Şef lucr. dr. Cristina Gabriela Radu-Rusu

Sef lucr. dr. Cristina Gabriela Radu-Rusu
Şef lucr. dr.
Cristina Gabriela Radu-Rusu
 

Date de contact


Numele: RADU-RUSU
Prenumele: CRISTINA GABRIELA
Facultatea: Zootehnie
Departamentul: ştiinţ fundamentale în zootehnie
Data naşterii: 4 aprilie 1979
Adresa (seviciu): Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 8, cod 700489
Telefon: +40232407375
Fax: +40232267504
E-mail: cristina.radurusu@gmail.com

Lucrări ştiinţifice


Număr total: 30
1.Radu-Rusu R.M., Usturoi M.G., Leahu A., Amariei S., Radu-Rusu C.G., Vacaru-Opris I., 2014 - Chemical features, cholesterol and energy content of table hen eggs from conventional and alternative farming systems, South African Journal of Animal Science 44(1):33-42.
2.Bologa M., Pop I.M., Radu-Rusu C.G., 2014 - The assessment of certain heavy metals content in table eggs laid in relation to the production systems (organic vs. conventional), Journal of Biotechnology 185:S72.
3.Radu-Rusu C.G., Plocus C., Dandois C., Radu-Rusu R. M., 2013 - Is the laying hens rearing system relevant for table eggs chemical and nutritional features?, Food and Environment Safety Journal, 13 (1):47-52.
4.Radu-Rusu C.G., I.M. Pop, Albu A., Bologa M., R.M. Radu-Rusu, 2013 - Transferability of certain heavy metals from hens feed to table eggs laid within different rearing systems, Lucrări ştiinţifice, Seria Zootehnie, vol. 59:218-222.
5.Radu-Rusu C.G., Pop I.M., Radu-Rusu R.M., 2013 - Table eggs safety, as influenced by conventional and alternative housing systems for laying hens. Agrany Nauki, 5(14):209-214.
6.Radu-Rusu C.G., Radu-Rusu R.M., Pop I.M., Albu A., Usturoi M.G., 2012 - Quality and safety of free range eggs in small size familial farms, World Poultry Science Journal, Vol. 68 (S):437-440.
7.Radu-Rusu R. M., Radu-Rusu C.G., Usturoi M.G., Albu A., Vacaru-Opris I., 2012 - Improved cages vs. free range housing: eggs quality and hens welfare traits. World Poultry Science Journal, 68 (S):237-241.
8.Radu-Rusu C.G., I.M. Pop, R.M. Radu-Rusu, Albu A., 2012 - Effects of the housing system applied in laying hens rearing, on the external quality of table eggs, Lucrări ştiinţifice, Seria Zootehnie, vol. 58 (17): 188-192.
9.Radu-Rusu C.G., I.M. Pop, D. Simeanu, Aida Albu, 2011 - Improvement of quantitative and qualitative eggs production issued from laying hens, under thermal stress conditions. A nutritional approach, Lucrări ştiinţifice, Seria Zootehnie, 56 (16):186-190.
10.Marţi R., Vacaru-Opriş I., Radu-Rusu C.G., Sărăndan H., 2011 - Effects of using a detoxifying agent in mixed feed, on the haematological, immunological parameters and histopathological alterations in chicken broilers. Lucrări ştiinţifice, Seria Zootehnie, Vol. 56:385-389.
11.Radu-Rusu Cristina, Simeanu D., Pop I.M., 2010 - Effect of a synbiotic feed additive supplementation on laying hens performance and eggs quality, Lucrări ştiinţifice, Seria Zootehnie, Vol. 53:153-157.
12.Radu-Rusu C.G., Pop I.M, L. Pantă, Radu-Rusu R.M., 2009 - Effects of prebiotic and mycotoxin binder feed supplementation on the quality of the eggs produced by hens in the end of their laying, IAEA-FAO Joint, International Symposium on Sustainable Improvement of Animal Production and Health, Viena, IAEA-CN-174-165.
13.Radu-Rusu C.G., Pop I.M., 2009 - Improvement of laying hen performances by dietary mannanoligosaccharides supplementation, Lucrări ştiinţifice, Seria Zootehnie, Vol. 52:215-219.
14.Radu-Rusu C.G., Pop I.M., Radu-Rusu R.M., 2008 - Improvement of eggs production at laying hybrids under thermal stress, Proceeding of the International Ph.D. Students` Conference. University of South Bohemia in Ceské Budejovice, Faculty of Agriculture, Ceské Budejovice, Czech Republic, April 16th 2008; ISBN 978-80-7394-071-3.
15.Radu-Rusu C.G., Pop I.M., Usturoi M.G., Radu-Rusu R.M., 2008 - Effects of acidifiers, probiotics and prebiotics feed supplementation onto the quality of the eggs produced by the hens in the end of their laying period, 1th Mediterranean Summit of WPSA - Advances and Challenges in Poultry Science, Book of Proceedings ISBN 978-960-12-1686-7.
16.Radu-Rusu C.G., Pop I.M., 2008 - Efectele utilizării acidului ascorbic în alimentaţia găinilor ouătoare, în condiţii de stres termic, Lucrări ştiinţifice, Seria Zootehnie, Vol. 51:604-608.
17.Radu-Rusu C.G., Pop I.M, 2007 - Efectele utilizării aditivilor furajeri de tip probiotic şi prebiotic asupra calităţii ouălor şi a performanţelor găinilor ouătoare. Lucrări ştiinţifice, Seria Zootehnie, Vol. 50:364-370.
18.Radu-Rusu C.G., Pop I.M, L. Pantă, 2007 - Efects of Bio-mos® and Mycosorb® feed supplementation on aged laying hens performance and egg quality, Al 6lea Simpozion International de Biologie si Nutriţie Animală - Baloteşti - Ilfov, ISSN 1016-4855.
19.Radu-Rusu C.G., Man S., Halga P., 2006 - Cercetări privind utilizarea bicarbonatului de sodiu în hrana găinilor ouătoare aflate la sfârşitul ciclului de ouat, Lucrări ştiinţifice, Seria Zootehnie, Vol. 49:388-394.
20.Teza de doctorat, 2009 - "Cercetări referitoare la posibilităţile de îmbunătăţire prin alimentaţie a calităţii cojii oului de găină", coordonator ştiinţific – Prof. univ. dr. Ioan Mircea Pop.
1.Lucrare de disertaţie, 2005 - Bazele fiziologice şi factorii de influenţă ai producţiei de ouă - Prof. univ. dr. Paul Corneliu Boişteanu.

