Procesul de recenzare

     

Articolele cuprinse în fiecare volum sunt supuse unui control ştiinţific de specialitate. Lucrările sunt comunicate şi discutate în cadrul simpozionului anual "Progres şi perspective în Medicina Veterinară" organizat de Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi, apoi sunt analizate de doi referenţi de specialitate, primind avizul de publicare şi "Bun de tipar" din partea redacţiei.

În cazul în care articolele necesită unele modificari şi completări de formă şi conşinut, acestea vor fi aduse la cunoştinţa autorilor, lucrările urmând a fi revizuite conform recomandărilor referenţilor ştiinşifici.

Procesul de recenzare a articolelor poate dura între 1 şi 3 luni.