Secţiuni


SECŢIUNEA I : ŞTIINŢE FUNDAMENTALE ÎN AGRICULTURĂ ŞI HORTICULTURĂ

 • Ameliorarea plantelor
 • Biochimie
 • Biofizică
 • Botanică
 • Chimie
 • Fizică
 • Fiziologie vegetală
 • Genetică
 • Informatică
 • Matematică


SECŢIUNEA II : TEHNOLOGII HORTICOLE

 • Legumicultură
 • Pomicultură
 • Viticultură
 • Oenologie
 • Tehnologia produselor horticole
 • Floricultură
 • Arboricultură ornamentală
 • Construcţii horticole
 • Fitoprotecţia plantelor horticole
 • Horticultură biologică


SECŢIUNEA III : PEISAGISTICĂ

 • Dezvoltarea durabilă în peisagistică
 • Evoluţia istorică a peisajului

 • Estetica, filozofia şi psihologia peisajului
 • Managementul mediului în peisagistică
 • Peisagistica în restaurarea, reabilitarea şi conversia urbană
 • Compoziţie şi design peisagistic


SECŢIUNEA IV : INGINERIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

 • Climatologie şi agrometeorologie
 • Ecologie
 • Poluarea apei şi solului
 • Inginerie eoliană şi poluarea aerului
 • Surse de radiaţii şi securitate nucleară
 • Amenajarea teritoriului şi dezvoltarea durabilă
 • Amenajarea şi gospodărirea surselor de apă
 • Regularizări de râuri şi îndiguiri
 • Hidrologie şi hidrogeologie
 • Monitorizarea şi diagnoza calităţii mediului
 • Depozitarea şi reciclarea deşeurilor
 • Tehnologii şi instalaţii pentru depoluare
 • Studii de bilanţ şi impact de mediu
 • Igiena mediului