Granturi şi contracte de cercetare


Număr total: 6
1.Grant tip CNCSIS TD 189/2007-2008: "îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei ouălor destinate consumului prin fortificarea barierei lor antimicrobiene naturale, folosind aditivi furajeri specifici". Director de proiect.
2.Proiect Transfrontalier al Uniunii Europene cod MIS-ETC 1549, în cadrul programului de cooperare transfrontalieră România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013: "Promovarea producţiei sustenabile şi implementarea bunelor practici în fermele de bovine din zona transfrontalieră România – Republica Moldova şi Ucraina". Manager general: Prof.dr. Maciuc Vasile. Perioada: 2013-2015, Membru în echipa tehnică a proiectului, Proiectant dezvoltare aplicaţie software.
3.Proiect de cercetare postdoctorală în cadrul programului POSDRU/89/1.5/S/62371: "Evaluarea calităţii comerciale şi a gradului de contaminare cu metale grele a ouălor produse în diferite sisteme tehnologice", manageriat de USAMVB Timişoara în parteneriat cu USAMV Cluj-Napoca şi USAMV Iaşi. Perioada: 2010-2013. Cercetător postdoctorand.
4.Grant CNCSIS 723/2007-2008: "Evaluarea incidenţei şi a gradului contaminării cu plumb, cadmiu, cupru, zinc, nitraţi şi nitriţi a nutreţurilor vegetale şi a riscurilor folosirii lor în hrana animalelor", responsabil privind alimentaţia animalelor. Director de proiect – Prof.dr. Pop Cecilia. Membru.
5.PNCDI II - Idei 681/2007: "Studiul adaptabilităţii productive, comportamentale şi anatomo-fiziologice a unor hibrizi ouători la condiţiile asigurate de diferite sisteme alternative de creştere" responsabil privind alimentaţia animalelor". Director de proiect – Prof.dr. Usturoi Marius Giorgi. Membru.
6.Grant CNCSIS 27671/2005: "Implicaţiile fiziologice şi sanogenice ale utilizării unor biostimulatori naturali ca alternativă la utilizarea antibioticelor şi altor biostimulatori sintetici în hrana puilor de carne", responsabil privind organizarea experimentelor şi culegerea datelor experimentale. Director de proiect – Prof.dr. Boişteanu Paul Corneliu. Membru.

Competenţe


- Nutriţia şi alimentaţia animalelor;
- Biotehnologii în alimentaţia animalelor;
- Optimizarea alimentaţiei animalelor.

Domenii de cercetare


- Analiza chimică şi valoarea nutritivă a nutreţurilor utilizate în alimentaţia animalelor;
- Alimentaţia animalelor domestice;
- Utilizarea aditivilor furajeri în alimentaţia animalelor;
- Utilizarea aditivilor alimentari în industria de profil;
- Îmbunătăţirea calităţii ouălor de găină pe cale nutriţională.

Organizaţii ştiinţifice şi profesionale


- Societatea Română de Zootehnie - membru din 2007
- World′s Poultry Science Association – membru din 2008