Colegiul de redacţie

     

Coordonatorii Revistei

Redactor responsabil: Prof. dr. Gerard JITĂREANU - USAMV Iaşi
Redactor adjunct: Prof. dr. Liviu-Dan MIRON - USAMV Iaşi
Membri:
- Conf. dr. Denis ŢOPA - USAMV Iaşi
- Conf. dr. Liviu-Mihai IRIMIA - USAMV Iaşi
- Prof. dr. Mihai MAREŞ - USAMV Iaşi
- Prof. dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU - USAMV Iaşi

Colegiul de Redacţie al Seriei "Medicină veterinară"

Redactor şef:
Prof. dr. Mihai MAREŞ - USAMV Iaşi

Redactor adjunct:
Şef lucr. dr. Dragoş Constantin ANIŢĂ - USAMV Iaşi

Redactori:
Prof. dr. Abdelfatah NOUR - Purdue University, SUA
Prof. dr. Francois CRESPEAU - ENV Alfort, France
Prof. dr. Marc ELOIT - Institut Pasteur, Paris - France
Prof. dr. Gheorghe SAVUŢA - USAMV Iaşi
Prof. dr. Gheorghe SOLCAN - USAMV Iaşi
Acad. Ion TODERAŞ - Zoology Institute, Chişinău, Republica Moldova
Assoc. Prof. Dorina CARTER - University of Liverpool, UK
Prof. dr. Elena VELESCU - USAMV Iaşi
Prof. dr. Gheorghe DRUGOCIU - USAMV Iaşi
Conf. dr. Valentin NĂSTASĂ - USAMV Iaşi

Referenţi ştiinţifici:

Prof. dr. Abdelfatah NOUR - Purdue University, SUA
Prof. dr. Gheorghe SAVUŢA - USAMV Iaşi
Prof. dr. Liviu MIRON - USAMV Iaşi
Prof. dr. Gheorghe SOLCAN - USAMV Iaşi
Acad. Ion TODERAŞ - Zoology Institute, Chișinău, Republica Moldova
Assoc. Prof. Dorina CARTER - University of Liverpool, UK
Prof. dr. Elena VELESCU - USAMV Iaşi
Prof. dr. Gheorghe DRUGOCIU - USAMV Iaşi
Prof. dr. Vasile VULPE - USAMV Iaşi
Prof. dr. Cornel CĂTOI - USAMV Cluj-Napoca
Prof. dr. Gabriel PREDOI - USAMV Bucureşti
Prof. dr. Viorel HERMAN - USAMVB Timişoara
Conf. dr. Valentin NĂSTASĂ - USAMV Iaşi
Şef lucr. dr. Sorin-Aurelian PAŞCA - USAMV Iaşi