Şef lucr. dr. Doina Leonte

Sef lucr. dr. Doina Leonte
Şef lucr. dr.
Doina Leonte
 

Date de contact


Numele: LEONTE
Prenumele: DOINA
Facultatea: Zootehnie
Departamentul: Ştiinţe fundamentale în zootehnie
Data naşterii: 4 septembrie 1963
Adresa (seviciu): Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 8, cod 700489
Telefon: +40 232 407314
Fax: +40 232 267504
E-mail: doinaleonte@gmail.com

Lucrări ştiinţifice


Număr total: 61
1.Doina Leonte, Corneliu Leonte, Lenuţa Fotea, Cătălin Nistor, 2012 - Studiu cu privire la aplicarea unor măsuri suplimentare de biosecuritate în fermele de găini ouă consum - Lucrări ştiinţifice - seria Zootehnie, vol.56, Ed. Ion Ionescu de la Brad, ISSN 1454-7368, electronic ISSN 2067-2330, pag 383-385.
2.Doina Leonte, C. Leonte, Valerica Macovei, 2007 - Amestecurile de ferma si broilerii de gaina cu viteza lenta de crestere, Cercetări agronomice în Moldova, USAMV Iasi, Vol 1 (129) ISSN 0379-5837, pag. 47-50.
3.Doina Leonte, C. Leonte, A. Luca, 2008 - Unele aspecte privind utilizarea grăsimilor în alimentaţia suplimentară a peştilor (Some apects regarding the utilization of tallows in supplementarry alimentation of fishis, Universitatea Agrară de Stat din Moldova - Chişinău, Lucrări ştiinţifice, ISBN 978-9975-64-195-1, vol.18, pag. 30-33.
4.C. Leonte, Doina Leonte, Lenuţa Fotea, D. Simeanu, 2009 - Mistake combined nutriments fabrication destined for poultry feeding, Sustainable improvement of animal production and health-8-11 iunie 2009- Viena, IAEA-CN-174, pagina. 272-274.
5.Doina Leonte, C. Leonte, Lenuţa Fotea, 2009 - Alternative ecologice pentru epurarea apelor uzate, Liceul teoretic Emil Racoviţă Baia Mare, Casa Corpului Didactic Maramureş, ISBN 978-973-864818-6.
6.Doina Leonte, Corneliu Leonte, 2012 - Étude sur un alimentation complétudementaire avec des fourrages combines pour le carpe (Cyprinus carpio), Forum International de L'innovation Dans Le Secteur Agroalimentaire Et Les Agro-Ressources - RD. Congo.
7.Doina Leonte, Corneliu Leonte, Gabriel Vasile Hoha, Lenuţa Fotea, Elena Costăchescu, 2012 - Study on the use of farm mixtures at broilers with a slow rate of growth, Agricultural Sciences Journal. Agricultural University - Plovdiv. International scientific conference. Bulgaria.
8.Fotea Lenuţa, Costăchescu Elena, Hoha V.G., Leonte Doina, Donosă Raluca, Leonte C. 2012 - The role and the importance of consuming of aquatic products in human nutrition. Agricultural Sciences Journal. Agricultural University - Plovdiv. International scientific conference. Bulgaria.
9.Costăchescu Elena, Hoha V. G., Fotea Lenuţa, Leonte Doina, Donosă Raluca, Leonte C., 2012 - The Cyprinus carpio breeding in polyculture with Ctenophryngodon idella, a condition for farming efficiency. Agricultural Sciences Journal. Agricultural University- Plovdiv. International scientific conference. Bulgaria.
10.Doina Leonte, C. Leonte, 2015 - Cercetari privind influenţa factorilor de mediu asupra consumului de hrană la peşti, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Chişinău, Lucrări ştiinţifice - Zootehnologie şi biotehnologii - Lucrări ştiinţifice volumul 44, Pg. 188-191. ISBN 978-9975-64-274-3.
11.Tatiana Mardari, Doina Leonte, 2015 - Studyng the chemical composition of nutria meat (Myocastor coypus m.) - Lucrări ştiinţifice seria zootehnie, vol.57 Ed. Ion Ionescu de la Brad, ISSN 1454-7368, electronic ISSN 2284-6964, pag 274-276.

Cărţi şi manuale universitare


Număr total: 7
1. Corneliu Leonte, Doina Leonte, 2003 - Desen tehnic, Construcţii zootehnice (lucrări practice), Ed. PIM, Iaşi, 228 pag., ISBN 973-7967-29-1.
2. Corneliu Leonte, Doina Leonte, 2005 - Construcţii şi amenajări piscicole, Ed. Alfa, Iaşi 228 pag., ISBN 973-8278-72-4.
3. V. Teusan, Doina Leonte, R. Radu-Rusu, Anca Teusan, 2007 - Biologie celulară animală, Ed. Alfa, Iasi, 195 pag., ISBN 973-895-341-3.
4. Doina Leonte, 2009 - Noţiuni de zooigienă, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi, 368 pag., ISBN 978-973-147-050-4.
5. Doina Leonte, 2011 - Elemente de igienă alimentară, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi, 301 pag., ISBN 978-973-147-086-3.
6. Elena Costăchescu, Lenuţa Fotea, Doina Leonte, 2011 - Ghid practic de ciprinicultură, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi, 250 pag., ISBN 978-973-147-081-8.
7. Doina Leonte, 2014 - Ihtiologie-Sistematica peştilor pe înţelesul tuturor, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi, 368 pag., ISBN 978-973-147-144-0.

Granturi şi contracte de cercetare


Membru în colectivul de cercetare la 2 granturi
1. Contract 276671: 696/1: "Implicaţiile fiziologice şi sanogenice ale utilizării unor biostimulatori naturali ca alternativă la utilizarea antibioticelor şi altor biostimulatori sintetici în hrana puilor de carne". Perioada: 2005-2006, Membru.
2. Contract IDEI 675 /2007: "Monitorizarea transformărilor privind arealul şi efectivele unor specii endemice de peşti din bazinul superior al Bistriţei moldoveneşti". Perioada: 2007-2010, Membru.

Competenţe


- Zooigienă;
- Igienă alimentară;
- Ihtiologie;
- Nutriţie şi alimentaţie;
- Biologie celulară.

Domenii de cercetare


- Alimentaţia peştilor;
- Zooigienă.

Organizaţii ştiinţifice şi profesionale


- Societatea Română de Zootehnie - din 2005
- Eco-ruralis-2015