Şef lucr. dr. Bogdan-Vlad Avarvarei

Sef lucr. dr. Bogdan-Vlad Avarvarei
Şef lucr. dr.
Bogdan-Vlad Avarvarei
 

Date de contact


Numele: AVARVAREI
Prenumele: BOGDAN-VLAD
Facultatea: Zootehnie
Departamentul: Managementul producţiilor animale
Data naşterii: 19 august 1968
Adresa (seviciu): Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 8, cod 700489
Telefon: +40 232 407557
E-mail: bogdan_avarvarei@yahoo.com

Lucrări ştiinţifice


Număr total: 85
1.Avarvarei B.V., 2015 - Study of soils' loosening degree at superficial tillage, (in Russian). Proceedings of 2nd International Conference "Priorities of agribusiness development in modern conditions". Smolensk State Academy of Agriculture, Smolensk, Russian Federation. ISBN 978-5-91412-219-8.
2.Avarvarei B.V., Zhibek Maksutovna Omarkhanova, 2015 - General problems of livestock sustainability in Republic of Kazakhstan, (in Russian). Proceedings of International Conference "Trends, priorities and development of livestock sustainability", Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz, Karaganda, Republic of Kazakhstan.
3.Zhibek Maksutovna Omarkhanova, Avarvarei B.V., 2015 - Development and participation of animal husbandry in economy of Republic of Kazakhstan, (in Kazakh). Proceedings of International Conference "Trends, priorities and development of livestock sustainability", Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz, Karaganda, Republic of Kazakhstan.
4.Avarvarei B.V., Kazhgaliev N.Zh., Nurtaeva A.B., 2015 - Milk market in Republic of Kazakhstan, (in Russian). International scientific seminar "Agriculture for a better life", "S. Seifullin" Kazakh AgroTechnical University, Astana, Republic of Kazakhstan.
5.Kazhgaliev N.Zh., Avarvarei B.V., Nurtaeva A.B., 2015 - Meat market in Republic of Kazakhstan, (in Kazakh). International scientific seminar "Agriculture for a better life", "S. Seifullin" Kazakh AgroTechnical University, Astana, Republic of Kazakhstan.
6.Chelariu Elena Liliana, Draghia Lucia, Asănică A., Avarvarei B.V., 2015 - Behaviour of Miscanthus sinensis varieties in pedo-climatic conditions from North-East of Romania. Romanian Biotechnological Letters, vol. 20, nr. 2, ISSN 1224-5984 (indexed in ISI - Web of Knowledge - Impact factor 0.363).
7.Măgdici E., Pagu I.B., Nistor C.E., Cioran C., Avarvarei B.V., Hoha G.V., Păsărin B., 2015 - Qualitative evaluation of European catfish meat preserved by cold smoking. Journal of Biotechnology, vol. 208, Supplement. ISSN 0168-1656 (indexed ScienceDirect, ISI - Web of Knowledge - Impact factor 2.871), pag. 82.
8.Avarvarei B.V., 2014 - Research regarding ploughs' traction resistance at normal tillage on different type of soils, (in Russian). Proceedings of International Conference "Priorities of agribusiness development in modern conditions". Smolensk State Academy of Agriculture, Smolensk, Russian Federation. ISBN 978-5-91412-219-8.
