Prof. univ. dr. Ştefan Lazăr

Prof.univ.dr. Stefan Lazar
Prof. univ. dr.
Ştefan Lazăr
 

Date de contact

Numele: LAZĂR
Prenumele: ŞTEFAN
Facultatea: Zootehnie
Departamentul: Managementul producţiilor animale
Data naşterii: 17 august 1946
Adresa (seviciu): Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 8, cod 700489
Telefon: +40 232 407454

Lucrări ştiinţifice


Număr total: 140
1. Şt. Lazăr, M. Doliş, P. Boişteanu, 2001 - Contribuţii la stabilirea varstei optime de transvazare a larvelor în botci artificiale în creşterea intensivă a mătcilor. Lucrări ştiinţifice U.S.A.M.V. seria Zootehnie, vol. 43-44, Iaşi.
2. Şt. Lazăr, M. Doliş, 2004 - Deteriorarea mediului si agricultura. Lucrari Ştiinţifice vol. 47, seria Zootehnie, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi, ISSN 1454-7368.
3. Şt. Lazăr, M. Doliş, O.C. Vornicu, P.M. Voicu, 2006 - Estimarea potenţialului melifer al arealului forestier din judeţul Iaşi. Lucrări Stiinţifice vol. 49, seria Zootehnie, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi, ISSN 1454-7368. 4. Lazăr Şt. Doliş M., Vornicu, O.C, Ignat B., 2007 - The expansion of the species Apis melifera. Lucrări ştiinţifice, vol. 50, seria Zootehnie, Edit. Ion lonescu de la Brad, USAMV Iaşi, 2007, 1454-7368;.
5. Lazăr Şt, Bodescu D., Vornicu O.C., 2007 - Influence factors on the profitableness bee-keeping exploitation , Apiculture - from Science to agribusiness and Aphitherapy, Edit. Academic Press, Cluj-Napoca, 2007,978-973-744-072-3.
6. Vornicu O.C., Lazăr Şt, Vasile Aurelia, 2007 - The elimination of excessive humidity from the bee hives by means of some adsorbents, Apiculture - from Science to agribusiness and Aphitherapy, Edit. Academic Press, Cluj-Napoca, 2007, 978-973-744-072-3.
7. Vornicu O.C., Lazăr Şt, Vasile Aurelia, 2006 - Metodă directă pentru îndepărtarea umidităţii excesive din stupii de albine pe durata perioadei pasive. Lucrări ştiinţifice, vol. 49, seria Zootehnie, Edit. Ion Ionescu de la Brad, USAMV Iaşi, 2006, 1454-7368.
8. Vornicu O.C., Lazăr Şt, Vasile Aurelia, 2007 - Multiple monitoring of the bcehive microclimate. Lucrări ştiinţifice, voi 50, seria Zootehnie, Edit. Ion lonescu de la Brad, USAMV Iaşi, 2007, 1454-7368.
9. Lazăr Şt, Vornicu O.C., Prelipcean A.A., 2011 - Hopes and deceptions in transcgenic agriculture. Lucrări ştiinţifice, vol 53, seria Zootehnie, Edit. Ion Ionescu de la Brad, U.S.A.M.V Iaşi, 2011, 1454-7368.
10. Lazăr Şt, Maciuc V., Vornicu O.C., Bodescu C., 2011 - Indirect method of productivity appreciation of the bee families based on quantification of their accumulation system. Lucrări ştiinţifice, vol 54, seria Zootehnie, Edit. Ion Ionescu de la Brad, U.S.A.M.V. Iaşi, 2011, 1454-7368 .
11. Lazăr Şt., 2011 - Consideraţii privind limitele siguranţei agro-alimentare. Revista de Zootehnie, anul VIII, nr. 1, Martie 2011, 184211334.

Cărţi şi manuale universitare


Număr total: 12
1. Tărăboanţă, Gh., Stan, Tr., Lazăr, Şt., 1977 - Tehnologia creşterii suinelor. Lucrări practice, Inst. Agr. Iasi, 221 pagini.
2. Tărăboanţă, Gh., Stan, Tr., Lazăr, Şt., 1983 - Tehnologia creşterii suinelor. Lucrări practice, Inst. Agr. Iasi, 221 pagini.
3. Tărăboanţă, Gh., Stan, Tr., Lazăr, Şt., 1990 - Tehnologia creşterii suinelor. Lucrări practice, Inst. Agr. Iasi, 274 pagini.
4. Lazăr, Şt., 1992 - Apicultura - Sericicultura. Univ. Agronomica Iasi, 314 pagini.
5. Lazăr, Şt., 1995 - Apicultura. Univ. Agronomica Iasi, 227 pagini.
6. Lazăr, Şt., 2002 - Bioecologie si tehnologie apicola. Editura Alfa, Iasi, 462 pagini.
7. Lazăr, Şt., 2003 - Morfologia si tehnica cresterii albinelor. Editura Terra Nostra, Iasi, 272 pagini.
8. Lazăr, Şt., Doliş, M., 2004 - Apicultura practica. Editura Alfa, Iasi, 265 pagini.
9. Lazăr, Şt., O.C. Vornicu, 2007 - Apicultura. Editura Alfa, Iaşi, 657 pagini.
10. Şt. Lazăr, O.C. Vornicu, 2013 - Bazele biologice şi tehnice ale producţiei sericicole. Editura Ion Ionescu de la Brad, Iaşi.
11. Şt. Lazăr, O.C. Vornicu, 2014 - Obţinerea şi controlul calităţii produselor apicole. Editura Ion Ionescu de la Brad, Iaşi.

Granturi şi contracte de cercetare


Număr total: 26
1. Proiect internaţional de cercetare: Breeding of improved muibery and silkworm varities and development of technologies for commercial cocoon production (2003-2008).
2. Proiect PNC2 nr. 51058: Elaborarea şi implementarea unor modele de exploataţii apicole viabile în context economic european (2007-2010).
3. Proiect PNC2 nr. 51070: Metodologii cu acurateţe înaltă în detectarea reziduurilor şi contaminattilor din produsele apicole cu valoare alimentară (2007-2010).

Competenţe


- Domeniul apiculturii şi produselor apicole;
- Domeniul sericiculturii;
- Conducător doctorat.

Domenii de cercetare


- Tehnologii de creştere şi exploatare în apicultură;
- Ameliorarea albinelor;
- Tehnologii de creştere şi exploatare în sericicultură;
- Tehnologii de creştere a suinelor;
- Produse apicole.

Coordonare organisme administrative sau academice


- Secretar ştiinţific (prodecan) Facultatea de Zootehnie, 1990 - 2000;
- Decan al Facultăţii de Zootehnie, 2000 - 2004.

Organizaţii ştiinţifice şi profesionale


- Membru al Societăţii Române de Zootehnie din 1990;
- Asociaţia Crescătorilor de Albine din România - vicepreşedinte filiala Iaşi;
- Membru asociat al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice din 2000.