Şef lucr. dr. Corneliu Leonte

Sef lucr. dr. Corneliu Leonte
Şef lucr. dr.
Corneliu Leonte
 

Date de contact


Numele: LEONTE
Prenumele: CORNELIU
Facultatea: Zootehnie
Departamentul: Managementul producţiilor animale
Data naşterii: 28 februarie 1961
Adresa (seviciu): Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 8, cod 700489
Telefon: +40 232 407594
Fax: +40 232 267504
E-mail: corneliuleonte@uaiasi.ro

Lucrări ştiinţifice


Număr total: 30
1.Doina Leonte, C. Leonte, Dabija Tatiana, 2015 - Cercetari privind influenţa factorilor de mediu asupra consumului de hrană la peşti, Realizări şi perspective în Zootehnie şi Biotehnologii, Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii Chişinău.
2.C. Leonte, Doina Leonte, Lenuţa Fotea, 2014 - Studii privind influenţa mediului şi a materialelor de construcţie asupra condiţiilor de cazare în construcţiile agroturistice, Simpozionul ştiintific international "Zootehnia modernă-strategii, oportunităţi şi performanţe europene" - USAMV Iaşi Facultatea de Zootehnie.
3.Lenuţa Fotea, Doina Leonte, Elena Costăchescu, G. Hoha, C. Leonte, C.E. Nistor, 2011 - Researcing on the level of awareness and consumption of fish among youngsters, Lucrări ştiinţifice seria zootehnie, vol.55 (16) Ed. Ion Ionescu de la Brad, ISSN 1454-7368, electronic ISSN 2067-2330, pag 597-599.
4.Doina Leonte, C. Leonte, Lenuţa Fotea, Cătălin Nistor, 2012 - Studiu cu privire la aplicarea unor măsuri suplimentare de biosecuritate în fermele de găini ouă consum -study on applying of some additional measures of biosafety in farm chickens for egg consumption - Lucrări ştiinţifice seria zootehnie, vol.56 Ed. Ion Ionescu de la Brad, ISSN 1454-7368, electronic ISSN 2067-2330, pag 383.
5.Doina Leonte, C., Leonte, 2012 - Étude sur un alimentation complémentaire avec des fourrages combines pour le carpe (Cyprinus carpio) Forum international de l'innovation dans le secteur agroalimentaire et les agro-ressources - RD. Congo.
6.Doina Leonte, C. Leonte, Gabriel Vasile Hoha, Lenuţa Fotea, Elena Costăchescu, 2012 - Study on the use of farm mixtures at broilerswith a slow rtate of growth, Agricultural Sciences Journal. Agricultural University - Plovdiv. International scientific conference, Bulgaria.
7.Fotea Lenuţa, Costăchescu Elena, Hoha V. G., Leonte Doina, Donosă Raluca, Leonte C., 2012 - The role and the importance of consuming of aquatic products in human nutrition. Agricultural Sciences Journal. Agricultural University- Plovdiv. International scientific conference, Bulgaria.
8.Costăchescu Elena, Hoha V. G., Fotea Lenuţa, Leonte Doina, Donosă Raluca, Leonte C., 2012 - The Cyprinus carpio breeding in polyculture with Ctenophryngodon idella, a condition for farming efficiency. Agricultural Sciences Journal. Agricultural University- Plovdiv. International scientific conference, Bulgaria.
9.Lenuţa Fotea, Doina Leonte, Elena Costăchescu, G. Hoha, C. Leonte, C.E. Nistor, 2011 - Researcg on the level of awareness and consumption of fish among youngsters, Lucrări ştiinţifice seria zootehnie, vol.55 (16) Ed. Ion Ionescu de la Brad, ISSN 1454-7368, electronic ISSN 2067-2330, pag 597-599.
10.Doina Leonte, C. Leonte, Lenuţa Fotea, 2010 - Cercetări privind evoluţia comparativă a greutăţii corporale şi a consumului specific la broilerii de găină cu penaj alb Starbro şi cu penaj colorat tip fermier, Simpozion ştiinţific internaţional Realizări şi perspective în zootehnie şi biotehnologii, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii, vol.26, ISBN 978-9975-64-195-1, pag.175.
11.Doina Leonte, C. Leonte, Lenuţa Fotea, 2010 - Studiu cu privire la creşterea în greutate şi indicele de consum la broilerii de găină Ross 308 hrăniţi cu amestec din porumb, grâu şi concentrat proteic, Simpozion ştiinţific internaţional Realizări şi perspective în zootehnie şi biotehnologii, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii, vol.26, ISBN 978-9975-64-195-1, pag.171.
