Prof. univ. dr. Şteofil Creangă

Prof. dr. Steofil Creanga
Prof. univ. dr.
Şteofil Creangă
 

Date de contact


Numele: CREANGĂ
Prenumele: ŞTEOFIL
Facultatea: Zootehnie
Departamentul: Ştiinţe fundamentale în zootehnie
Data naşterii: 30 iulie 1962
Adresa (seviciu): Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 8, cod 700489
Telefon: +40 232 407587
Fax: +40 232 407587
E-mail: creanga62@yahoo.com

Lucrări ştiinţifice


Număr total: peste 130
1. Şt. Creangă, D.L. Dascălu, E. Ruginosu, I. Borş, A.N. Postolache 2014 - Conservarea rasei Sură de Stepă, ca patrimoniu genetic, în scop cultural şi agroturistic. Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură, industrie alimentară şi silvicultură, sub egida M.A.D.R. şi A.S.A.S., Bucureşti. Editura Academiei Române, vol. XVII, ISSN 1844-0355.
2. Şt. Creangă, D.L. Dascălu, I. Borş, Elena Ruginosu, Postolache Alina Narcisa, 2014 - Cercetări privind fundamentarea sprijinului adresat conservării raselor locale aflate în pericol de abandon şi realizarea unor hibrizi pentru producţia de carne prin hibridarea cu rase româneşti. Simpozionul "Zootehnia Românească - Prezent şi Viitor", desfăşurat sub egida M.A.D.R. şi A.S.A.S., Bucureşti. Editura Academiei Române, vol. XVII, ISSN 1844-0355.
3. Grădinaru A.C., Ilie Daniela Elena, Şt. Creangă, 2014 - The effect of casein genotypes selection on the genetic structure of Romanian Spotted, Holstein Friesian and Montbéliarde cattle populations and the genetic variability of kappa-casein and beta-lactoglobulin in Romanian Grey Steppe. Research Journal of Biotechnology Vol. 10 (5) May (2015). Research Journal of Biotechnology. Vol. 8 (12), December (2013). ISSN No. 0973-6263, E-ISSN No. 2278 - 4535.
4. Daniela Elena Ilie, Şt. Creangă, A.C. Gradinaru, S.I. Borş, D.L. Dascalu, D. Chirila, Ada Cean, 2014 - Genetic diversity of Romanian Grey Steppe cattle based on milk protein polymorphism. Journal of Biotechnology 185S (2014) S37–S125. ISSN: 0168-1656. Abstracts.
5. V. Maciuc, Şt. Creangă, S.S. Chelmu, 2014 - The reproductive capacity and specific applied biotechnologies in rendering cows reproduction efficient. Romanian Biotechnological Letters. Vol. 18 (12), December (2014). ISSN 1224-5984.
6. Şt. Creangă,V. Maciuc, V.A. Bélteanu, 2013 - Genetic variants of milk protein at Romanian Grey Steppe breed beeing in preservation. Research Journal of Biotechnology. Vol. 8 (12), December (2013). ISSN No. 0973-6263, E-ISSN No. 2278 - 4535.
7. Şt. Creangă, S.S. Chelmu, V. Maciuc, V.A. Bâlteanu, 2013 - Molecular characterization of Grey Steppe cattle breed for its genetic bio-preservation. Romanian Biotechnological Letters. Vol. 18 (6), December (2013). ISSN 1224-5984.
8. S.S. Chelmu, Şt. Creangă, V. Maciuc, 2013 - Reproduction indexes of Grey Steppe cattle breed from Romania been in genetic bio preservation. Romanian Biotechnological Letters. Vol. 18 (5), Sept. - Oct. (2013). ISSN 1224-5984.
9. A.C. Grădinaru, Ilie Daniela-Elena, Şt. Creangă, 2013 - Milk protein genetic variants in Romanian Spotted, Holstein Friesian and Montbéliarde cows and some correlations with milk parameters. Research Journal of Biotechnology. Vol. 8 (11), November (2013). ISSN No. 0973-6263, E-ISSN No. 2278 - 4535.
10. T. Bugeac, Şt. Creangă, V.A. Bélteanu, M.M Ciobanu, 2013 - Milk protein polymorphism in a Holstein-Friesian nucleus exploited in the North-East of Romania. European Biotechnology Congress, Bratislava, Slovakia, may - 2013. Current Opinion in Biotechnology, Vol. 22, pg. s54. ISSN 0958-1669. Cotaţie ISI.
11. Şt. Creangă, V. Maciuc, V.A. Balteanu, 2011 - Molecular markers used in genetic bio-conservation of the Romanian Grey Steppe breed. Current Opinion in Biotechnology, Vol. 22, pg. s54. ISSN 0958-1669.
12. Şt. Creangă, V. Maciuc, V.A. Balteanu, 2010 - Genetic Polymorphism of Main Lactoproteins of Romanian Grey Steppe Breed in Preservation. International Conference on Animal Science and Veterinary Medicine. Tokyo, Japonia, May 2010, www.waset.org. ISSN 2070-3724.
13. Şt. Creangă , V. Maciuc, V.A. Bălteanu, S.S. Chelmu, 2010 - Genetic polymorphism of the main lactoproteins for Romanian Grey Steppe Breed. 14th International Conference on Production Diseases in Farm Animals (14thICPD). Ghent University, Belgium, June-2010, www.14icepd.ugent.be. ISBN: 978-5864-226-4.
14. Şt. Creangă, V. Maciuc, I. Gîlcă, 2010 - Research regarding genetic polymorphism on the main lactoproteins at Sură de Stepă breeds. International Scientific Symposium, 65 YEARS OF EDUCATION AND RESEARCH IN THE FIELD OF ANIMAL SCIENCE IN BANAT, Timişoara, Mai 2010. Lucrări ştiinţifice Zootehnie si Biotehnologii, Timisoara, Vol. 43 (2), p. 221. ISSN 1221-5287.
15. Şt. Creangă, V. Maciuc, M. Pîntea, I. Gîlcă, R. Danaila, 2008 - Romanian Grey Steppe cattle breed in the context of genetic resources preservation in Romania. 3-rd International Symposium, 18-20 September, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Poland. Book of abstract. Journal Central European of Agriculture. ISBN 978-83-61314-24-0.

