Taxe şi date


Înregistrarea se poate face completând formularul din invitaţie sau online până la data de 30 iulie 2019:
http://www.uaiasi.ro/simpozion_med/inregistrare

Vă rugăm să trimiteţi lucrările in extenso prin e-mail până pe data de 30 iulie 2020 la adresa:
danita@uaiasi.ro

Lucrarea integrală va fi redactată în limba engleză, conform instrucţiunilor din invitaţia-anunţ.


Taxe şi informaţii de publicare:

Taxa de participare se achită odată cu trimiterea lucrărilor, în contul USAMV Iasi:
RO91TREZ40620F365000XXXX, deschis la Trezoreria Iaşi
Codul fiscal al universitaţii este 4541840.

Precizaţi numele expeditorului şi destinaţia: Simpozionul de Medicină Veterinară.


Date importante:

Termenul limită pentru trimiterea rezumatelor
(evaluare peer review a lucrărilor)
30 iunie 2020
Termenul limită pentru trimiterea lucrărilor in extenso 30 iulie 2020
Comunicarea acceptării articolului
(evaluare peer review a lucrărilor)
04 septembrie 2020
Taxa de participare 300 lei, până la 30 iulie 2020
350 lei, după 30 iulie 2020
Taxa de înregistrare pentru persoanele însoţitoare 200 lei
Taxa de participare pentru doctoranzi 150 lei


 

Date de contact

Şef lucr. Dr. Dragoş ANIŢĂ
Prodecan

Facultatea de Medicină Veterinară,
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3,
Iaşi, cod poştal 700489

Telefon: 0232 407.318
Fax: 0232 219.175
danita@uaiasi.ro
 

Ultima actualizare: 13 aprilie 2020