Şef lucrări dr. Lenuţa Fotea

Sef lucrari dr. Lenuta Fotea
Şef lucrări dr.
Lenuţa Fotea
 

Date de contact


Numele: FOTEA
Prenumele: LENUŢA
Facultatea: Zootehnie
Departamentul: Managementul producţiilor animale
Data naşterii: 26 aprilie 1968
Adresa (seviciu): Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 8, cod 700489
Telefon: +40 232 407599
E-mail: fotealenuta@yahoo.com

Lucrări ştiinţifice


Număr total: peste 54
1.Lenuta Fotea, Raluca Elena Donosă, Elena CostăChescu, Mioara BocăNici, Dana TăPăLoagă, 2014 - The traditional system used in obtain smoked trout in Bucovina area, Rom├ónia. Journal of Biotehnology. Pg. S75. vol. 185S ISSN: 0168-1656.
2.Sebastian Costel, Musteaţă, Mioara BocăNici, Mariana Marieta Postamentel, LenuţA Fotea, Sorin Chelmu, Andrei Lucian Vintilă, 2014 - Promoting technologies for environment protection, by correct management of manure in Romanian Carpathians. Journal of Biotehnology. pg. S63, vol. 185S ISSN: 0168-1656.
3.Fotea Lenuţa, Mioara Bocănici, Andrei Lucian Vintila, Paul Rodian Tapaloaga, Dana Tapaloaga, Razvan Cristian Panait, 2013 - Obtaining acidophilus products through traditional methods of processing the milk obtained from cattle in the mountain area of Dorna Basin. Curent opinion in Biotechnology, vol. nr. 24, supplement 1, ISSN 0958-1669. pg. 593.
4.Chelmu Sorin Sergiu, Andrei Lucian Vintila, Lenuţa Fotea, Mioara Bocănici, 2013 - The use of herbs in breeding meat chickens as growing biostimulators and alternative to the use of antibiotics. Curent opinion in Biotechnology, vol. nr. 24, supplement 1, ISSN 0958-1669. pg. 559.
5.Lenuţa Fotea, Costăchescu Elena, Hoha V.G., Leonte Doina, Donosa Raluca, Leonte C., 2012 - The role and the importance of consuming of aquatic products in human nutrition. Agricultural Sciences Journal. Agricultural University- Plovdiv. International scientific conference. ISSN 1313-6577.
6.Lenuţa Fotea, Elena Costăchescu, Doina Leonte, C.E. Nistor, 2012 - Research regarding consumer preferences in acquiring fish and fish products. Lucrări ştiinţifice, Seria Zootehnie, vol. 58, pg. 271-274. USAMV Iaşi, ISSN 1454-7368.

Cărţi şi manuale universitare


Număr total: 3
1. Fotea Lenuţa, 2014 - Creşterea animalelor de fermă, Editura "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi. ISBN 978-973-147-081-8.
2. Elena Costăchescu, Lenuţa Fotea, Doina Leonte, 2011 - Ghid practic de ciprinicultură, Editura "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, ISBN 978-973-147-081-8.
3. M.G. Usturoi, B. Păsărin, P.C. Boişteanu, Lenuţa Fotea, 2009 - Industrializarea peştelui, Editura "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, ISBN 978-973-147-032-0.

Granturi şi contracte de cercetare


Membru în colectivul de cercetare la 3 granturi
1. CNCSIS tip E, 93: Dezvoltarea şi modernizarea laboratorului de control al calităţii furajelor din componenţa Centrului de Cercetare al Facultăţii de Zootehnie, Iaşi. Perioada: 2004, Membru.
2. Contract CNCSIS, Tip A, nr. 696/2005: "Implicaţii fiziologice şi sanogenice ale utilizării unor biostimulatori naturali ca alternativă la utilizarea antibioticelor şi a altor biostimulatori sintetici în hrana puilor de carne". Director de proiect: Prof.univ.dr. Paul Corneliu Boişteanu. Perioada: 2005-2007, Membru.
3. CNCSIS tip A 723: Evaluarea incidenţei şi a gradului contaminării cu plumb, cadmiu, cupru, zinc, nitraţi şi nitriţi a nutreţurilor vegetale, şi a riscurilor folosirii lor în hrana animalelor. Perioada: 2006-2008, Membru.

Competenţe


- Procesarea şi valorificărea produselor acvatice;
- Controlul şi expertiza produselor acvatice;
- Utilizarea de biostimulatori de creştere naturali în hrana animalelor;
- Tehnologii de creştere a animalelor;
- Management, marketing şi optimizarea sistemelor;
- Pescuit sportiv.

Domenii de cercetare


- Procesarea produselor acvatice;
- Tehnologii de creştere a animalelor;
- Alimentaţia animalelor;
- Managementul şi Marketingul produselor acvatice.

Organizaţii ştiinţifice şi profesionale


- Societatea Română de Zootehnie.