Frecvenţa publicării

     

Începând cu anul 2010 revista Lucrări Ştiinţifice, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad Iaşi", seria Medicină Veterinară se publică bianual, în iunie şi decembrie.

Pe lângă cele două numere se publică anual, în luna septembrie, un supliment conţinând o selecţie a lucrărilor prezentate la Simpozionul Ştiinţific anual "Progres şi Perspective în Medicina Veterinară".