Secţiuni

- Ştiinţe fundamentale,

- Clinică şi terapie veterinară,

- Patologie infecţioasă şi sănătate publică,

- Ştiinţa alimentului. 

Date de contact

Şef lucr. Dr. Dragoş ANIŢĂ
Prodecan

Facultatea de Medicină Veterinară,
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3,
Iaşi, cod poştal 700489

Telefon: 0232 407.318
Fax: 0232 219.175
danita@uaiasi.ro
 

Ultima actualizare: 13 aprilie 2020