Invitaţie

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi - Facultatea de Medicină Veterinară, în colaborare cu:

  • Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice - Filiala Iaşi
  • Centrul Universitar de Cercetări Medicale Veterinare - Iaşi
  • CIT - AGROTECH Iaşi
  • Asociaţia Absolvenţilor Facultăţii de Medicină Veterinară Iaşi
  • Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România - filiala Iaşi
organizează în perioada 22-23 octombrie 2020 al 59-lea Simpozion ştiinţific "Spre o sănătate globală".


Dragi colegi,

Suntem onoraţi să vă invităm la cel de-al 59-lea Simpozion Ştiinţific anual organizat de Facultatea de Medicină Veterinară din Iaşi, în perioada 22-23 octombrie 2020.

Participarea dumneavoastră la această manifestare ştiinţifică va contribui, în egală măsură, atât la consolidarea relaţiilor de colaborare dintre instituţiile de învăţămâ;nt, cercetare sau producţie pe care le reprezentaţi, cât şi la dezvoltarea cercetării din domeniu.

Vă aşteptăm la Iaşi!

 

Date de contact

Şef lucr. Dr. Dragoş ANIŢĂ
Prodecan

Facultatea de Medicină Veterinară,
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3,
Iaşi, cod poştal 700489

Telefon: 0232 407.318
Fax: 0232 219.175
danita@uaiasi.ro
 

Ultima actualizare: 13 aprilie 2020