Indexarea revistei

     

Revista Lucrări Ştiinţifice, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad Iaşi", seria Medicină Veterinară prin specificitate şi valoarea lucrărilor publicate se bucură de apreciere din partea specialiştilor, fiecare volum apărut fiind solicitat de instituţii şi staţiuni de cercetare, de universităţi, Institute de cercetare şi alte entităţi academice, de către Direcţii Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, de firme şi companii care desfăşoară activitate de bază sau conexă în domeniul medical veterinar sau alte domenii conexe.

Revista este difuzată la biblioteci prestigioase din ţară şi străinătate, iar în urma evaluării naţionale a fost cotată CNCSIS cu B+, iar după evaluare internaţională a fost inclusă în bazele de date:

CABI DATABASE
INDEX COPERNICUS DATABASE