Înregistrare şi taxe


PENTRU ÎNSCRIERE VĂ RUGĂM SĂ LUAŢI ÎN ATENŢIE URMĂTOARELE INFORMAŢII:

Fişa de participare va fi expediată organizatorilor (prin e-mail: julia@uaiasi.ro) până la data de 5 septembrie 2017.
Înregistrarea se poate face şi on-line la http://www.uaiasi.ro/simpozion_horti/
- Fiecare participant poate prezenta, ca prim autor, maximum 2 lucrări.
- Publicarea se va face în buletinul “Lucrări ştiinţifice USAMV Iaşi, seria Horticultură”, volumul 60.
!!! NU VOR FI PUBLICATE:
*LUCRĂRILE AUTORILOR CARE NU COMPLETEAZĂ FORMULARUL DE ÎNSCRIERE
*LUCRĂRILE CARE AU FOST TRIMISE DUPA DATA LIMITĂ
*LUCRĂRILE CARE NU RESPECTĂ CERINŢELE DE REDACTARE (CONFORM ANEXEI)

Notă:
- Exigenţele academice impun acceptarea spre publicare numai a lucrărilor prezentate în cadrul secţiunii.
- Consiliul ştiinţific al conferinţei îşi rezervă dreptul de a selecta lucrările trimise.

Termenul limită pentru trimiterea rezumatelor şi lucrărilor în extenso: 5 septembrie 2017
Comunicarea acceptării articolului: 15 septembrie 2017
Taxa de participare 300 lei, până la 30 iulie 2017 şi 350 lei, după 30 iulie 2017
Taxa de înregistrare pentru persoanele însoţitoare: 200 lei
Taxa de participare pentru doctoranzi: 150 lei

Date necesare depunerii taxei :
Sumele în lei se achită la:
Trezoreria Iaşi cu menţiunea Facultatea de Horticultură, Simpozionul Ştiinţific 2017
Cont (RON): RO91TREZ40620F365000XXXX
Cod fiscal: 4541840

Pe ordinul de plată se vor menţiona numele şi prenumele persoanelor pentru care se face plata, precum şi secţiunea la care participă.
Taxa de participare se poate achita şi la caseria Facultăţii de Horticultură. La cerere, participanţii pot solicita, contra cost, revistele ştiinţifice şi/sau extrasele lucrărilor publicate în cuprinsul acestora.

Taxa de participare acoperă următoarele cheltuieli :
- mapa cu volumul rezumatelor lucrărilor,
- volumul programului simpozionului,
- masa festivă organizată în onoarea invitaţilor.