Conducere

Biroul Facultăţii de Zootehnie

Prof. dr. Paul Corneliu BOIŞTEANU - decan
Prof. dr. Constantin PASCAL - prodecan
Şef lucrări dr. Mihaela IVANCIA - prodecan 
Şef lucrări dr. Daniel SIMEANU - director de departament
Prof. dr. Marius Giorgi USTUROI - director de departament


Consiliul Facultăţii de Zootehnie

Prof. dr. Paul Corneliu BOIŞTEANU - decan
Prof. dr. Constantin PASCAL - prodecan
Şef lucrări dr. Mihaela IVANCIA - prodecan
Şef lucrări dr. Daniel SIMEANU - director de departament
Prof. dr. Marius Giorgi USTUROI - director de departament
Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
Prof. dr. Ioan Mircea POP
Prof. dr. Ioan GÎLCĂ
Şef lucrări dr. Doina LEONTE
Burlenghea Vlad - student
Bîrsan Iana - studentă
Roşca Dan-Claudiu - masterand