Instrucţiuni de redactare


Pagina: B5 (17,6 x 25 cm)

Margine: Sus, Jos, Dreapta: 1cm, Stânga: 2cm

Titlu: Times New Roman 14 Bold

Autori:
Arial 10, aliniat dreapta, Bold (Prenume NUME, Instituţia, adresa, E-Mail)
Subliniaţi autorul ce va prezenta lucrarea dacă este altul decât primul autor.

Rezumat: Times New Roman 9, Italic (Max. 350 cuvinte)

Keywords: maxim 3 - 5 cuvinte

Text: Times New Roman 11, maxim 8 pagini

Bibliografie: Arial 9

 

Date de contact

Şef lucr. Dr. Dragoş ANIŢĂ
Prodecan

Facultatea de Medicină Veterinară,
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3,
Iaşi, cod poştal 700489

Telefon: 0232 407.318
Fax: 0232 219.175
danita@uaiasi.ro
 

Ultima actualizare: 13 aprilie 2020