Şef lucr.dr. Gabriel Vasile Hoha

Sef lucrari dr. Gabriel Vasile Hoha
Şef lucr.dr.
Gabriel Vasile Hoha
 

Date de contact


Numele: HOHA
Prenumele: GABRIEL VASILE
Facultatea: Zootehnie
Departamentul: Managementul producţiilor animale
Data naşterii: 28 septembrie 1974
Adresa (seviciu): Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 8, cod 700489
Telefon: +40 232 407498
E-mail: gabihoha@yahoo.com

Lucrări ştiinţifice


Număr total: 75
1.Hoha Gabriel Vasile, Costăchescu Elena, Leahu Ana, Păsărin Benone, 2014 - Heavy metals contamination levels in processed meat marketed in Romania; Environmental Engineering and Management Journal, Vol.13, No. 9, 2411-2415;
2.Măgdici E., Nistor C.E., Pagu I.G., Hoha G.V., Avarvarei B.V., Păsărin B., 2014 - Research regarding the influence of slaughtering age on quantitative meat production at European catfish (Silurus glanis), Journal of Biotechnology, Volume 185, Supplement, September 2014, Page S76, ISSN 0168-1656;
3.Nacu, G.; Pascal, C.; Hoha, G.; Leonte D, 2011 - Research regarding PG 600 effect on the level of reproductive indices to gilts; Reproduction in Domestic Animals, Volume:46, Supplement:3Pages: 133-133;
4.Păsărin, B., Hoha, G., Costăchescu, Elena, Avarvarei B.V., 2011 - Research regarding morphology, structure and physic-chemical features of the muscles provided from farming trout (O. mykiss and S. fontinalis). Current Opinion in Biotechnology (Impact Factor: 8.04); 22. DOI: 10.1016/j.copbio.2011.05.309; s15-s152;
5.Hoha G.V., Pagu I.B., Nistor C.E., Măgdici E., Păsărin B., 2013 - Researches regarding development body and cutting reports at Oncorhynchus Mykiss species; Journal Food and Environment Safety, vol: 12 issue: 1, p: 130-134, ISSN 2068 - 6609;
6.Hoha G., Costăhescu Elena, Bănăţan-Dunea I., Nica Aurelia, Păsărin B., 2013 - The influence of microclimates conditions on production performance in pigs; Scientific papers, seria Zootechnie, USAMV Iasi, vol. 59(18), p. 165-169, ISSN 1454-7368;
7.Hoha G., Păsărin B., Costă Elena, Radu C., Tihulcă D.C., 2012 - Researches on parameters of growth for Mangalita race exploited in different breeding systems; Scientific papers, seria Zootechnie, USAMV Iasi, vol. 57(17), p. 184-187, ISSN 1454-7368;
8.Hoha G., Păsărin B., Costăhescu Elena, Radu C., Petreanu Adina, 2012 - Alternative systems used in Mangalita sows exploitation; Scientific papers, seria Zootechnie, USAMV Iasi, vol. 57(17), p. 180-183, ISSN 1454-7368;
9.Hoha G., Păsărin B., Costăhescu Elena, Fotea Lenuţa, 2011 - Research regarding the prolificacy of PIC sows depending on the number of parturition; Scientific papers, seria Zootechnie, USAMV Iasi, vol. 55(16), p. 121-124, ISSN 1454-7368;
10.Hoha G., Păsărin B., Costăhescu Elena, Fotea Lenuţa, 2010 - Researches about the reproduction performances obtained by the Mangalica sows at first parturition; Scientific papers, seria Zootechnie, Scientific papers, seria Zootechnie, USAMV Iasi, vol. 53(15), p. 12-15, ISSN 1454-7368;

Cărţi şi manuale universitare


Număr total: 1
1. M. Doliş, I. Gîlcă, Angela Gavrilaş, G. Hoha - Zootehnie generală. Editura Alfa, Iaşi, ISBN (10) 973-8953-19-7; ISBN (13) 978-973-8953-19-2.

