iaşi, p 292-296, ISSN1454-7368.
10. Nacu Gh., Popovici L., Ivancia Mihaela, 2005 - The effect of the length of maintaining in individual boxs the sows after ablactating on the fecundity and rate of farowing. Lucr. şt. vol. 48 seria Zootehnie Iaşi, p 544-546, ISSN1454-7368.

Cărţi şi manuale universitare


Număr total: 4
1. Tănase, D., Manole, I., Nacu, Gh., 2000 - Biotehnologii de reproducţie în zootehnie, Edit. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. ISBN 973-8014-10-7, 258 p.
2. Tănase, D., Nacu, Gh., 2005 - Biologia reproducerii animalelor, vol. I, Edit PIM, Iaşi. ISBN 973-716-098-3, 189 p.
3. Tănase, D., Nacu, Gh., 2005 - Biologia reproducerii animalelor, vol. II, Edit Alfa, Iaşi. ISBN 973-8278-71-6, 250 p.
4. Halga P., Zaharia Virginia, Maciuc V., Nacu Gh., Zota Daniela, 2003 - Creşterea animalelor, Edit Alfa, Iaşi. ISBN 973-8378-30-9, 219 p.

Granturi şi contracte de cercetare


Număr total: 11
1. Proiect tip AT, Cod CNCSIS 120: "Optimizarea biotehnologiei însămânţărilor artificiale la suine pe baza evaluării producţiei medii zilnice de spermatozoizi şi a numărului de gameţi mobili din doză". Perioada: 2007, Director de proiect.
2. Tip A, cod CNCSIS 597: "Posibilitatea de îmbunătăţire a unor indicatori productivi şi economici prin diminuarea stresului termic la scroafe şi purcei în cazul boxelor BIG DUTCHMAN adaptat". Perioada: 2005, Membru.
3. Tip A, Cod CNCSIS 734: "Studiul populatiilor de caprine crescute in gospodariile private din zona Moldovei in vederea elaborarii unui program de ameliorare genetica". Perioada: 2007-2008, Membru.
4. Tip CEEX, cod 10213: "Intensificarea reproducţiei pentru ameliorarea şi sporirea subpopulaţiilor de ovine din varietăţile de culoare ale rasei Karacul de Botoşani". Perioada: 2006-2008, Membru.
5. MAPDR , cod 418: "Realizarea de hibrizi specializaţi la ovine pentru producţia de carne". Perioada: 2006-2010, Membru.
6. PN II PC, Cod 52104: "Cuantificarea statistico-informationala a biodiversitatii la specia ovina prin intermediul markerilor genetici". Perioada: 2008 - 2012, Membru.
7. PN II PC, Cod 52124: "De la ADN la branza: Studiul impactului polimorfismului markerului genetic, cazeina alfa-S1 la rasa de caprine Carpatina asupra calitatii laptelui, randamentului de obtinere al branzeturilor si proprietatilor senzoriale". Perioada: 2008 - 2012, Membru.
8. WINDAIR, LLP-LdV-TOI-2008-FR-117-011: " Transfer of the Training courses on quality of production (Higiene/Traceability/Safety) in the Food Small and Medium-sezed companies in Hungary and Romania". Perioada: 2008-2011, Membru.
9. Tip A, cod CNCSIS 603: "Prevenirea disparitiei unor specii rare de pesti din apele montane si colinare in contextul deteriorarii mediului prin activitati antropice si modificari geoclimatice". Perioada: 2006-2008, Membru.
10. PN II, IDEI, Cod 676: "Studiul populatiilor locale de ovine crescute in partea de nord-est a tarii in vederea ameliorarii productiei de carne". Perioada: 2007-2011, Membru.
11. Parteneriate, cod 0561-096: "Crearea si optimizarea unei tehnologii de crestere intensiva a salaului in sisteme cu apa circulanta". Perioada: 2007-2010, Membru.

Competenţe


- Biologia şi patologia reproducţiei animalelor;
- Biotehnologii de reproducţie în zootehnie;
- Managementul reproducţiei;
- Reproducţia peştilor;

Domenii de cercetare


- Optimizarea biotehnologiei însămânţărilor artificiale la scroafă şi vacă.
- Aprecierea şi îmbunătăţirea capacităţii de reproducţie la rumegătoare şi suine.

Organizaţii ştiinţifice şi profesionale


- Societatea Română de Zootehnie