Şef lucr. dr. Alexandru Usturoi

Sef lucr. dr. Alexandru Usturoi
Şef lucr. dr.
Alexandru Usturoi
 

Date de contact


Numele: USTUROI
Prenumele: ALEXANDRU
Facultatea: Zootehnie
Departamentul: Ştiinţe fundamentale în zootehnie
Data naşterii: 2 septembrie 1984
Adresa (seviciu): Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 8, cod 700489
Telefon: +40 232 407597
Fax: +40 232 267504
E-mail: alexusturoi@yahoo.com

Lucrări ştiinţifice


Număr total: 45
1.Usturoi, Al., 2014 - Studies regarding quality of eggs gathered from hens reared in growing systems agreed in European Union. Journal of Biotechnology, Vol. 185, Pg. 73 ISSN 0168-1656.
2.Usturoi Al., Vacaru-Opriş I. and Usturoi M.G., 2012 - Determination of some corporal index at Great Alexander parakeets. Lucrări ştiinţifice, Seria Zootehnie, Vol. 56 (17), pg. 407-408. Editura "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi. ISSN Print: 1454-7368; ISSN Electronic: 2067-2330.
3.Usturoi Al., 2011 - Body dimensions in Great Alexander parrots. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj Napoca, nr. 68 (1-2)/2011, pg. 401-408. Print ISSN 1843-5262; Electronic ISSN 1843-536X.
4.Usturoi Al. and Avarvarei B., 2011 - Reproductive and productive particularities at standard type undulated budgerigars (Melopsittacus undulatus). Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj Napoca, nr. 68 (1-2)/2011, pg. 302-308. Print ISSN 1843-5262; Electronic ISSN 1843-536X.
5.Usturoi Al. and Vacaru-Opriş I., 2011 - Contributions on the knowledge of eggs quality in standard type ondulated budgerigars (Melopsittacus Undulatus). Lucrări ştiinţifice, Seria Zootehnie, Vol. 55 (16), pg. 99-102. Editura "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi. ISSN Print: 1454-7368; ISSN Electronic: 2067-2330.
6.Usturoi Al. and Vacaru-Opriş I., 2011 - Dimensional elements of physical appearance in standard type undulated budgerigar (Melopsittacus Undulatus). Lucrări ştiinţifice, Seria Zootehnie, Vol. 55 (16), pg. 184-190. Editura "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi. ISSN Print: 1454-7368; ISSN Electronic: 2067-2330.
7.Usturoi Al. and Usturoi M.G., 2011 - Corporal indexes of standard curl parakeets. Analele Universităţii din Oradea, Fascicula: Ecotoxicologie, Zootehnie şi Tehnologii de Industrie Alimentară. Vol X/A, anul 10, pg. 385-390. Ed. Universităţii din Oradea. ISSN 1583-4301. (Ed. Româna) ISSN 2065-3476 (Ed. Engleza) ISSN 2065-3484.
8.Usturoi Al., Vacaru-Opriş I. and Usturoi M.G., 2010 - Contributions on the knowledge of incubation eggs produced by adult pheasant females. Lucrări ştiinţifice, Seria Zootehnie, Vol. 53 (15), pg. 504-507. Editura "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi. ISSN Print: 1454-7368; ISSN Electronic: 2067-2330.
9.Usturoi Al. and Pop I.M., 2009 - Researches concerning the usage of a feed additive in chicken broilers feeding. Lucrări ştiinţifice, Seria Zootehnie, Vol. 52, pg. 125-129. Editura "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi. ISSN Print: 1454-7368; ISSN Electronic: 2067-2330.
10.Bogdan Vlad Avarvarei, Marius Giorgi Usturoi, Alexandru Usturoi, Roxana Nicoleta Raţu, 2014 - Analysis of some buttermilk assortments sold on Iasi city market, Romania. Journal of Biotechnology, Vol. 185, Pg. 72, ISSN 0168-1656.
11.Gavril (Raţu) Roxana and Usturoi M.G. and Usturoi Al., 2013 - Table eggs quality, according to the storage period. European Biotechnology Congress Bratislava-Slovakia. Current opinion in biotechnology, vol.24, supplement 1, ISSN: 0958-1669.
12.Roxana Nicoleta Raţu, A. Usturoi şi M.G. Usturoi, 2014 - Consideration on the evolution of quality of hen eggs during long storage. XIVth European Poultry Conference, pg. 501, 23 - 27 June, Stavanger, Norway.
13.Iordache Mădălina Iuliana, Nistor Cătălin Emilian, Usturoi Alexandru, Păsărin Benone, 2014 - Research regarding influence of rearing conditions on glycogen quantity at rainbow and brook trout. Journal of Biotechnology, Vol. 185, Pg. 37, ISSN 0168-1656.
14.Casiana Agatha Apetroaei (Petrescu), Boişteanu P.C., Roxana Lazăr, Ciobanu M.M., Usturoi A., 2013 - Comparison of growth parameters of turkey hybrids Big BUT 6 and Converter. Current Opinion in Biotechnology vol. 24S, pg. S57 Bratislava, Slovakia.

Granturi şi contracte de cercetare


Număr total: 1
1.Contract de finanţare obţinut prin Competiţie internă - Proiecte de cercetare ştiinţifică - sesiunea 2013, Nr. 5531 din 25.04. 2013 - "Studii comparative cu privire la calitatea ouălor provenite de la găinile exploatate în sistemele de creştere agreate în Uniunea Europeană". Director de contract.

Competenţe


- Inginerie tehnologică în alimentaţie publică şi agroturism;
- Procesarea producţiilor agroalimentare;
- Tehnologia creşterii păsărilor;
- Managementul mediului;
- Controlul şi expertiza produselor avicole;
- Tehnologia produselor de origine animală.

Domenii de cercetare


- Evaluarea şi caracterizarea unor populaţii de păsări exotice şi de ornament;
- Evaluarea calităţii ouălor destinate consumului;
- Evaluarea calităţii laptelui şi a produselor derivate;
- Evaluarea calităţii cărnii de pasăre.

Organizaţii ştiinţifice şi profesionale


- Societatea Român ă de Zootehnie / Romanian Society of Animal Production (SRZ).
- World Poultry Science.
- EBTNA (European Biotechnology thematic networc association).