Granturi şi contracte de cercetare


Membru în colectivul de cercetare: 7
1.Titlul proiectului: A 597/2004 - Posibilitati de imbunatatire a unor indicatori productivi si economici prin diminuarea stresului termic, la scroafe si purcei, în cazul boxelor de tip Big Dutchman adaptat, Echipa: Prof.dr. Stan Traian - director de proiect, Prof.dr. Tănase Dumitru - membru, Conf.dr. Păsărin Benone - responsabil ştiinţific, Prof. Dr. Gilcă Ioan - membru, Prof. Dr. Tărăboanţă Gheorghe - membru, Dr.ing. Apostol Neculai - preşedinte grup de firme Kosarom Iasi membru, Dr.ing. Antoci Ioan - director general Suinprod Roman Neamt membru, Şef lucr.dr. Nacu Gherasim- membru, Asist.drd. Hoha Gabriel Vasile - Membru, Prep.drd. Diac Alexandrina - membru.
2.Titlul proiectului: 76/11.06.2006 - Prevenirea dispariţiei unor specii rare de peşti din apele montane şi colinare în contextul deteriorării mediului prin activităţi antropice şi modificări climatice. Echipa: Prof.dr. Benone Păsărin, Prof.dr. Gîlcă Ioan, Şef lucr.dr. Leonte Cornel, Şef lucr.dr. Leonte Doina, Asist.drd Hoha Gabriel, Ing.drd. Voştinar Elena, perioada 2006-2008.
3.Titlul proiectului: 140/2006 - Identificarea unor markeri RAPD aosicaţi prezenţei genei pentru rezistenţa la temperaturi scăzute ale speciei Poecilia reticulata Peters 1859. Echipa: Prof.dr. Benone Păsărin, Prof.dr. Gîlcă Ioan, Şef lucr.dr. Leonte Cornel, Şef lucr.dr. Leonte Doina, Asist.drd Hoha Gabriel, Prof.dr. Usturoi Marius, Şef.lucr. Macovei Valerica, Şef lucr.dr. Nacu Gherasim, Şef lucr.dr. Doliş Marius, perioada 2006-2008.
4.Titlul proiectului: AT, Cod CNCSIS/ 120/2007 - Optimizarea biotehnogiei insamantarilor artificiale la suine pe baza evaluarii productiei medii zilnice de spermatozoizi si a numarului de gameti mobili din doza. Echipa: Nacu Gherasim, Popa R., Hoha G., Ciornei Şt., Amariţei Gabriela, Zold E., perioada 2007.
5.Titlul proiectului: 1509/2007 - Crearea şi optimizarea unei tehnologii de creştere intensivă a şalăului în sisteme cu apă recirculantă, USAMV Timisoara. Echipa USAMV Iasi: Prof.dr. Benone Păsărin, Prof.dr. Gîlcă Ioan, Şef lucr.dr. Leonte Cornel, Şef lucr.dr. Leonte Doina, Asist.drd. Hoha Gabriel, perioada 2007-2010.
6.Titlul proiectului: 675/2007 - Monitorizarea transformărilor privind arealul şi efectivele unor specii endemice de peşti din bazinul superior al Bistriţei Moldoveneşti, echipa: Prof.dr. Benone Păsărin, Prof.dr. Gîlcă Ioan, Şef lucr.dr. Leonte Cornel, Prof.dr. Picard Francoise, Asist.drd Hoha Gabriel, Asist.drd. Diac Alexandrina, Ing.drd. Voştinar Elena, perioada 2007-2010.
7."Şcoala Postdoctorală în domeniul Agriculturii şi Medicină Veterinară" POS-DRU ID 89/1.5/S62371, 2011-2012. Coordonat de USAMVB Timişoara, AMPOSDRU şi USAMV, Iaşi.

Competenţe


- Zootehnie;
- Tehnologii extractive;
- Exploatarea fondurilor de pescuit.

Domenii de cercetare


- Creşterea animalelor;
- Calitatea produselor alimentare;
- Exploatarea peştilor.

Organizaţii ştiinţifice şi profesionale


- Societatea Română de Zootehnie - membru din 2004