Prof. univ. dr. Ioan Gîlcă

Prof.univ.dr. Ioan Gilca
Prof. univ. dr.
Ioan Gîlcă
 

Date de contact


Numele: GÎLCĂ
Prenumele: IOAN
Facultatea: Zootehnie
Departamentul: Managementul producţiilor animale
Data naşterii: 11 decembrie 1957
Adresa (seviciu): Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 8, cod 700489
Telefon: +40 232 407586
Fax: +40 232 267504
E-mail: igilca@uaiasi.ro

Lucrări ştiinţifice


Număr total: 200

Cărţi şi manuale universitare


Număr total: 15

Granturi şi contracte de cercetare


Număr total: 9

Competenţe


- Tehnologii de creştere a animalelor;
- Consultanţă şi extensie în zootehnie;
- Tehnologii ecologice de producţie în zootehnie;
- Dezvoltare rurală durabilă şi agroturism.

Domenii de cercetare


- Modernizarea tehnologiilor de exploatare a bovinelor;
- Diminuarea agresivităţii factorilor stresanţi în creşterea intensivă a animalelor;
- Introducerea metodelor moderne de apreciere a valorii de ameliorare a animalelor;
- Reducerea mastitelor la taurine prin introducerea selecţiei după numărul de celule somatice din lapte.

Membru în orgnisme administrative sau academice


- 1996 - în prezent, membru al Consiliului Facultăţii de Zootehnie;
- 1996 - 2016, membru al Senatului USAMV Iaşi.

Coordonare organisme administrative sau academice


- Vicepreşedinte al Senatului USAMV Iaşi, 2012 - 2016;
- Director al Fundaţiei Universitare pentru Sprijinirea Producătorilor Agricoli "Haralamb Vasiliu" Iaşi, 2000 - în present;
- Secretar ştiinţific - Facultatea de Zootehnie, 2000 - 2004;
- Director al centrului de cercetării zootehnice, 2004 - 2008;
- Prodecan - Facultatea de Zootehnie, 2004 - 2016;
- Director - Departamentul de asigurare a calităţii, 2016 - în prezent.

Organizaţii ştiinţifice şi profesionale


- Membru al Societăţii Române de Zootehnie;
- Membru al Societăţii Române de Horticultură;
- Membru al Asociaţiei Internaţionale a Experţilor în Turism Rural şi Agroturism.

Membru în colectivul editorial/referent la reviste ştiinţifice


- Lucrări ştiinţifice USAMV Iaşi - seria Zootehnie;
- Revista Cercetări Agronomice în Moldova;
- Revista de Zootehnie;
- Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation, 2011 (AACL Bioflux), ISSN 1848-9166;
- Annimla Biology & Animal Husbandry, 2011, (ABAH Bioflux), ISSN 2067-6344.