Instrucţiuni pentru autori

     

Articolele trimise spre publicare vor fi redactate în limba engleză, la care se anexează şi varianta în limba română, în format electronic şi tipărite în două exemplare.

Manuscrisul articolului trebuie să cuprindă:

Titlul, numele autorilor, adresa autorului, e-mail autorului de contact

Rezumatul (300-400 cuvinte), cu referire expresă la rezultatele cercetării, urmat de 5-6 cuvinte cheie sau sintagme, în ordine alfabetică.

Introducerea va conţine justificarea efectelor cercetărilor propuse, precum şi stadiul acestora în ţară şi străinatate.

Materialul şi metoda vor cuprinde date privind tehnicile folosite.

Rezultate şi discuţii vor evidenţia semnificaţia rezultatelor obţinute.

Concluziile trebuie să cuprindă consideraţii asupra importanţei rezultatelor obţinute, contribuţia autorilor privind subiectul abordat, precum şi direcţii noi de cercetare.

Referinţele bibliografice (în ordine alfabetică) vor cuprinde numai lucrările cu referiri în text (nume autor, anul publicării, titlul carţii ), fiind cât mai complete şi mai actuale.