Reguli de tehnoredactare


INSTRUCŢIUNI DE REDACTARE A LUCRĂRILOR
Lucrările acceptate vor fi publicate în buletinul Lucrări ştiinţifice, seria Horticultură.
Pentru a vă publica lucrarea, trebuie să respectaţi cerinţele de tehnoredactare menite să asigure o prezentare unitară pe cuprinsul întregului volum. Pentru a obţine regulile de tehnoredactare apăsaţi aici.

Important
Autorii poartă integral responsabilitatea pentru acurateţea calculelor, datelor experimentale şi interpretările ştiinţifice, precum şi pentru corectitudinea redactării în limba străină. Trimiterea lucrării (lor) presupune că acestea sunt originale şi nu au mai fost publicate sau fac obiectul publicării în alte reviste.
Întrucât lucrările ştiinţifice elaborate de Dvs. sunt supuse procesului de evaluare către Comisia de referenţi ştiinţifici, vă rugăm să respectaţi întocmai instrucţiunile privind conţinutul şi formatul standard menţionate.

TEHNOREDACTARE
Pentru tehnoredactare veţi folosi procesorul de texte MS Word.
Apăsaţi aici pentru model de tehnoredactare.

Lucrările “in extenso”, redactate în limba română, vor fi expediate până la 5 septembrie 2017
Apăsaţi aici pentru model de lucrare extenso.
Lucrările acceptate pentru publicare vor fi redactate în limba engleză.
Adresa pentru trimiterea materialelor: julia@uaiasi.ro