Cărţi şi manuale universitare


Număr total: 14
1. Şt. Creangă, V Ujică., D. Simeanu (coordonatori), 2015 - Creşterea taurinelor pentru carne, vol. I, II, III. Editura "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi.
2. Şt. Creangă, V Ujică., D. Simeanu (coordonatori), 2015 - Manual de instruire. Editura "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi.
3. Şt. Creangă, V. Maciuc, 2010 - Rasa Sură de Stepă din România. Editura Alfa, Iaşi.
4. Şt. Creangă, V. Maciuc, 2009 - Manual de bune practici în ameliorarea genetică a bovinelor. Editura "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi.
5. Domnica Maciuc, V. Maciuc, Şt. Creangă, 2009 - Manual de utilizare C.O.P.& R.G. Editura "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi.
6. V. Maciuc, Şt. Creangă, M. Pîntea, 2008 - Ameliorarea genetică a bovinelor în regiunea transfrontalieră. Editura "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi.
7. Şt. Creangă, V. Maciuc, M. Pîntea, 2008 - Polimorfismul genetic în ameliorarea bovinelor din zona Moldovei. Editura "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi.
8. Şt. Creangă, 2007 - Ereditate şi variabilitate, vol. II. Editura Alfa, Iaşi.
9. Şt. Creangă, M. Cîrlan, 2005 - Ereditate şi variabilitate, vol. I. Editura Alfa, Iaşi.
10. M. Cîrlan, Şt. Creangă, 2002 - Evoluţia determinismului genetic al sexelor. Editura Sedcom Libris, Iaşi.
11. E. Ştefanache, Şt. Creangă, I. Gîlcă, C. Bădeliţă, 2000 - Evaluarea zootehnică a taurinelor din rasele de lapte şi mixte. Editura "Fundaţiei Axis", Iaşi.
12. Şt. Creangă, 1999 - Elemente fundamentale ale eredităţii animale. Editura "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi.

