Conf. univ. dr. Elena Costăchescu

Conf.dr. Elena Costachescu
Conf. univ. dr.
Elena Costăchescu
 

Date de contact


Numele: COSTĂCHESCU
Prenumele: ELENA
Facultatea: Zootehnie
Departamentul: Managementul producţiilor animale
Data naşterii: 23 mai 1951
Adresa (seviciu): Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 8, cod 700489
Telefon: +40 232 407596
E-mail: lidiacostachescu@yahoo.com

Lucrări ştiinţifice


Număr total: 85

Cărţi şi manuale universitare


Număr total: 5

Granturi şi contracte de cercetare


Membru în colectivul de cercetare la 5 granturi

Competenţe


- Creşterea iepurilor şi animalelor de blană;
- Zootehnie generală;
- Animale de companie;
- Ciprinicultură;

Domenii de cercetare


- Creşterea animalelor;
- Exploatarea crapului.

Organizaţii ştiinţifice şi profesionale


- Societatea Română de Zootehnie - membru din 1998;
- Societatea de vânătoare G. Topârceanu - membru din 1995.