9.Avarvarei B.V., 2014 - Study of soils' breaking up degree at normal tillage. Proceedings of "49th Croatian and 9th International Symposium on Agriculture", University of J. J. Strossmayer, Osijek, Croatia. ISBN 978-953-7871-22-2.
10.Avarvarei B.V., 2014 - Incorporation degree of vegetal mass and fertilizers at normal tillage. Proceedings of 12th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture. Çukurova University, Cappadocia, Turkey.
11.Avarvarei B.V., Usturoi M.G., Usturoi Al., Raţu Roxana Nicoleta, 2014 - Analyse of some buttermilk assortments sold on Iaşi City market, Romania. Journal of Biotechnology, vol. 185, Supplement. ISSN 0168-1656 (indexed ScienceDirect, ISI - Web of Knowledge - Impact factor 2.884).
12.Avarvarei B.V., 2013 - Hourly fuel consumption at normal tillage. Proceedings of International Conference on Chemical, Agricultural and Medical Sciences (CAMS-2013), Kuala Lumpur, Malaysia. ISBN 978-93-82242-56-7.
13.Avarvarei B.V., Sergazikyzy Rauan Mustafa, 2013 - New educational methods used in an agronomical university from Romania. International scientific - methodical seminar - by transfer of scientific and educational innovation through multilinguism - published in Journal of "S. Seifullin" Kazakh AgroTechnical University, Astana, Republic of Kazakhstan.
14.Avarvarei B.V., Usturoi M.G., Usturoi Al., 2012 - Analyse of commodity for some fresh milk assortments sold on Iaşi City market. Lucrări ştiinţifice, seria Zootehnie, vol. 58 (17), USAMV Iaşi. ISSN 1454-7368 (indexed CABI, DOAJ, Copernicus).
15.Avarvarei B.V., Nistor C.E., 2011 - British cheese - a brief history. Lucrări ştiinţifice, seria Zootehnie, vol. 56 (16), USAMV Iaşi. ISSN 1454-7368 (indexed CABI, DOAJ, Copernicus, AGRIS-FAO).
16.Păsărin B., Hoha G.V., Costăchescu Elena, Avarvarei B.V., 2011 - Research regarding morphology, structure and physic-chemical features of the muscles provided from farming trout (Onchorhyncus mykiss and Salvelinus fontinalis). Current Opinion in Biotechnology, Vol. 22, Supplement 1. ISSN 0958-1669 (indexed ScienceDirect, ISI - Web of Knowledge - Impact factor 7.860, WorldCat, British Library Direct, World Wide Science, ChemWeb).
17.Avarvarei B.V., Roşca R., Chelariu Elena Liliana, 2009 - The influence of working speed, plough and soil type on soils' breaking up degree at shallow tillage. Proceedings of "37th International Symposium - Actual Tasks on Agricultural Engineering", University of Zagreb, Croatia. ISSN 1333-2651 (indexed in ISI - Index to Scientific & Technic Proceedings, ISI - Web of Knowledge, CABI, InterDok, Cambridge Scientific Abstracts).
18.Roşca R., Cârlescu P., Cazacu D., Avarvarei B.V., Rakosi E., Manolache Gh., 2009 - Evaluation of the tire-ground shear area: combining the model and experimental data. Proceedings of "37th International Symposium - Actual Tasks on Agricultural Engineering", University of Zagreb, Croatia. ISSN 1333-2651 (indexed in ISI - Index to Scientific & Technic Proceedings, ISI - Web of Knowledge, CABI, InterDok, Cambridge Scientific Abstracts).

