Prof. univ. dr. Ioan Vacaru-Opriş

Prof.univ.dr. Ioan Vacaru-Opris
Prof. univ. dr.
Ioan Vacaru-Opriş
 

Date de contact


Numele: VACARU-OPRIŞ
Prenumele: IOAN
Facultatea: Zootehnie
Departamentul: Managementul producţiilor animale
Data naşterii: 9 decembrie 1938
Adresa (seviciu): Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 8, cod 700489
Telefon: +40 232 407461; 0040745808856
Fax: +40 232 267504
E-mail: opris_i@uaiasi.ro

Lucrări ştiinţifice


Număr total: 251
1. Vacaru-Opriş I., Usturoi M.G., Grigorescu E., Grădinaru I., Plăcintă I., 1992 - Investigations concerning the use of a new feed additive obtained from fruits of sea buckthorn (Hyppophae rhamnoides L.) in the nutrition of meat-type hens (II). Book of Abstracts XIX World's Poultry Congress. Amsterdam, vol. 3, The Netherlands, 20-24 IX.
2. Vacaru-Opriş I., Carp-Cărare M., Usturoi M.G., Vacaru-Opriş Maria, 1994 - Researches regarding the pasteurization by gamma radiations (60Co) of the mixed forages for poultry. Book of Abstracts, XXIV Annual ESNA Meeting, Varna, Bulgary.
3. Vacaru-Opriş I., Călin M., Usturoi M.G., 1994 - Preocupări actuale şi de perspectivă în domeniul incubaţiei artificiale a ouălor. Revista "Cercetări Agronomice în Moldova", Anul XXVII, vol 1-2, pg. 277-294, Iaşi.
4. Vacaru-Opriş I., Usturoi M.G., Carp-Cărare M., Peteu Gh., Guguianu Elena, Pascal C., Vacaru-Opriş Maria, 1995 - Achievements and prospectives of the application of some nuclear techniques in poultry breeding (1). Book of Abstracts. XXV Annual ESNA Meeting, Castelnuovo Fogliani, Italia, 15-19 September.
5. Vacaru-Opriş I., Bogdan Al., Plăcintă P., Vacaru-Opriş Maria, 1996 - Achievements and prospetives of the application of some nuclear techniques in poultry breeding (II). Book of Abstracts, XX World's Poultry Congress, New Delhy, India, Sept.
6. Vacaru-Opriş I., Carp-Cărare M., Usturoi M.G., Vacaru-Opriş Maria, Guguianu Eleonora, 1998 - Contribuţii la sporirea eficienţei pasteurizării nutreţurilor combinate pentru păsări prin folosirea tehnicilor nucleare. Simpozionul ştiinţific Jubiliar "65 ani ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova", Volumul 2, Chişinău, Republica Moldova, 7-9 Octombrie.
7. Vacaru-Opriş I., Usturoi M.G., Movileanu G., Vacaru-Opriş Maria, Dobre V., 2000 - Contributions to the Improvement of the Performances in Hen Egg Incubation and Broiler Chicken Breeding Using Nuclear Techniques. XXI World's Poultry Congress, Montreal, Canada, August 20-24.
8. Vacaru-Opriş I.,Usturoi M., et al., 2001 - Health Risks of Heavy Metals in the Food Chain of Industrial Areas in Central and Eastern Europe (I). Workshop papers, Agricultural University of Cracow, Poland.
9. Vacaru-Opriş I., Usturoi M.G., Vacaru-Opriş Maria, Chereji I., 2003 - Cercetări privind efectul utilizării unor înalte tehnici nucleare în producerea cărnii de pasăre . Lucrări ştiinţifice, Zootehnie şi Biotehnologii animale, Vol. 11, pg. 133-138, ISBN: 9975-946-84-4, Chişinău, Republica Moldova.
10. Vacaru-Opriş I. Radu-Rusu R.M., Apostol L., Popovici L. E., Marţi R., 2008 - Influence of acidifiers on broiler health status and performance. Vol. "World Nutrition Forum", p. 107-110, Sept. 18-20, Tyrol, Austria.
11. Vacaru-Opriş Apostol T., Prelipcean Anca, Prelipcean A.A., 2011 - Cercetări privind posibilităţile de valorificare superioară sub formă de produse marinate a cărnii de pasăre. Revista de Zootehnie, anul VIII, nr. 3/ Iulie - Septembrie, Iaşi.
12. Vacaru-Opriş Marţi R., Radu-Rusu R.M., Popovici E.L., 2012 - Contribuţii la inactivarea şi detoxifierea micotoxinelor din nutreţurile combinate destinate hrănirii puilor broiler de găină . Revista de Zootehnie, anul IX, nr. 3-4/ Iulie - Decembrie.

