Conf. univ. dr. Roxana-Dana Bucur

Conf. univ. dr. Roxana-Dana Bucur
Conf. univ. dr.
Roxana-Dana Bucur
 

Date de contact


Numele: BUCUR
Prenumele: ROXANA-DANA
Facultatea: Zootehnie
Departamentul: Ştiinţe fundamentale în zootehnie
Data naşterii: 23 septembrie 1968
Adresa (seviciu): Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, cod 700490
Telefon: +40 232 407508
E-mail: rbucur@uaiasi.ro

Lucrări ştiinţifice


Număr total: 50
1. Bliuc Irina, Lepadatu Daniel, Iacob Adrian, Judele Loredana, Roxana Dana Bucur, 2016 - Assessment of Thermal Bridges Effect on Energy Performance and Condensation Risk in Buildings Using DoE and RSM Methods, European Journal of Environmental and Civil Engineering, 20(8), 1-19.
2. Barbuta Marinela, Bucur Roxana, Serbanoiu A. Al., Scutarasu S., Burlacu A., 2016 - Combined effect of fly ash and fibers on properties of cement concrete, The 10th International Conference Interdisciplinarity in Engineering, INTER-ENG 2016, Scinece Direct, Elsevier, 1-5.
3. Barbuta Marinela, Marin Emanuela, Cimpeanu S. M., Paraschiv G., Lepadatu D., Bucur Roxana Dana, 2015 - Statistical Analysis of the Tensile Strength of Coal Fly Ash Concrete with Fibers Using Central Composite Design, Advances in Materials Science and Engineering, vol. 2015, Article ID 486232, pp. 1 - 7.
4. Barbuta Marinela, Rujanu M., Bucur Roxana Dana, Teodorescu I. R., 2015 - Influence of Mix Components on the Properties of Cement Concrete, CSA 2015 Joint International Conference, Iasi, October 22 - 25th.
5. Barbuta Marinela, Harja Maria, Rujanu M., Bucur Roxana Dana, 2015 - Mechanical Properties of Fly Ash Polymer Concrete with Different Fibers, CSA 2015 Joint International Conference, Iasi, October 22 - 25th.
6. Cretescu I., Savin Al., Cimpeanu C., Bucur Roxana Dana, Harja Maria, 2013 - Optimization of wine decolorization by microfiltration on polyurethane membranes, Journal of Food Agriculture & Environment, 11(1), 1137-1141.
7. Buema G., Cimpeanu S., Sutiman D., Bucur Roxana Dana, Rusu L., Cretescu I., Ciocinta R., Harja M., 2013 - Lead removal from aqueous solution by bottom ash, Journal of Food Agriculture & Environment, 11(1), 221-226.
8. Bucur Roxana Dana, Harja Maria, 2012 - Individualisation of homogeneous areas from the point of view of artificial energy demand for plants growing in covered spaces from Romania, Environmental Engineering and Management Journal, 11 (2), pp. 253-257, ISSN 1582-9596.
9. Harja Maria, Cimpeanu Carmen, Bucur Roxana Dana, 2012 - The influence of hydrodynamic conditions on the synthesis of ultra-thin calcium carbonate, Journal of Food Agriculture & Environment, 10 (2), 1191-1195.
10. Chiper Al. M., Cîmpeanu S. M., Bucur Roxana Dana, Chiper Valentina Valentina, 2012 - Legislative and administrative support scheduled for improving the environmental quality by creating green spaces in the cities, Lucr. Şt, seria Agronomie, 55(1), pp. 131-140.

Cărţi şi manuale universitare


Număr total: 2
1. Bucur Roxana Dana, 2011 - Construcţii horticole, Editura "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, 230 pag., ISBN 978-973-147-077-1.
2. Barbuta Marinela, Bucur Roxana Dana, Cimpeanu S. M., Paraschiv G., Bucur D., 2015 - Wastes in Building Materials Industry, In: Agroecology, Pilipavicius V. ed., INTECH, Rijeka, Croatia, pp. 81 - 100. ISBN 978-953-51-2130-5. http://dx.doi.org/10.5772/59933.

Granturi şi contracte de cercetare


Membru în colectivul de cercetare la 6 granturi
1. Grant CNCSIS cod 618/2004: "Studiul implicaţiilor ecologice şi economice ale valorificării terenurilor înclinate şi irigate în Câmpia Moldovei", USAMV Iaşi, SCDA Podu-Iloaiei, 2004 - 2006, membru
2. Grant CNCSIS cod 744/2007: "Evaluarea calitativă şi valorificarea durabilă a resurselor de soluri din zonele de amenajări de desecare-drenaj, după gradul de favorabilitate a condiţiilor de mediu din nordul Moldovei", 2007 - 2008, membru
3. PN-II IDEI, cod 1132/2009: "Managementul ecologic al resurselor de climă, sol şi apă din Câmpia Moldovei", 2009 - 2011, membru
4. Proiect CEEX - BIOTECH, cod 44/2005: "Ameliorarea, conservarea şi valorificarea solurilor degradate prin intervenţia antropica în agroecosistemele din zonele colinare, pentru creşterea calităţii vieţii şi protecţia mediului", 2005-2008, membru.
5. Proiect CEEX - BIOTECH, cod 152/2005: "Produse şi tehnologii pentru promovarea unui sistem de agricultură durabilă şi pentru protecţia resurselor agroecologice în podişul Moldovei", 2005-2008, membru.
6. Proiect CEEX-MENER, cod 1012/2006: "Impactul riscurilor hidro-climatice şi pedo- geomorfologice asupra mediului în bazinul Bârladului", 2006, membru.

Competenţe


- Geometrie descriptivă şi desen tehnic;
- Construcţii agricole;
- Construcţii horticole;
- Construcţii agroturistice;
- Terasamente, drumuri şi reţele edilitare.

Domenii de cercetare


- Materiale de construcţii ecologice;
- Eficienţa economică din punct de vedere constructiv pentru diferite forme şi structuri de spaţii protejate;
- Dezvoltarea şi managementul serelor verticale;
- Noi soluţii economice din punct de vedere al consumului de materiale pentru construcţii.