Granturi şi contracte de cercetare


Număr total: 19
1. Proiect Transfrontalier - Cross border support centre for the assisted development of zootechny. Joint Operational Programme Romania-Ukraina-Republic of Moldova 2012-2013 - Director proiect.
2. Proiect de cercetare-dezvoltare în cadrul Programului Parteneriate, PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1336 - Translating stem cell technologies to the conservation of highly endangered species. Director Prof. dr. Paunescu Virgil, Universitatea de Medicină şi Farmacie Victor Babeş, Timişoara - Responsabil partener.
3. Proiect de cercetare-dezvoltare din cadrul Planului Sectorial de Cecetare-Dezvoltare al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, nr ADER 7.1.2./ 2011 - Fundamentarea sprijinului adresat conservării raselor locale aflate în pericol de abandon şi realizarea unor hibrizi pentru producţia de carne prin hibridarea cu rase româneşti - Director proiect.
4. Proiect de investiţii în infrastructura de cercetare, cod: POSCCE-A2-0.2.2.1-2007, aria tematică: agricultură, siguranţă şi securitate alimentară, sub egida Autorităţii Naţionale pentru Cercetare ştiinţifică, cod proiect. 108/ 2008. Abreviere proiect: TEHNOCEEX - Dezvoltarea unui centru de excelenţă pentru cercetări în domeniul creşterii taurinelor - Director proiect.
5. Proiect de cercetare în cadrului Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare, PN II, Programul IDEI. Cod CNCSIS 669 - Caracterizarea fenotipică şi genetică a rasei sură de stepă şi utilizarea rezultatelor pentru conservarea ei - Director proiect.
6. Proiect de cercetare-dezvoltare din cadrul Planului Sectorial de Cecetare-Dezvoltare al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, nr. P.S. 4.1.3./ 2006 - Elaborarea unor tehnologii optime privind organizarea şi desfăşurarea proceselor de producţie şi reproducţie la vacile de rasa balţată cu negru romanească, cu producţii de lapte de peste 8.000 litri/cap, în ferme mici şi mijlocii - Director proiect.
7. Proiect Transfrontalier Phare CBS 2005, nr. 31/ 2007. Cod proiect: RO 2005/017-532. 01.01.12 - Development and implementation of good practices in bull genetic improvment in the cross border region - Director proiect.

Competenţe


- Citogenetică animală;
- Polimorfismul genetic al sistemelor genetico-biochimice;
- Genetică cantitativă;
- Eredopatologie;
- Ameliorarea genetică a taurinelor.

Coordonare organisme administrative sau academice


- Director general al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dancu-Iaşi, 2006 - prezent.

Organizaţii ştiinţifice şi profesionale


- Membru fondator al Societăţii Române de Zootehnie
- Membru al American Dairy Science Association, S.U.A.
- Preşedinte al Asociaţiei Crescătorilor de taurine Dancu-Iaşi
- Vicepreşedinte, Asociaţiei Române pentru Managementul Resurselor Genetice Animale
- Membru asociat, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", Bucureşti, 2010 - 2014
- Membru corespondent, Academia de ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", Bucureşti, 2014 - prezent
- Membru al Colegiului de redacţie, Volumul de lucrări ştiinţifice, Seria Zootehnie
- Membru al Colegiului de redacţie, Revista Cercetări Agronomice în Moldova
- Referent ştiinţific in HVM Bioflux.