Cărţi şi manuale universitare


Număr total: 16
1. V. Sârbulescu, Stănescu V., Vacaru-Opriş I., Vintilă Cornelia, 1983 - Tehnologia şi valorificarea produselor animale. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 300 pg.
2. I. Vacaru-Opriş, S.S. Chelmu, 1999 - Managementul resurselor genetice din avicultură vol. I. Editura Tehnică Agricolă, Bucureşti, 245 pg.
3. I. Vacaru-Opriş, Sandu Gh., Van I., Usturoi M.G., Driha Ana, Mateescu Virginia, Panait M., Movileanu G., Plăcintă P., Mihailov M., Chelmu S.S., Popovici E., Apostol L., 2000, 2007 - Tratat de Avicultură Vol. I. Editura Ceres, Bucureşti, 538 pg.
4. I. Vacaru-Opriş şi col., 2002 - Tratat de Avicultură Vol. II. Editura Ceres, Bucureşti, 628 pg.
5. I. Vacaru-Opriş şi col., 2004 - Tratat de Avicultură Vol. III. Editura Ceres, Bucureşti, 528 pg.
6. I. Vacaru-Opriş, Usturoi M.G., Apostol L., Popovici E., 2005 - Sisteme şi tehnologii de creştere a puilor de găină pentru carne. Editura Ceres, Bucureşti, 239 pg.
7. I. Vacaru-Opriş, Marţi R., Radu-Rusu R., 2012 - Mycotoxins quo vadis? Why feed additives? . Erber A.G. Herzogenburg, Austria, 277 pag. (lb. engleză).

Granturi şi contracte de cercetare


Număr total: 27
1. European Comission - Bruxelles - Directorate Generale XII: Science, Research and Development. Nr. Contract: Inco-Copernicus I.C.. 15-CT 98 - 0334 Health risk of heavy metals in the food chain of industrial areas in Central and Eastern Europe (1998-2002). Director proiect.

Competenţe


- Ameliorarea genetică a populaţiilor avicole;
- Nutriţia şi alimentaţia păsărilor;
- Incubaţia artificială a ouălor de pasăre;
- Tehnologii clasice şi alternative de creştere a păsărilor;
- Biosecuritate şi control în fermele avicole;
- Utilizarea tehnicilor nucleare în creşterea păsărilor;
- Industrializarea produselor de origine animală;
- Calitatea producţiilor avicole (carne, ouă, ficat gras etc.);
- Ecologie şi protecţia mediului.

Domenii de cercetare


- Incubaţia artificială a ouălor de pasăre;
- Tehnologii de creştere şi exploatare a hibrizilor ouători de găină şi a puilor de carne;
- Tehnologia de abatorizare a păsărilor;
- Utilizarea tehnicilor nucleare în creşterea păsărilor;
- Valorificarea superioară a cărnii de pasăre.

Coordonare organisme administrative sau academice


- Vicepreşedinte al Consiliului Zootehnic de pe lângă Colegiul M.A.A., numit prin ordinul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei nr. 1315/28.04.1999;
- Secretar ştiinţific al Facultăţii de Zootehnie şi Medicină Veterinară din Iaşi, între anii 1975-1984;
- Şef de catedră (Catedra de Zootehnie) la Facultatea de Agronomie din Iaşi, specializarea Zootehnie, între anii 1984-1990;
- Decan al Facultăţii de Zootehnie, între anii 1990-2000.
- Vicepreşedinte al Comisiei de Etică şi Deontologie Universară din USAMV IAşI (din anul 2012).

Organizaţii ştiinţifice şi profesionale


- Membru de onoare al ASAS – România (din anul 2009);
- Expert al Cameri Europene de Experţi, cu atestat nr. 287/1997;
- Vicepreşedinte al Societăţii Române de Zootehnie (SRZ);
- Membru al Biroului Executiv al "World's Poultry Science Association", filiala ROMÂNIA;