12.Leonte Doina, Leonte C., Gîlcă, V., 2010 - Assessment of bacteriological haracteristics of water in a farm animal health, Simpozionul ştiinţific international Zootehnia modernă-siguranţă alimentară şi dezvoltare socio-economică - USAMV Iaşi Facultatea de Zootehnie, , volum .53, ISSN :1454-7368, pg. 536.
13.Doina Leonte, C. Leonte, Lenuţa Fotea, 2010 - Study on physical and chemical assimilation water in a holding animal, Simpozionul ştiinţific internaţional Zootehnia modernă-siguranţă alimentară şi dezvoltare socio-economică - USAMV Iaşi Facultatea de Zootehnie, , volum .53, ISSN :1454-7368, pg. 293.
14.C. Leonte, Doina Leonte, Tr. Atanasiu, 2010 - Using possibilities for the production of wool from sheep, Simpozionul ştiinţific internaţional Zootehnia modernă-siguranţă alimentară şi dezvoltare socio-economică - USAMV Iaşi Facultatea de Zootehnie, volum 53, ISSN :1454-7368, pg. 406.
15.Usturoi, M. G., R. M. Radu-Rusu, Mihaela Ivancia and C. Leonte, 2007 - Lichting schedule optimisation for the stock parents of the "ROSS - 308" chicken broiler hybrid. Buletin USAMV - CN, 63 - 64, ISSN 1843 - 5262, ISSN 1843 - 536X, pag. 118.
16.Usturoi, M.G., Mihaela Ivancia, Radu-Rusu R. M., Leonte C., 2007 - Calitatea ouălor provenite de la hibrizii exploataţi în diferite variante de creştere cu dispunere pe orizontală. The 36th International Session of Scientific Communications the Scientific Papers of the Faculty of Animal Science, Editura Granada, Bucharest, ISBN 978-973-8905-22-1, pg. 265-270.
17.C. Leonte, Doina Leonte, 2002 - Studiul parametrilor constructivi şi de organizare interioară a unor hale pentru creşterea găinilor de reproducţie rase grele. Lucrări ştiinţifice UşAMV Iaşi, seria Zootehnie, vol. 45, ISSN 1454-7368, pag.517.
18.C. Leonte, Doina Leonte, V. Teuşan, 2003 - Studiul comportării în exploatare a unor tipuri de adăposturi destinate creşterii în sistem intensiv a iepurilor de casă. Lucrări ştiinţifice UşAMV Iaşi, seria Zootehnie, vol. 46, ISSN 1454-7368, pag.384.
19.C. Leonte, Doina Leonte, 2004 - Aspecte privind evoluţia greutăţii corporale şi a consumului specific de furaje, pe baza utilizării în alimentaţia broilerilor de găină Ross 308 a unui furaj pe bază de concentrat proteic, porumb şi grâu. Lucrări ştiinţifice UşAMV Iaşi, seria Zootehnie, vol. 47, ISSN 1454-7368, pag.52.
20.C. Leonte, Doina Leonte, 2004 - Influenţa tipului de acoperiş asupra evoluţiei temperaturii interioare şi a consumului de combustibil pentru asigurarea unor condiţii optime în halele avicole. Lucrări ştiinţifice UşAMV Iaşi, seria Zootehnie, vol. 46, ISSN 1454-7368, pag.505.
21.C. Leonte, Doina Leonte, 2004 - Comportarea din punct de vedere termic a elementelor de închidere ale unui adăpost de capacitate mică pentru creşterea puilor de carne. Lucrări ştiinţifice UşAMV Iaşi, seria Zootehnie, vol. 46, ISSN 1454-7368, pag.513.
22.Doina Leonte, C. Leonte, A. Chiran, 2004 - Studiu comparativ privind evoluţia greutăţii corporale şi a indicelui de conversie a furajului la puii de carne cu penaj alb (Starbro) şi cu penaj colorat (tip Fermier), proveniţi din părinţi produşi de firma Hubbard-ISA. Lucrări ştiinţifice UşAMV Iaşi, seria Zootehnie, vol. 46, ISSN 1454-7368,pag.380.
23.Doina Leonte, C. Leonte, A. Chiran, 2004 - Aprecierea ratei rentabilităţii şi a Factorului de Eficienţă European în creşterea puilor de carne cu penaj alb (Starbro) şi a celor cu penaj colorat (tip Fermier), în exploataţii mici, prin valorificarea în viu, în condiţiile pieţei libere. Lucrări ştiinţifice USAMV Iaşi, seria Zootehnie, vol. 46, ISSN 1454-7368, pag.568.
24.Doina Leonte, C. Leonte, Lenuţa Fotea, Valerica Macovei, Fl. Amariţei, 2006 - Studiu cu privire la caracterizarea unor hibrizi broiler de găină în funcţie de caracteristicile nutritive ale hranei şi costul hranei la vârsta de 42 zile. Lucrări ştiinţifice USAMV Iaşi, seria Zootehnie, vol. 48, ISSN 1454-7368, pag.451.