Cărţi şi manuale universitare


Număr total: 1
1.Avarvarei B.V., 2013 - Analysis of commodity for some yoghurt assortments sold on Iaşi City market, Romania. In Elisabete Silva, Clarisse Pais, Lúis S. Pais (eds.) - Teaching crossroads, Instituto Politécnico de Bragança, Bragança, Portugal. ISBN 978-972-745-151-7.

Granturi şi contracte de cercetare


Membru în colectivul de cercetare la 8 granturi
1. CNCSIS 33340/2003: "Realizarea şi experimentarea unei maşini de stropit în vii şi livezi superintensive cu panouri recuperatoare de soluţie". Director proiect: prof.univ.dr. V. Vâlcu. Membru în echipă, perioada 2003 - 2005.
2. CEEX 14/2005: "Stabilirea sistemei de maşini pentru mecanizarea lucrărilor solului în fermele agricole din N-E României aliniată la conceptul de agricultură durabilă". Director proiect: prof.univ.dr. G. Jităreanu. Membru în echipă, perioada 2005 - 2008.
3. CEEX 130/2006: "Tehnologie de obţinere a unui nou conservant biologic în vederea îmbunătăţirii calităţii silozurilor obţinute din plante greu însilozabile şi influenţa acestuia asupra producţiei de lapte". Coordonator colectiv USAMV Iaşi: prof.univ.dr. I. Ţenu. Membru în echipă, perioada 2006 - 2008.
4. CONTRACT PNCDI-2 51062/2007: "Modernizarea tehnologiilor de prelucrare primară a cerealelor în scopul obţinerii de produse agro-alimentare de calitate, corespunzătoare principiilor dezvoltării durabile şi securităţii alimentare". Coordonator colectiv USAMV Iaşi: prof.univ.dr. I. Ţenu. Membru în echipă, perioada 2007 - 2009.
5. CNCSIS 739/2007: "Elaborarea de soluţii şi tehnici de cultură neconvenţionale şi nepoluante la plantele ornamentale, în contextul dezvoltării durabile". Director proiect: prof.univ.dr. Lucia Draghia. Membru în echipă, perioada 2007 - 2009.
6. CONTRACT PN-2 52107/2008: "Cercetări privind optimizarea organelor de lucru pentru pregătirea patului germinativ în concordanţă cu cerinţele unei agriculturi durabile". Director proiect: prof.univ.dr. I. Ţenu . Membru în echipă, perioada 2008 - 2011.
7. CONTRACT PN-2 52174/2008: Valorificarea biodiversităţii florei spontane din România în scopul îmbogăţirii sortimentului de plante ornamentale". Director proiect: prof.univ.dr. Lucia Draghia. Membru în echipă, perioada 2008 - 2011.
8. Phare CBC 2006 Ref RO 2006/018-447.01.01.02: "Cooperare transfrontalieră pentru înfiinţarea unui centru zonal privind formarea de experţi pentru studiul, păstrarea şi managementul resurselor genetice vegetale, în vederea utilizării eficiente a patrimoniului genetic şi a conservării mediului ambiant".. Membru expert, perioada 2008 - 2010.

Competenţe


- Tehnologia prelucrării produselor de origine animală şi vegetală;
- Mecanizarea agriculturii;
- Cooperare transfrontalieră;
- Dezvoltare rurală şi agroturism.

Domenii de cercetare


- Tehnologii de prelucrare a produselor de origine animală şi vegetală;
- Cercetări privind îmbunătăţirea tehnologiilor de prelucrare primară a produselor de origine animală;
- Cercetări privind îmbunătăţirea tehnologiilor de prelucrare primară a cerealelor;
- Cooperarea transfrontalieră pe domeniul agriculturii şi zootehniei în zona de N-E a României;
- Stabilirea tipului optim de plug utilizat pentru efectuarea lucrării de bază a solului;
- Îmbunătăţirea şi testarea diferitelor maşini şi agregate agricole.

Organizaţii ştiinţifice şi profesionale


- Societatea de Istorie şi Retrologie Agrară din România (SIRAR)
- Asociaţia Amicii Rozelor din România - Member of World Federation of Rose Societies (WFRS)
- Societatea Română de Zootehnie / Romanian Society of Animal Production (SRZ)
- International Association of Engineers (IAENG)
- IAENG Society of Mechanical Engineers
- International Society for Agrometeorology (INSAM)
- International Society of Organic Agriculture Research (ISOFAR)
- Nordic Association of Agricultural Scientists (NJF)
- World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET)
- International Institute of Chemical, Biological and Environmental Engineering (IICBEE)
- International Institute of Science Engineering & Management (IISEM)
- Emirates Association of Chemical, Biological & Environmental Engineers (EACBEE)
- European Biotechnology Thematic Network Association (EBTNA)
- European Society for Soil Conservation (ESSC)