Contact

Chelariu Liliana
Conf. univ. dr. Elena Liliana CHELARIU
Prodecan
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi,
Facultatea de Horticultură

Aleea M. Sadoveanu nr. 3,
Iaşi, 700490, România
Fax: +40 232 274 932

Telefon: +40 232 407 534
Email: julia@uaiasi.ro