Cărţi şi manuale universitare


Număr total: 5
1.Corneliu Leonte, Doina Leonte, 2003 - Desen tehnic, Construcţii zootehnice (lucrări practice), Editura PIM, Iaşi, 228p, ISBN 973-7967-29-1.
2.Corneliu Leonte, Doina Leonte, 2005 - Construcţii şi amenajări piscicole, Editura Alfa, Iaşi 228p, ISBN 973-8278-72-4.
3.Corneliu Leonte, 2006 - Elemente de construcţii, Editura Alfa, Iaşi 131p, ISBN (10) 973-8953-06-5, ISBN (13) 978-973-8953-06-2.
4.Corneliu Leonte, 2013 - Construcţii zootehnice, Editura "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi, 492p, ISBN 978-973-147-133-4.
5.Vasile Maciuc, Corneliu Leonte, Răzvan Radu Rusu, 2015 - Manual de bune practice în creşterea bovinelor, Publisher Alfa, Iaşi 100p, ISBN 978 - 606 - 540 - 148 - 8.

Granturi şi contracte de cercetare


Membru în colectivul de cercetare: 5
1.Contract CNCSIS 696/1 - Implicaţiile fiziologice şi sanogenice ale utilzării unor biostimulatori naturali ca alternativă la utilizarea antibioticelor şi a altor biostimulatori sintetici în hrana puilor de carne. Membru.
2.Contract CNCSIS 726/2007 - Cercetări cu privire la valorificarea unor plante acvatice şi terestre de către unele specii de Cyprinide. Membru.
3.Contract IDEI 675 /2007 - Monitorizarea transformărilor privind arealul şi efectivele unor specii endemice de peşti din bazinul superior al Bistriţei moldovenesti.. Membru.
4.Proiect parteneriat în domeniile prioritare 51-096/2007 - Crearea şi optimizarea unei tehnologii de creştere a şalăului în sisteme cu apă recirculantă (SANDERTEH 1509). Perioada de derulare 2007-2010. Sursa de finantare: MECT prin CNCSIS. Director A. Grozea - USAMVB Timişoara (director proiect Iaşi - B. Păsărin). Membru.
5.Promovarea producţiei sustenabile şi implementarea bunelor practici în fermele de bovine din regiunea transfrontalieră ROMÂNIA, REPUBLICA MOLDOVA ŞI UCRAINA acţiunea 2/1/37, MIS ETC CODE 1549.

Competenţe


- Construcţii zootehnice;
- Amenajări piscicole;
- Construcţii agroturistice.

Domenii de cercetare


- Construcţii zootehnice;
- Construcţii şi amenajări piscicole;
- Construcţii agroturistice.

Organizaţii ştiinţifice şi profesionale


- Membru în Societatea Română de Zootehnie;
- Membru în Asociaţia Nutriţioniştilor din Zootehnie;
- Membru în Asociaţia Specialiştilor în Industria Alimentară din România;
- Membru în World's Poultry Science Association.